De laatste jaren is er een toename van sterfte aan bijenvolken. In de maanden mei en juni en soms ook nog wel in juli vermeerderen bijenvolken zich. Zij doen dit door een zogenaamde zwerm. Een flink deel van het volk, enkele duizenden bijen, gaan met de koningin in hun midden, gaan op zoek naar een nieuw onderkomen en voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm een tussenstop. Ze vormen een klont bijen aan een boomtak, een hekje of een dakrand of zelfs onder het zadel van een fiets. Daar blijven ze een paar uur tot soms een paar dagen en ondertussen gaan verkenners op zoek naar een nieuw ‘huis’.

Het sterftepercentage onder de volken bedroeg eind januari 2024 11,25%. Dit is het viervoudige van het gemiddelde van de jaren 2014 tot 2019. Als oorzaak worden de elektromagnetische velden (EMV) van zendmasten (5G) genoemd.

Draadloze communicatie
De Zwitserse bioloog Daniël Favre, adviseur voor bijenteelt en voormalig wetenschappelijk medewerker bij het Zwitsers Nationaal Laboratorium voor Biotechnologie, deed onderzoek naar het gedrag van bijen en draadloze communicatie* en kwam tot de slotsom dat bijen enorm gevoelig zijn voor de elektromagnetische straling van ons draadloos gebruik. Want bijen gebruiken het magnetische veld van de aarde om te navigeren. En sinds de invoering van alle draadloze communicatie verdwijnen hele bijenkolonies.

* In de mobiele telefonie wordt het signaal (de radiogolven) niet door een kabel vervoerd, maar door de lucht. De mensen kunnen deze radiogolven niet zien, niet ruiken, niet horen of voelen. Elektromagnetische velden is naam voor deze radiogolven, voor deze straling. Straling of elektromagnetische golven bestaan en hier maken o.a. Wifi, mobiele telefoons en draadloos internet gebruik van. In de volksmond spreken we van ‘elektromagnetische velden-EMV’ als het gaat om deze elektromagnetische golven met een frequentie van 50 hertz (Hz) tot 300 gigahertz (GHz.) De Europese Unie heeft 3 voorkeursfrequenties* voor 5G aangewezen: 700 megahertz (MHz), 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. De mens heeft geen zintuig voor deze elektromagnetische straling en heeft geen idee.

*Frequentie is het aantal trillingen binnen 1 seconde met de eenheid hertz (Hz).

Gezondheid van mensen
Elektromagnetische velden (EMV) kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte. Als de velden sterk genoeg zijn, ontstaan elektrische stroompjes die tintelingen of pijn kunnen veroorzaken, of worden deze velden geabsorbeerd waardoor het lichaam opwarmt. Dat een lichaam opwarmt is het enige aspect waar de wet de normen op heeft aangepast en voor veel mensen (de elektrogevoeligen) te hoog zijn.

Gezondheid van dieren
Maar ook dieren worden blootgesteld aan deze golven, die gedeeltelijk de biologische weefsels binnendringen (een groep cellen met ongeveer de zelfde vorm en zelfde functie). Bijen staan erom bekend enorm gevoelig te zijn voor elektromagnetische straling en dat ze het magnetische veld van de aarde gebruiken om te navigeren. Dat er sinds 2000 hele bijenkolonies verdwijnen in vooral Europa, Australië en Amerika, en dat zijn de continenten waar veel mobiele telefoons worden gebruikt en waar veel gsm-masten zijn.

Meerdere onderzoeken
Er zijn ondertussen meerdere onderzoeken gedaan naar de bijensterfte en elektromagnetische straling van alle draadloze. Eén daarvan vond plaats aan de Universiteit van Landau in Duitsland. Er werden 8 bijenkolonies geselecteerd, waarvan 4 bijenkolonies voorzien werden van een DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) -station en de overige 4 groepen dienden als controlegroep (zonder DECT-station). Bij de ingang van elke bijenkast werd een doorzichtige buis geplaatst waardoor de onderzoekers de in- en uitgaande bijen konden tellen. 3 van de 4 kolonies die aan straling werden blootgesteld stierven en er keerden geen bijen naar de kasten terug terwijl er met de controlegroep zonder DECT-station, niets aan de hand was.

Andere onderzoeken laten ongeveer dezelfde resultaten zien waaruit blijkt dat straling wel degelijk gevolgen heeft voor bijenvolken. Dat eind januari 2024 bij 648 imkers met in totaal 5600 volken het sterftepercentage onder de volken 11,25% bedroeg! Dat 42% van de imkers gedurende de laatste vijf jaar minder honingbijen heeft. Omdat de sterfte erg hoog ligt betekent dat in het voorjaar een groot probleem voor het nageslacht, voor de natuur en voor de landbouw.

Rol van straling onderbelicht bij ongekende bijensterfte
Nederlandse imkers worden geconfronteerd met een ongekend hoog sterftepercentage onder hun bijenvolken. Deskundigen tasten in het duister over de mogelijke oorzaak van deze plotselinge sterfte. Enkele imkers pleiten voor meer onderzoek naar de effecten van straling op bijen, maar daar is weinig animo voor.

Sonne Copijn, imker en bestuurder van de Bee Foundation, verloor twaalf van haar dertien bijenvolken! “Ik heb in de afgelopen tien jaar nooit zoveel sterfte gehad”, vertelt ze op 25 maart 2023 aan actualiteitenprogramma Een Vandaag. En ze blijkt niet de enige bijenhouder met grote verliezen te zijn. Imker Marjan Kemperman heeft ook veel last van bijensterfte, vertelt ze aan De Andere Krant. “In 2023 heeft 30 tot 40 procent van mijn volken het niet gehaald!” Copijn startte een enquête onder alle Nederlandse imkers om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de uitzonderlijk hoge sterfte onder honingbijen.

5G
Want naast virussen, ziektes en de invloed van de klimaatverandering is nu ook de uitrol van 5G een van de redenen waarom de bijen sterven vanwege de natuurlijke straling hiervan. “Er wordt veel te weinig echt onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van deze straling op bijen. In Italië zijn in augustus, in twee dagen tijd, 130 volken gestorven met een totaal van 4 miljoen bijen. Straling als mogelijke oorzaak wordt nergens genoemd. Toch is deze ramp precies gebeurd in een door de EU goedgekeurd gebied bij het Garda meer om testen uit te voeren met de nieuwe 5G-technieken.”

Uit een rondgang onder verschillende organisaties blijkt de kennis over de link tussen de straling en bijensterfte beperkt. De Nederlandse Bijenhouders-vereniging laat weten: “Onze kennis en kunde is helaas niet voldoende om daar een oordeel en/of standpunt over te vormen”. De vereniging verwijst door naar Bijen@WUR, een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit. Het Kenniscentrum Insecten geeft ook aan, niemand te hebben met “verstand van deze materie en zegt: “mobiele telefoons maken gebruik van elektromagnetische velden. Deze velden zouden mogelijk de navigatie van honingbijen kunnen verstoren met een verhoogde kans op sterfte als gevolg. Wij hebben bekeken welk onderzoek hiernaar is gedaan en dat blijkt nogal beperkt te zijn”.

Het nationale museum voor de biodiversiteit in Leiden, Naturalis Biodiversity Center, antwoordt: “Wij hebben een aantal bijenexperts in huis, maar die houden zich allen niet bezig met de mogelijke invloeden van elektromagnetische velden op bijen”.

De conclusie van biologen ­wereldwijd is dat draadloze ­elektromagnetische straling de navigatie verstoort bij zoogdieren, vogels, vissen, insecten, bomen, planten, zaden, bacteriën en schimmels .

En wat deze straling doet met mensen…. hoor je ook niet!

Bronnen
https://www.bijenhouders.nl/nieuws/peiling-herfst-en-winterbehandeling-2023-2024/#:~:text=Deze%20648%20imkers%20hebben%20in,de%20jaren%202014%20tot%202019.
https://beelife.nl/blog-news/waarom-gaat-het-slecht-met-de-bij/#:~:text=Bijen%20staan%20erom%20bekend%20enorm,jaar%20veel%20telefoons%20gebruikt%20worden.
https://stralingsleed.nl/blog/de-straling-van-5g-is-ook-schadelijk-voor-dieren/
https://beelife.nl/blog-news/waarom-gaat-het-slecht-met-de-bij/#:~:text=Straling,-Bijen%20staan%20erom&text=Sinds%202000%20verdwijnen%20soms%20spontaan,naar%20bijensterfte%20en%20elektromagnetische%20straling.
https://deanderekrant.nl/nieuws/rol-van-straling-onderbelicht-bij-ongekende-bijensterfte-2023-04-14
https://emvmeting.nu/nieuws/49-meer-bijensterfte-in-buurt-zendmasten.html
Foto: https://deschokkerbij.nl/hoe-ontstaat-een-bijenzwerm/