Niet alleen de elektrogevoelige mensen geven aan dat de satellieten voor 5G een gevaar voor de gezondheid zal geven. Als er wereldwijd draadloos 5G internet vanuit de ruimte mogelijk is, dan is er geen namelijk geen mogelijkheid meer om een witte zone te creëren. Dan zijn de elektrogevoelige mensen flink de pineut en horen écht niet meer in deze digitale eeuw thuis. Maar niet alleen de elektrogevoelige mensen waarschuwen: meer beroepsgroepen voorzien dood en verderf wanneer er uiteindelijk duizenden satellieten voor 5G zullen zijn.

 Zaken- en andere burgervliegtuigen
De Radio Technische Commissie voor (RTCA), waarschuwt dat 5G-technologieën een “groot risico van schadelijke interferentie” kunnen vormen voor radar op zakenvliegtuigen en andere burgervliegtuigen. De waarschuwing werd in 2019 opgesteld, na goedkeuring door de Federal Communications Commission voor telecommunicatieproviders, onafhankelijk Amerikaans overheidsorgaan (FCC) om het frequentiespectrum van 3,7-3,98 gigahertz (GHz) voor potentiële licentiehouders te mogen gebruiken. Het besluit van de FCC past in een groeiende trend van regelgevende instanties om een ​​groter deel van het frequentiespectrum beschikbaar te maken voor 5G-gebruik.

Regelgevende instanties wereldwijd over frequentiegebruik
Op wereldwijd niveau worden frequenties aan bepaalde diensten toebedeeld. Dit gebeurt binnen de International Telecommunication Union (ITU). De ITU is het gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties voor informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s) dat innovatie op het gebied van ICT stimuleert, samen met 193 lidstaten en met meer dan 900 bedrijven, universiteiten en internationale en regionale organisaties. De afspraken worden door de lidstaten vertaald naar nationale frequentiebandplannen.

 Europese afspraken en overlegvormen
Op Europees niveau maken de Europese Unie (EU) en de European Conference of Post an Telecommunications Administrations (CEPT) afspraken over de verdeling van frequenties. Onderzoek naar mogelijke onderlinge storing van diensten vindt plaats in de ITU en de CEPT. Agentschap Telecom levert hieraan een bijdrage.

5G heeft een brede impact op luchtactiviteiten
Als 5G-telecommunicatiesystemen die de frequentieband mogen gebruiken, is volgens het rapport van Radio Technische Commissie (RTCA), “het risico wijdverbreid en kan het een brede impact hebben op de luchtvaartactiviteiten, inclusief de mogelijkheid van catastrofale storingen die leiden tot meerdere dodelijke slachtoffers, omdat 5G-netwerken de radarhoogtemeters* van burgervliegtuigen kunnen verstoren “.

*Radarhoogtemeters worden gebruikt op duizenden burgervliegtuigen over de hele wereld en zijn de enige vliegtuigsensoren die de hoogte van het vliegtuig boven het terrein en andere obstakels meten. “Uitval van deze sensoren kan daarom leiden tot incidenten met rampzalige gevolgen”, volgens het rapport.

Astronauten en wetenschappers zien gevaar door 5G satellieten
Rondom de Aarde bevindt zich een gigantische afvalberg die voor de ruimtevaart en de mensheid tot catastrofale gevolgen kan leiden. Met behulp van radartechnologie heeft men kunnen achterhalen dat er in 2019 al meer dan 100 miljoen stukken ‘ruimteafval’, zoals brokstukken van afgedankte satellieten en raketten, rondom de aarde zwerven. Ze hebben een gemiddelde snelheid van 25.000 km per uur en het grootste deel ervan zweeft rond in de laagste omloopbaan om de Aarde. Dit kan gaan van grote rakettrappen en satellieten die enkele tonnen wegen tot kleine verfschilfers die enkele millimeters groot zijn. Omdat ze zo snel bewegen, vormt zelfs het kleinste stukje kosmische rommel een enorme bedreiging voor andere satellieten en ruimtevaartuigen. Ook keren regelmatig satellieten en rakettrappen terug in de atmosfeer van de Aarde waar ze volledig of gedeeltelijk opbranden. Wetenschappers en astronauten waarschuwen dan ook dat grote brokstukken en specifieke onderdelen de terugkeer kunnen overleven en uiteindelijk met hoge snelheden neerstorten op Aarde waar ze grote schade kunnen aanrichten.

5G satellieten en nanosatellieten (CubeSat)
5G-satellieten geven vanuit de ruimte een draadloze verbinding op aarde met het 5G-netwerk. Het doel is om overal toegang tot snel en betaalbaar internet mogelijk te maken. Dat gebeurt via onzichtbare radiogolven, microgolven en infrarode straling (5G) en maakt een snelle gegevensoverdracht mogelijk.  De geplande 100.000 satellieten en nano-satellieten leiden tot kritiek van wetenschappers, astronauten en astronomen die last hebben van lichtvervuiling, maar ook bezorgdheid zijn over kosmische botsingen. In een rapport waarschuwde de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) in april 2020 voor het groeiende gevaar van de massa’s satellieten die eraan zitten te komen. Op dit moment vliegen er zo ’n 4300 rond, en daar komen er dus de komende jaren honderd duizenden bij.

Puinruimer
Hoe voorkomen kan worden dat de ruimte om de aarde veranderd in een ware vuilnisbelt is een oplossing in de maak. De missie, genaamd ClearSpace-1, zal volgens de European Space Agency (ESA) in 2025* de ClearSpace-1 satelliet lanceren die in een baan om de Aarde op jacht moet gaan naar de gedumpte rakettrap Vespa (Vega Secondary Payload Adapter). Dit 100 kilogram zware rakettrap werd in 2013 gebruikt om de Europese aardobservatiesatelliet Proba-V in de ruimte te brengen. De puinruimer is een apparaat van nog geen kubieke meter en zo groot als een soort omgekeerde paraplu die door dicht te klappen het kleine ruimteafval moet pakken. Daarna gaat het apparaat samen met het stuk ruimteafval terug naar de aarde en verbrandt het in de dampkring. Aan een versie voor het grotere ruimtepuin wordt gebouwd. En de schatting is dat er in de ruimte 34.000 stukken ruimteafval zijn van groter dan 10 centimeter.

*De werkzaamheden aan dit project zijn begonnen in 2020 en ondergaan een reeks tests in een lage baan voordat het in 2025 officieel wordt gelanceerd.

Ook On-Orbit Services (OOS) heeft als doel het veilig verwijderen van een deel van de ongeveer 200 miljoen stukjes puin die de aarde omringen, om onze ruimtevaartuigen en ruimteomgeving voor de toekomst te beschermen. Een van de meest veelbelovende benaderingen van het project Active Debris Removal (ADR), om afval op te vangen, is een vastgebonden net, dat de mogelijkheid heeft om een ​​rondvliegend stuk puin op te vangen door een flexibel net uit te zetten (vergelijkbaar met een visnet). Hierna wordt het puin de atmosfeer in gesleurd om te verbranden met behulp van een ketting die is verbonden met het net.

Astronomen vrezen plaag door de 5G-satellieten
Er worden steeds meer satellieten de ruimte in geschoten om wereldwijd supersnel internet te kunnen aanbieden en dat baart astronomen grote zorgen. Zullen de aardbewoners in de toekomst nog wel kunnen genieten van een mooie sterrenhemel tijdens een heldere nacht? Zullen we de verschillende maanfases nog kunnen zien? En zullen de honderden satellieten de waarnemingen van de astronomen en amateur-astronomen niet hinderen?  Kunnen de wetenschappers mogelijk zelfs asteroïden missen die zich eventueel op ramkoers met de aarde zouden bewegen. Ook neemt de kans op botsingen met wetenschappelijke satellieten toe. Er is geen overkoepelende regelgeving in de ruimte: elke toestel vliegt onder eigen vlag.

Meteorologen vrezen de satellieten voor 5G
Met de komst van alle 5G satellieten is het mogelijk dat dit ertoe kan leidden dat weersatellieten slechter gaan werken. Vooral een onduidelijke waarneming van het voorzien van zware stormen kan gevaar lopen omdat er dan er geen voorzorgsmaatregelingen getroffen kunnen worden. De waarschuwing komt van een grote groep internationale meteorologen. “De manier waarop 5G wordt geïntroduceerd, kan het vermogen om grote stormen te voorspellen ernstig in gevaar brengen”, zegt onder meer Tony McNally van het instituut European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). ,,Uiteindelijk kan het verschil maken tussen leven en dood. Wij zijn hier erg bezorgd over’’, zegt McNally.

Nauwkeurigheid weersvoorspelling
Weerplaza-meteoroloog Leon Saris denkt dat we de zorgen over de nauwkeurigheid van de weersvoorspellingen serieus moeten nemen. ,,Het gaat om meteorologen van toonaangevende instituten en universiteiten’’, zegt Saris. “Weersatellieten gebruiken speciale golffrequenties om meteorologische en klimatologische gegevens over de aarde te verzamelen’’, licht de weerman van Weerplaza toe. ,,Door de komst van het 5G netwerk raakt onze atmosfeer vervuild met meer van deze radiogolven, waardoor het lastig wordt om het weerbeeld tussen al deze ruis te zien, zegt Saris. Je kunt het vergelijken met een zaklamp. Als deze in het donker schijnt, dan is het licht goed te zien. Als je schijnt in een ruimte waar veel ander licht aanwezig is, dan is het lastiger om de zaklamp te zien. De problemen ontstaan vooral bij het meten van de hoeveelheid water in de lucht. Waterdamp heeft een natuurlijke frequentie die dicht bij de frequentie ligt die 5G gebruikt. Mogelijk raken de weersatellieten hierdoor in de war. Ook als satellieten boven Amerika verkeerde metingen doen, heeft dat gevolgen voor voorspellingen voor de hele wereld”.

 

Foto ruimtepuin; https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimteschroot#/media/Bestand:Debris-GEO1280.jp
Foto satelliet: https://pixabay.com/nl/photos/missie-naar-mars-mars-sonde-2645331
Foto orkaanwolken: https://pixabay.com/nl/photos/orkaan-aarde-satelliet-bijhouden-92968/
https://robbreport.com/motors/aviation/5g-interfere-airplane-radar-1234580467/?fbclid=IwAR0weKuNcamTOpUEfiOtJmmAOtqcMSBhoAPlMKrFv-3aQExY7K3-TWAIRZM
https://www.europa-nu.nl/id/vg9pj7ufwbwe/beleid_informatiemaatschappij
https://www.spacepage.be/artikelen/ruimtevaart/algemene-info/ruimteafval-een-tikkende-tijdbom
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/Ruimtepuinruimers.html
https://stralingsleed.nl/blog/wereldwijde-draadloze-dekking-door-meer-dan-100-000-satellieten-en-nano-satellieten/
https://nos.nl/artikel/2322316-in-zwitserland-werken-ze-aan-de-sleepwagen-van-de-ruimte.html
https://www.emerce.nl/nieuws/astronomen-vrezen-plaag-internetsatellieten
https://www.ad.nl/binnenland/mobiel-internet-5g-kan-weersatellieten-blokkeren-br~a8b23b82/