Een zwangerschap duurt normaal 37 tot 42 weken. Een bevalling voor 37 weken noemen we een vroeggeboorte en kinderen die vóór een zwangerschapsduur van 37 weken worden geboren, noemen we een prematuur.

Een te vroeg geboren baby heeft buiten de baarmoeder medische hulp nodig. Hoe jonger de baby bij de geboorte is, hoe groter de kans is om te overlijden. Vroeggeboorte is dan ook de belangrijkste reden voor het overlijden van pasgeboren baby’s in Nederland.

Hoe vaak komt het voor?
In Nederland worden elk jaar zo’ n 12.000 baby’s te vroeg geboren.

Een vroeggeboorte is meestal niet te voorkomen maar er wordt van alles aan gedaan om te voorkomen dat overlijden het gevolg is. Of het lukt hangt af van de ontsluiting, de conditie van moeder en het kind en hoe lang iemand al zwanger is en na nu blijkt ook door de invloed van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden.

Wat zijn (kunstmatige) elektromagnetische velden?
Elektromagnetische velden komen van nature op aarde voor, onder ander door stromingen in het binnenste van de planeet en door bliksemontladingen. Elektromagnetische velden worden ook kunstmatig opgewekt, bijvoorbeeld door alle zendinstallaties voor de mobiele telecommunicatie en door alle draadloze toepassingen. Draadloze toepassingen zoals:
-een draadloze muis,
-wifi-router,
-draadloos alarmsysteem,
-een op afstand bedienbare garagedeur en
-een smartphone.

Onderzoek naar elektromagnetische velden en te vroeg geboren baby’s
Het doel van het onderzoek was om de invloed van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden(RF-EMF) op het slaappatroon bij te vroeg geboren baby’s te beoordelen. De hypothese was dat een toename van de blootstelling aan draadloze elektromagnetische velden (RF-EMF) de slaapstructuurparameters van baby’s weleens kon veranderen. De verschillende soorten elektromagnetische straling (ook elektromagnetische velden genoemd) die in het elektromagnetische spectrum worden weergegeven zijn de ;
-radiogolven,
-microgolven,
-infraroodgolven,
-zichtbaar licht,
-ultraviolette straling,
-röntgenstraling en
-gammastraling (gammastraling is een vorm van ioniserende straling*).

*Ioniserende straling is een energierijke straling die atomen kan veranderen. Blootstelling aan ioniserende straling kan door deze eigenschap ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

De microgolven
Draadloze communicatie is een technologie die de overdracht van informatie, gegevens of signalen tussen apparaten mogelijk maakt zonder dat er fysieke bekabelde verbindingen nodig zijn. Het is afhankelijk van elektromagnetische golven, zoals radiofrequenties, microgolven of infrarood, om gegevens draadloos te verzenden. Deze technologie wordt veel gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder mobiele telefoons, Wi-Fi-netwerken, Bluetooth-apparaten, satellietcommunicatie en meer.

De technologie van microgolven worden gebruikt bij draadloze toepassingen. Een microgolf is elektromagnetische straling en zijn radiogolven in het hogere frequentiegebied. De golflengte is groter dan die van infrarood. Microgolven hebben een golflengte van 1 m (bij een frequentie* van 300 megahertz/MHz) tot 1 mm (bij een frequentie van 300 gigahertz/GHz). De grenzen tussen ver-infraroodstraling en microgolven zijn echter niet duidelijk gedefinieerd.

De frequentie
Het verschil in de frequentie van de elektromagnetische golf en de daarmee samenhangende energie ligt in het aantal wisselingen per seconde tussen positief en negatief (de frequentie) en veel eigenschappen van elektromagnetische velden hangen sterk van de frequentie af. Hoe hoger de frequentie hoe korter de golflengte en hoe minder ver de elektromagnetische golven reiken.

Toepassingen van frequenties
De elektromagnetische golven van o.a. zendmasten, mobiele telefoons en draadloos internet zenden frequenties uit van 100.000 Hz (Hertz= het aantal keer per seconde) tot 300 GHz. Dit noemen we ook wel radiogolven of radiofrequente velden (RF). Microgolven met hun frequenties worden o.a. gebruikt voor:
-mobiele telefoons,
-radar, naast andere radiogolven,
-wireless LAN zoals wifi en Bluetooth,
-de laptop, smart-tv en smart home apparaten.

Velden met relatief hoge frequenties, zoals die van de zendmasten voor mobiele telecommunicatie (5G), kunnen het lichaam of delen daarvan officieel overmatig opwarmen. Wetenschappelijke organisaties hebben daarom limieten opgesteld, waarbij deze effecten niet kunnen optreden. Wetenschappers onderzoeken nog of blootstelling aan deze velden, onder de opgestelde limieten, ook tot gezondheidseffecten zouden kunnen leiden. Wettelijk gezien weten ze het dus niet!

Onderzoeken bij prematuren
Metingen van RF-EMF-niveaus werden uitgevoerd bij 29 in het ziekenhuis opgenomen te vroeg geboren baby’ s, 21 dagen na de geboorte. De laatste dag werd de nachtelijke slaapstructuur vastgelegd door middel van polysomnografie*. Relaties tussen zowel de chronische (periode van drie weken) als acute (polysomnografische) periode RF-EMF-niveaus werden zo met slaapparameters berekend.

*Polysomnogram is een slaaponderzoek waarbij verschillende fysiologische parameters tijdens de slaap worden opgenomen.

Resultaten
Het was al bekend dat kinderen gevoeliger zijn voor ioniserende straling dan volwassenen en het resultaat van dit onderzoek was dat bij de blootstelling aan elektromagnetische velden de slaap beïnvloed werd!

Uit een andere studie waarbij te vroeg geboren zuigelingen in de NICU (neonatale intensieve zorg) betrokken waren, werd duidelijk dat wanneer de elektromagnetische bron werd verwijderd, de vagale* toon van de zuigelingen verbeterde.

* De vagale toon heeft te maken met de hartslag en het activeren van het zenuwstelsel. Een zenuw die uit de hersenen komt en naar organen in de borstkas en buik gaat, de nervus vagus. De mens heeft een linker en een rechter nervus vagus, onder elk sleutelbeen. Ze geven allebei vooral informatie door in de richting van het lichaam naar de hersenen.

Conclusie
Hoewel de schadelijkheid van de straling, van de elektromagnetische velden niet wetenschappelijk bewezen is, lijkt er een verband te bestaan tussen bepaalde gezondheidsklachten en de blootstelling aan deze elektromagnetische velden.

Bronnen:
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12995/Influence%20of%20radiofrequen
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09553002.2023.2277365
Foto: https://www.gettyimages.nl/detail/nieuwsfoto%27s/newborn-with-ventilatory-support-and-venous-access-in-nieuwsfotos/1265281836?adppopup=true
https://www.umcg.nl/-/vroeggeboorte
https://www.leefbewust.com/2017/nieuws/aarding_babies.html