Nu de wereld met de dag virtueler wordt en bijna 84% van de wereldbevolking een smartphone gebruikt, is het steeds moeilijker geworden om de feiten en cijfers over de schadelijke effecten van smartphones op de natuur en het milieu te negeren. Want smartphones leveren een bijdrage aan het probleem van de klimaatverandering , waarbij significante cijfers in verschillende onderzoeken naar voren komen.

Altijd verbonden, maar tegen welke prijs?
We lijken niet meer zonder te kunnen. Wanneer we de deur uit stappen hebben we onze smartphone stevig in de hand en vaak onze laptop in de tas. Al append en mailend brengen we onze dag door: nooit eerder in de geschiedenis waren we zo verbonden met elkaar en de wereld. Maar achter dit gebruik gaat een wereld schuil van schadelijke chemicaliën, kinderarbeid en een enorme impact op het klimaat.

Bij smartphones vindt zelfs 75% C02 uitstoot plaats tijdens de productie van het apparaat. Dit percentage is veel hoger in vergelijking met bijvoorbeeld wasmachines (25%) of stofzuigers (21%).

De reden: voor het produceren van smartphones en laptops is veel energie nodig terwijl ze tegelijkertijd een relatief korte levensduur hebben. Zo gaan laptops gemiddeld 4,5 jaar mee en smartphones slechts 3 jaar!

Grondstoffen
De productie van telefoons maakt o.a.  gebruik van zeldzame materialen zoals:
-goud,
-koper,
-indium en
-kobalt.

Naast dat het enorm veel energie kost om deze materialen uit de grond te krijgen gebeurt dit meestal ook onder slechte werkomstandigheden.

Koper
Koper wordt geproduceerd uit kopererts en kopererts wordt gedolven uit de aarde in grote open mijnen of ondergrondse mijnen. Het kopererts wordt vergruisd tot kleine stukjes en gemalen tot een fijn poeder. Het fijngemalen kopererts wordt gemengd met water en chemicaliën en in grote tanks geplaatst. Lucht wordt door de tanks geblazen, wat de koperdeeltjes doet opstijgen naar de oppervlakte van het water, terwijl andere mineralen zinken. De opgestegen koperdeeltjes worden afgeschraapt, verzameld en gesmolten in een oven bij hoge temperaturen. Dit resulteert in een vloeibare koperlegering die onzuiverheden bevat. De vloeibare koperlegering wordt verfijnd door de onzuiverheden te verwijderen. Dit wordt gedaan door het koper te elektrolyseren, waarbij een elektrische stroom door het koper wordt geleid om de onzuiverheden te scheiden van het koper.

Goud
Wereldwijd werken er meer dan 1 miljoen kinderen in de goudmijnbouw. Het aantal is groeiende, bijvoorbeeld in het Afrikaanse Mali is het aantal kinderen dat in de goudmijnbouw werkt de afgelopen jaren bijna vertienvoudigd. Van ruim 20.000 naar 200.000. Het goud dat zij winnen, komt uiteindelijk terecht bij elektronicafabrikanten die het gebruiken voor het maken van onze mobiele telefoons, computers en andere consumentenelektronica. In de smartphone zit zo’ n 20 mg goud.

Indium
Indium wordt gebruikt in veel elektronische apparaten zoals smartphones, tablets en televisies om de schermen te verlichten. Indium is een element in de aardkorst en indiumverbindingen zijn zeer giftig.

Een smartphone draagt ​​zo bij aan de opwarming van de aarde en de klimaatsverandering. De grondstoffen die nodig zijn om een ​​smartphone te produceren, waaronder goud, kobalt, lithium en andere zware metalen, vereisen energie-intensieve activiteit en de winning ervan veroorzaakt aanzienlijke milieuvervuiling.

CO2
Koolstofdioxide, ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd (CO2) is een kleur- en geurloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt. Het is een verbinding van anorganische koolstof en zuurstof en is nodig om de aarde op temperatuur te houden. Ook mensen en dieren stoten CO2 uit. Een deel van de uitstoot wordt weer opgenomen door bomen (assimilatie proces), planten en plankton in zee die CO2 omzetten in zuurstof. Extra CO2 ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Door die extra CO2 stijgt de temperatuur op aarde: klimaatsverandering. De maat voor de uitstoot van koolstofdioxide, zijn door de GGD en de ARBO opgesteld die werken met kleuren. Is er sprake van de kleur groen, dan geldt een ppm (parts per million) van tussen de 400 en 800. Groen staat voor goed en met 400 ppm heb je te maken met het niveau van de buitenlucht. Is er sprake van de kleur oranje, dan heb je het over een ppm waarde die ligt tussen de 800 en 1200. Dit geldt als een medium waarde. Is er echter sprake van de kleur rood, dan is sprake van meer dan 1200 ppm.

CO2 of koolstofmonoxide
De maat voor CO2 is kilogram of ton (= 1.000 kilogram) en 1 ton = 1000 kilogram. C02 is een gevaarlijk, reukloos en onzichtbaar gas en normaal  gesproken is Co2 in een zeer lage concentratie (<0.001%) aanwezig in de atmosfeer.

Uitstoot CO2
Het rapport van de Britse fabrikant Viessmann geeft aan hoeveel CO2 dagelijkse wordt geproduceerd door o.a:
-het koken van een waterketel: 70 g CO2,
-het rijden van een kilometer in een gemiddelde auto: 710 g CO2,
-het dagelijks een uur TV-gebruik met een LCD flat screen, een jaar lang: 88 g CO2,-een jaar lang een uur dagelijks smartphone gebruik: 60 kg CO2 uitstoot!

Smartphone gebruik
Een van de meest verrassende en opmerkelijkste feiten dat uit het onderzoek naar voren kwam, is dat bij smartphone gebruik de C02 uitstoot het grootst is! De jaarlijkse CO2-uitstoot door smartphonegebruik leverde een schatting op van gemiddeld 60 kilogram CO2-uitstoot, afkomstig van slechts één uur smartphonegebruik per dag en tot 90 kilogram CO2-uitstoot gedurende 10 uur gebruik per persoon (in 2023)!

De CO2-uitstoot van de smartphone wordt gegenereerd door
-servers en datacenters wanneer een smartphone wordt gebruikt om toegang te krijgen tot alles,
-apps en zoekmachines en
-sms-berichten.

Bovendien zitten in de mobiele telefoons allerlei zeldzame metalen. Die komen vaak uit gebieden waar oorlog is, of uit landen met weinig milieuregels. Het opgraven van de metalen gaat dan vaak op een manier die slecht is voor het milieu en de arbeiders.

Symptomen van een C02 vergiftiging
Bij een milde of matige CO-vergiftiging zijn de eerste tekenen:
-hoofdpijn (meest voorkomend symptoom),
-je algemeen onwel voelen,
-misselijkheid,
-duizeligheid.

Bij een blijvende blootstelling aan CO2 merk je ook volgende symptomen op:
-je bent snel kortademig bij inspanningen,
-je voelt je zwak,
-je bent verward en
-je bent aanhoudend vermoeid en ervaart daar psychische gevolgen van.

Een ernstige CO2-vergiftiging herken je aan:
– eenrode verkleuring van de lippen en het gezicht (vooral de wangen), maar dat is zelden waarneembaar,
-stuipen,
-bewustzijnsverlies tot coma,
-hartritmestoornissen, vooral een onregelmatige en snelle hartslag,
-afsterven van hartspierweefsel (hartinfarct met pijn op de borst),
-opstapeling van vocht op de longen (longoedeem), waardoor je in ademnood
raakt en
-soms roze-achtig opgehoest schuim.

Ademt een persoon niet meer? Dat kan dan een eerste teken zijn van een snel optredende en ernstige CO2-vergiftiging, als gevolg van zeer hoge CO-concentraties.

Door een CO2-vergiftiging kan je omkeerbare, maar soms ook permanente hersenschade oplopen.

Bronnen:
https://www.mirror.co.uk/tech/using-smartphone-hour-day-produces-14978164?fbclid=IwAR1h3J9xn5k2CPCldtA92Q_6pHCtr4n2HmPYFrDTSZqWqH83efHyIYhc250 https://www.atriensis.nl/nieuwsbericht-data/wat-is-eigenlijk-een-ton-co2 https://www.semanticscholar.org/author/Ahmed-Elmeligi/71765690 https://www.viessmann.co.uk/heating-advice/the-carbon-footprint-of-nearly-everything https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/koolstofmonoxidevergiftiging
https://www.hln.be/tech/smartphonegebruik-veroorzaakt-jaarlijks-60-kg-co2-uitstoot-per-persoon-hoe-kun-je-je-ecologische-voetafdruk-verkleinen~ab23e251/
Foto; https://www.vanafhier.nl/technologie/de-verborgen-impact-van-smartphones