Vanaf 20 mei 2016 moeten tabaksfabrikanten afschrikwekkende afbeeldingen op pakjes sigaretten en shag zetten. Wat roken kan veroorzaken als voorlichting en met de bedoeling om het roken verder te ontmoedigen. Op Europees verband is besloten om dit te doen. Voor mobiel gebruik zouden de afbeeldingen ook goed passen. Afschrikwekkende beelden wat mobiel gebruik kan veroorzaken op korte termijn of voor de meeste mensen op de lange termijn. De Nederlandse overheid waarschuwt weer niet voor de onderzoeken van onafhankelijke wetenschappers. Ze denken dat het geen schade geeft, alleen een opwarmeffect (thermisch) en daar zijn wel maatregelen voor getroffen. Normen van het ICNIRP. Het biologisch effect: bestaat niet. Zit tussen de oren. Ze maken weer dezelfde fout als bij het rook- en asbestverhaal.


Het rookverhaal
De voorgeschiedenis van het rookverhaal is lang en heeft lang geduurd voordat duidelijk werd dat het de gezondheid kan schaden. De militairen in Indonesië (1945 tot 1950) kregen in het rantsoen nota bene sigaretten, vertelde mijn vader een keer. Zo is zijn rookgeschiedenis begonnen die later door dezelfde overheid zo verketterd werd. Namelijk in 1950 kwamen de eerste berichten al naar buiten over de schadelijke werking van roken. Sir William Richard Shaboe Doll (1912- 2005) een Brits epidemioloog aan de Universiteit van Oxford, constateerde een verband tussen roken en longkanker. Waarschuwingen over de schadelijkheid bereikten de Nederlandse burger niet en het roken bleef tot 1975 enorm toenemen. Ruim 75 voordat de overheid maatregelen nam!

Waar de overheid eveneens zeer laat mee was om te waarschuwen en in te grijpen, is het asbestverhaal. Namelijk de kennis over het bestaan van een verband tussen de gezondheid en blootstelling aan asbest komt al in 1879 uit het buitenland en in Nederland bestaat dit vermoeden al in 1930 in het medisch circuit. De Nederlandse literatuur spreekt voor het eerst in 1958 van dit vermoeden. In 1969 deed de bedrijfsarts van de Rotterdamse scheepswerf de Schelde, J.Stumphius ook onderzoek en constateerde dat het werken met asbest kon leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid. De fijne asbestvezels konden, wanneer ze worden ingeademd, longkanker, longvlies-, buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaken. Het duurde lang voordat de overheid handelde. De slachtoffers werden niet geloofd en belachelijk gemaakt. In 1993 pas, kwam er pas een verbod op het gebruik van asbest. In 2015 heeft de rijksoverheid bepaald dat asbestdaken per 2024 verboden zijn. De overheid heeft onverantwoord lang gewacht met ingrijpen is de conclusie en de wettelijke maatregelen zijn behoorlijk overtrokken. Dat de overheid niet op tijd, genoeg stappen ondernam kwam mede door de grote druk van de asbest industrie. Bijna 60 jaar voordat de overheid maatregelen nam!


Smartphone en foto’s
Veel foto’s op de sigarettenpakjes kunnen zo op de mobiel voor draadloze communicatie. Ook de draadloze communicatie (mobiel, smartphone, wifi, tablet, bleutooth) heeft volgens onafhankelijke wetenschappers veel gezondheidsschade welke overeenkomt door het gebruik van een draadloos apparaat. Een mensenlichaam heeft een zintuig in de hersenen om de elektromagnetische velden te detecteren; de magnetieten. Nodig om te kunnen leven van de natuurlijke elektromagnetische velden van 7,83 hertz (trilling). De elektromagnetische velden gemaakt door mensen handen veranderen (interfereren) de natuurlijke trilling en maken de 7,83 hertz hoger.

Wat kunnen de trillingen dan veroorzaken
Een niet natuurlijk proces en officieel hebben 480.000 mensen gezondheidsklachten door elektrische- en elektromagnetische (EM) velden rond apparatuur, installaties en gebruiksvoorwerpen. Waarschijnlijk zijn het net iets gevoeliger mensen en komt het grootste deel van de mensheid nog. Dit kun je zowel binnenshuis als buitenhuis oplopen. We noemen deze reactie: elektrogevoeligheid of EHS (elektrohypersensitieve). Onderhand alledaagse voorwerpen zoals telefoons (DECT, mobiel, smartphone en tablet), (digitale) televisie, draadloze laptop, draadloze modems, spelcomputers, lampen (en dimmers), radiowekkers, elektrische dekens, keukenapparatuur e.d. veroorzaken elektrosmog waar je gevoelig voor kunt zijn. Buitenshuis vind je deze smog in steden, openbare gebouwen, ziekenhuizen, auto, trein, bus, trolley en vliegtuig. De sterkte van de EM velden, waarbij problemen ontstaan, liggen ver beneden de normen die internationaal als veilig worden aangemerkt.

Nieuw probleem
Het probleem van elektro overgevoeligheid is betrekkelijk nieuw (ongeveer 20 jaar) en houdt waarschijnlijk verband met de invoering van draadloze verbindingen en nieuwe generaties van elektronische apparatuur. Deze apparaten stralen elektromagnetische velden uit die nu al sommige mensen ziek maken. Elke ‘elektrogevoelige’ heeft zijn of haar eigen geschiedenis. De apparatuur die iemand stoort en de aard van de (chronische) gezondheidsklachten zijn strikt persoonsgebonden. EHS komt vaak voor in combinatie met een overgevoeligheid voor andere milieufactoren zoals specifieke geuren, (UV)licht en ultralaag geluid.


Mogelijke onmiddellijke effecten van EM velden:
-druk op trommelvlies;
-Oorsuizingen;
-een licht gevoel in het hoofd, net of er watten inzitten.

Mogelijk, na enkele minuten:
-duizelig gevoel;
-oorsuizingen;
-jeuk in haar;
-druk onderin de hersenen (pijnlijke band van oor tot oor);
-opwarming gezichtshuid;
-irritatie door harde en scherpe geluiden.

Mogelijk, na ongeveer een uur:
-gedreun in oren (tinnitus), lichte doofheid;
-hoofdpijn;
-droge mond;
-kriebelende huid;
-slaperigheid;
-nervositeit;
-afname geheugenfuncties.

Mogelijk, na enkele uren:
sterke oorsuizingen;
problemen met spreken;
niet kunnen concentreren;
autistisch gedrag, afgesloten voelen van buitenwereld;
overgevoeligheid voor harde geluiden en licht;
-verhoogde bloeddruk;
-gezwollen oogleden;
-droge mond en pijnlijke tong;
-sterke hoofdpijn;
-koude voeten;
-huiverigheid;
-griepgevoel;
-gevoel van dodelijke vermoeidheid.

Mogelijk, een dag na blootstelling:
het griepgevoel, zoals:
-verkoudheid bij het ontwaken welke al snel weer verdwijnt ;-
-loopneus (binnen een dag weer over);
-gezwollen slijmvliezen in neus en keel;
-algeheel lamlendig voelen.

Mogelijk maanden tot jaren na blootstelling:
Verschillende onderzoeken van wetenschappers tonen een mogelijke verandering van:
-de genen en op het DNA. Onderzoek toont aan dat hoogfrequente straling het genetische materiaal beschadigt middels enkele en dubbele DNA breuken;
-de lichaamscellen en het ontstaan van tumoren;
-de cel functies. De elektromagnetische velden (EMV) dringen het lichaam binnen en tasten celwanden aan. Hierdoor functioneren cellen, na verloop van tijd, niet meer goed. De trilling of straling, verstoren het natuurlijke energieveld van een lichaam, wat leidt tot stress, vermoeidheid en een verzwakt immuunsysteem. Met als gevolg hoofdpijn, concentratieproblemen, duizeligheid, slapeloosheid, huidklachten, depressie, hartkloppingen, hoge bloeddruk, oorsuizen, misselijkheid, diabetes, autisme, fibromyalgia, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, DNA schade, leukemie en kanker.
-De doorlaatbaar van de hersenbloed barrière. EMV veranderen de hersenactiviteit bij jong volwassenen, blijkt uit onderzoek. Het werkgeheugen in de hersenen welke nodig is bij activiteiten, wordt verlaagd. Activiteiten zoals het oplossen van problemen, besluitvorming, planning, redeneren en waarnemen gaan moeilijker.
-van de voortplantingscellen. Vier uur lang werden sommige potjes sperma blootgesteld aan de straling van elektromagnetische velden (in dit geval van wifi) en potjes sperma die niet werden blootgesteld. Na vier uur bleek dat de blootgestelde potjes grote verschillen gaven met de niet bestraalde potjes sperma. Het sperma, blootgesteld aan wifi straling bewoog minder goed en tevens was de genetische code van het sperma veranderd. Meisjes die blootgesteld werden aan wifi straling hebben op vruchtbare leeftijd meer kans op een afwijking in de foetus. Een doodgeboren kind, of een kind wat geboren wordt met een genetische beschadiging.
-bomen. In 2012 stelt de Universiteit Wageningen als test essen (bomen), gedurende drie maanden bloot aan zes stralingsbronnen (standaard wifi) op 50 centimeter en 300 centimeter afstand. De bladeren dicht bij de stralingsbronnen vertoonden aan het eind loodglansachtige effecten. Het gevolg van het afsterven van de opperhuid van het blad.
-waterkers, deze groeit niet in de buurt van een draadloos signaal. In Denemarken vermoeden scholieren een relatie tussen de wifi op hun school en de concentratieproblemen die ze na de invoering van het draadloos netwerk op school in 2013, ondervonden. Ze zaaiden tuinkers zaden in twaalf bakjes en plaatsten de ene helft in de ene kamer en de andere helft in een andere kamer. Twee kamers met dezelfde temperatuur en de verzorging was voor de twaalf bakjes gelijk. Echter in één kamer werden de zaadjes van de waterkers blootgesteld aan wifi- staling. Deze zaadjes groeiden minder hard en gingen dood terwijl de andere zaadjes, in de wifi vrije kamer, prachtig groen ontkiemden en na twaalf dagen eetbaar waren.

De klachten komen vaak in combinatie voor, als een syndroom. De klachten lijken op die van het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS of ME), Fybromyalgie en burnout.
Mensen die EHS hebben, kunnen in toenemende mate gevoelig worden voor:
1. steeds meer EM-stralingsbronnen;
2. voedsel (voedselallergie);
3. geuren van chemische stoffen (MCS)
4. licht (CPLD)
5. Hooikoorts.

Eliminatie van draadloze apparaten
Net als bij een eliminatiedieet om erachter te komen welk voedsel klachten geeft is het elimineren van draadloze apparaten een manier om erachter te komen of je hier gevoelig voor bent. Dus:
-weg de DECT telefoon;
-Wifi laptop (gebruik de kabel);
-mobiel (smartphone);
En schakel ‘s nachts de stroomgroep in de meterkast van de slaaplek uit (laag frequente elektromagnetische velden).

Zeker een week volhouden en bij vermindering van klachten is het noodzaakzakelijk om blijvende maatregelen te treffen.

Waarom weer dezelfde traagheid van de overheid
De overheid wordt in Nederland voorgelicht door de Nederlandse gezondheidsraad, die echter de wetenschapper gelooft die vertellen dat draadloos communiceren alleen een thermisch effect geeft. De biologische zijn echter te verwaarlozen, zegt de Gezondheidsraad. Net als bij het asbestverhaal en bij het rookverhaal is de industrie bepalend voor het te voeren beleid. In dit geval heeft de telecomindustrie veel macht.

Onderzoek en waarschuwingen
De waarschuwingen en peer-review onderzoeken om toch maar voorzichtig te zijn met alle draadloze technieken klinken overal heel serieus, maar de Nederlandse overheid doet er weer niets mee. Misschien tot net zolang als het asbest- en rook onderzoek?

Bronnen:

Gevolgen voor de gezondheid van langdurige blootstelling aan elektrosmog.

Telecombedrijven waarschuwen de aandeelhouders dat bij draadloos gebruik gezondheidsrisico’s horen.


https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/141340-hoeveel-straling-zendt-de-smartphone-eigenlijk-uit.html
https://sites.google.com/site/stralingsresultaat/verschil-tussen-natuurlijke–en-kunstmatige-elektromagnetische-velden-ten-opzichte-van-een-mensenlichaam