Apeldoorn wordt eind dit jaar, samen met 35 andere steden, een smart city. De gemeente wil de eerste Nederlandse gemeente zijn met een operationeel 5G-netwerk in de stad. Met sensoren wordt o.a. aangeven of bomen en planten genoeg water krijgen en wordt er gemeld als er bijvoorbeeld een tunnel onder water staat. Verkeerslichten worden gekoppeld aan de buienradar van het KNMI, waardoor fietsers voorrang krijgen bij slecht weer en sensoren die de geluidshinder meten, van vliegtuigen, snelwegen en ander verkeer. Dit alles is een onderdeel van de G20 Global Smart Cities Alliance, waar de World Economic Forum (WEF) achter staat.

WEF omarmt de pandemie
Apeldoorn is door het World Economic Forum(WEF) als een van de uitverkorene geselecteerd als deelname aan het WEF smart city project. Er is geen onderwerp of het World Economic Forum koppelt het, met nauwelijks verhulde vreugde en opwinding, aan de corona pandemie. Bij elke tekst die je bij deze machtige groep groot-industriëlen leest, lijkt de Covid-crisis het lang verwachte moment te zijn, waarop een nauwelijks te bevatten aantal goed voorbereide plannen, eindelijk in de steigers kunnen worden gezet. Je vraagt je af of het WEF zijn plannen ook had kunnen realiseren zonder de Covid-crisis. Is de coronacrisis toch geënsceneerd dus?

Wat is een slimme stad?
Een slimme stad (smart city) is een stad waarbij veelal draadloze informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen. Hierbij gaat het zowel om de administratie als om de voorzieningen zoals bibliotheken, ziekenhuizen, het transportsysteem en de nutsvoorzieningen.

Niet iedereen wil dat
Met de Apeldoornse deelname is alleen niet iedereen het eens. Veel bezorgde inwoners van Apeldoorn trekken aan de bel: “wij bezorgde burgers van Apeldoorn, constateren dat”:
-de gemeente Apeldoorn al is begonnen met het uitrollen van de ‘slimme stad’ zonder de burgers daarbij voldoende te hebben betrokkenen te informeren;
-er al 500 multipoints*(witte kastjes) aan lantaarnpalen hangen die kleine zenders zijn en samen één groot draadloos internetnetwerk vormen, waarover weinig bekend is, wat betreft de gezondheid van de mensen;
-het onduidelijk is om hoeveel multipoints het in totaal gaat, op welke locaties en welke data er wordt verzameld;
-door het netwerk van kastjes worden verschillende apparaten draadloos met elkaar verbonden, zodat allerlei gegevens beschikbaar worden gemaakt;
-er onduidelijkheid is over de aansprakelijkheid voor schade op het vlak van privacy en/of gezondheid.

*Een multipoint, in computertaal is een datakanaal waar meerdere terminals (punten) op kunnen worden aangesloten. Daartegenover is een point-to-point verbinding een verbinding tussen twee punten (apparaten).

Bezorgde burgers Apeldoorn
Stichting Stralingsarm Nederland voert een persoonlijke procedure tegen 21 Apeldoornse raadsleden en een wethouder, omdat zij burgers in gevaar brengen over het aanleggen van een 5G-netwerk in de stad. De werkgroep bezorgde burgers Apeldoorn, eist om;
-onmiddellijk te stoppen met het ophangen van de kastjes  (multipoints) en het uitrollen van ‘Smart City’-plannen totdat:
-de burgers volledig zijn geïnformeerd, inzage- en inspraak hebben in alle bestuurlijke en financiële stukken over Smart City;
 -er onafhankelijk onderzoek is gedaan naar risico’s en schadelijke effecten op het vlak van gezondheid van draadloos gebruik en de privacy;
-het duidelijk is wie aansprakelijk is voor mogelijke schade (ook op de lange termijn).

Wat zegt de gemeente Apeldoorn over smart city Apeldoorn?
De gemeente Apeldoorn wil de nieuwe technologieën en ICT die de stad leefbaarder maken. En welke een bijdrage kunnen leveren aan vraagstukken op het gebied van klimaat, duurzaamheid, verkeer en wonen. Een verkeerslicht dat fietsers eerder groen geeft als het regent, lichtjes op een kruising die aangeven of er een fietser aankomt en o.a. sensoren die meten hoe schoon de lucht is rondom een basisschool. Het zijn maar een paar voorbeelden voor smart city Apeldoorn. Dit doen we samen met inwoners, bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen, zegt de gemeente. 3-12-2020 ondertekent de gemeente Apeldoorn de: City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. De deal wordt ook ondertekend door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Naast Apeldoorn ondertekenen nog 15 gemeenten de deal, net als 2 provincies, een waterschap, 15 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties.

Dit doen we samen met inwoners?
Dit doen jullie samen met de inwoners? Hoe kan het dan dat er een groep inwoners is die zich de bezorgde inwoners noemen en onmiddellijke stopzetting eisen van Apeldoorn om een slimme stad (smart city) te maken?

De bezorgde inwoners observeren en verzoeken (eisen):
“Wij bezorgde burgers van Apeldoorn,
observeren dat:
-de gemeente Apeldoorn al begonnen is met de uitrollen van de ‘Slimme Stad’ zonder de burgers daarbij voldoende te hebben betrokken;
-er al multipoints/witte kastjes aan lantaarnpalen opnemen weinig bekend van zeker is;
-het onduidelijk is om hoeveel multipoints het gaat, op welke locaties en welke data er wordt verzameld;
-er onduidelijkheid is over de aansprakelijkheid voor schade op het vlak van privacy en/of gezondheid.
en verzoeken
het Apeldoornse bestuur onmiddellijke te stoppen met het (laten) ophangen van de kastjes en de uitrollen van ‘Smart City’-plannen eerst:
-inzage en inspraak hebben gekregen in alle bestuurlijke en financiële stukken over Smart City;
-er onafhankelijk onderzoek is gedaan naar risico’s en effecten gedaan op het vlak van privacy en gezondheid;
-het is duidelijk wie aansprakelijk is voor schade”.

Teken deze petitie: https://petities.nl/petitions/stop-smart-city-apeldoorn-en-de-uitrol-van-de-kastjes-van-radioled?locale=en “.

Proefkonijnen omdat door instanties die er toe doen, draadloze technieken niet onderzocht zijn op biologische effecten bij mensen, flora en fauna https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/ .

Bronnen:
https://ezaz.nl/apeldoorn-wordt-wef-smart-city/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slimme_stad
https://petities.nl/petitions/stop-smart-city-apeldoorn-en-de-uitrol-van-de-kastjes-van-radioled?locale=nl&fbclid=IwAR2Z-m6v7W5BMmvJYeKIFFc1HVtOjwLBBpkqXFLIZfs4W6kZmraAy8zI0eo
https://www.apeldoorn-it.nl/smart-city/
https://apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/gaat-apeldoorn-der-eerste-stad-met-5g-in-nederland-worden
https://stadszaken.nl/artikel/2444/stichting-lsquo-intimideert-rsquo-apeldoornse-gemeenteraad-om-aanleg-5g-netwerk
https://www.destentor.nl/apeldoorn/razendsnel-internet-inge-en-an-uit-apeldoorn-vrezen-de-pijn-het-begint-met-steken-in-mijn-linkeroor~a8b04973/