De limieten voor de draadloze radiofrequente velden zijn in Nederland gebaseerd op de beperking van de opwarming van het lichaam (‘de thermische effecten’). Maar… de biologische effecten zijn nooit onderzocht https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht . Daar waar veel wetenschappers juist waarschuwen voor het biologische gevaar van de draadloze technieken die sluipenderwijs ons doen en laten gaan beheersen, keurt het INCIRP (de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) dit allemaal gewoon goed, zonder onderzoek. De mensen zijn zo proefkonijnen in de steeds maar toenemend onzichtbaar, reukloos en onhoorbaar kunstmatig elektromagnetisch veld (EMV) van alle draadloze toepassingen.

ICNIRP normen en limieten in opspraak
Nederland hanteert de Richtlijnen van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wat betreft de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV).  Daarbij wordt voor de radiofrequente (RF)-velden uitgegaan van een warmteopwekkend vermogen: het ‘thermische effect’. In de praktijk echter ontstaat er onder de burgers gezondheidsproblemen bij veldsterkten (ver) onder deze limieten, de ‘non-thermische effecten’ die geen warmte opwekken maar wel lichamelijke verstoringen geven; de elektrostressklachten van alle antenne-installaties, wifi, smartphones en alle draadloos, de biologische effecten! De ICNIRP heeft de biologische effecten nooit onderzocht. Men ontkent zelfs dat biologische effecten kunnen optreden bij blootstelling aan elektromagnetische velden beneden de gestelde limieten*.  Dat is verwijtbaar omdat dergelijke effecten sinds jaar en dag bestaan en goed gedocumenteerd zijn. Er zijn andere landen die op eigen gezag veel lagere limieten hebben, maar Nederland is voornemens vast te houden aan de ICNIRP richtlijnen.

*De non-ionische radiofrequente elektromagnetische velden (RF) in het bereik van 100 (kilohertz) KHz tot 300 (gigahertz) GHz. richtlijnen van 2020. Dit vervangt het 100 kilohertz (KHz) tot 300 gigahertz (GHz) deel van de ICNIRP van 1998 radiofrequentie richtlijnen.

De blootstellingslimieten voor het hele lichaam (ICNIRP 2020) zijn;

Frequentie Meest gebruikte toepassing Blootstellingslimiet (in W/m2)
700 megahertz (MHz) 5G 3,5 W/m2

 

800 MHz 4G 4 W/m2

 

900 MHz 2G en 3G 4,5 W/m2

 

1400 MHz 4G 7 W/m2

 

1800 MHz 2G en 4G 9W/m2

 

2100 MHz 3G 10 W/m2

 

2400 MHz

 

wifi 10 W/m2
2600 MHz

 

4G

 

10 W/m2

 

3,5 gigahertz (GHz) 5G 10 W/m2

 

Ontkenning
De ICNIRP ontkent zelfs dat elektromagnetische velden met sterkten onder de blootstellingslimieten, fysiologische effecten op de mens kunnen hebben. Ze hanteren dan ook de bovenstaande limieten: http://stralingsleed.nl/blog/grote-zorgen-om-de-kunstmatige-emv-van-alle-draadloze-technieken/. Steeds meer mensen die het moeten ervaren, nu 5G al in een gedeelte van Nederland op de nog niet op de bedoelde frequentie werkt. Door het vreemde beleid van de ICNIRP, blijven dan ook maatregelen op nationaal niveau achterwege. EHS wordt gewoon niet erkend en de mensen die het aangaan (door de denkwijze van anderen), moeten zich maar zien te redden.

Wél hinder
Want mensen hebben wél hinder van de vastgestelde elektromagnetische velden (EMV). Er is wereldwijd een populatie van mensen die wél last hebben van de blootstelling aan de elektromagnetische velden (EMV) en op korte termijn symptomen ontwikkelen van ElektroHyperSensitiviteit (EHS) https://stralingsleed.nl/blog/gezondheidsklachten-door-een-teveel-aan-kunstmatige-straling-van-het-draadloze/. De populatie van mensen en kinderen met klachten door alle draadloze, wordt steeds groter

Beginnende gezondheidsklachten in de praktijk
Want intussen lijden aanzienlijke aantallen mensen in verschillende mate aan EHS. De meeste beginnende klachten zijn;
-knallende hoofdpijn van oor tot oor;
-oorsuizingen (tinnitus) of fluiten, gebrom in oren, lichte doofheid;
-concentratieverlies, geen focus meer, vergeetachtigheid, verlies korte termijn geheugen, -leerstoornissen, niet helder kunnen denken, problemen met spreken;
-energie vliegt weg, futloos, zombiegedrag, apathisch;
-slapeloosheid;
-vluchtgedrag, weg hier;
-hartritmestoornissen;
-opwarming gezichtshuid, droge mond, pijnlijke tong;
-overgevoeligheid voor harde en scherpe geluiden, licht en (chemische) stoffen en geuren;
-blijvend griep- of verkoudheidsgevoel, koude voeten, huiverigheid, gezwollen oogleden;
-verkouden zijn ’s morgens  en gezwollen slijmvliezen in keel en neus.

Onafhankelijk
De ICNIRP is een zogenaamde onafhankelijke commissie van internationale wetenschappers en stelt onder andere blootstellingslimieten op voor de elektromagnetische velden waar onze mobiele communicatie mee werkt, staat op hun site. De limieten zijn opgesteld op basis van het beschikbare wetenschappelijke onderzoek naar alle mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische velden. De thermische effecten zijn onderzocht maar de non-thermische effecten de biologische effecten) niet en zijn tot heden nog steeds ontkend door het ICNIRP en dus ook door de Nederlandse overheid. Geen rekening is ook gehouden met o.a. langdurige blootstellingen (kinderen die verplicht naar school moeten), gepulste velden, cumulatieve effecten van de velden met hoge frequenties (4G+, 5G en straks 6G). Ook het specifieke gedrag van millimetergolven in de huid, de waarschijnlijke schadelijke effecten op onderhuidse weefsels met bijbehorende gezondheidsklachten kregen geen speciale aandacht.

ICNIRP omstreden
In april 2020 verscheen een zeer kritisch rapport van twee Europarlementariërs over de ICNIRP. De titel van het rapport luidt; ‘The ICNIRP: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G’. Zij onderzochten de werkwijze van de in totaal 45 leden van de ICNIRP en de deelnemers van de wetenschappelijke expertgroep. Doel was om vast te stellen of de commissie “volledig onafhankelijk werkt en of haar leden zich in belangenconflictsituaties bevinden”. Het door onderzoeksjournalisten Hans van Scharen en Tomas Van Heste uitgevoerde onderzoek legt een bom onder de autoriteit van het ICNIRP, haar onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van de veiligheidsrichtlijnen. De uitkomst is dat de lidstaten van de EU de ogen sluit voor de echte wetenschappelijke feiten. Daarmee wordt een eenzelfde scenario gebruikt als in het debat over tabak, asbest, klimaatverandering en pesticiden. Zij stellen dat overheden de zelfverklaarde legitimiteit van de ICNIRP niet ter discussie stellen en dat de mobiele telefoonindustrie via de ICNIRP haar eigen grenswaarden bepaalt.

De RNCNIRP (Russian National Committee of Non-Ionizing Radiation Protection)
Landen als Rusland, China en veel Oost-Europese landen hebben veel strengere limieten dan de ICNIRP. Deze liggen ver onder de limieten omdat hier wel gekeken wordt naar de biologische effecten van de elektromagnetische velden. Hier zijn de toegestane stralingsbelastingen factoren 10 (in V/m) en 100 maal (in mW/m2) lager dan in Nederland.

Nieuwe regels in Rusland
Op 22 juli 2020 heeft het Ministerie voor Gezondheid in Rusland nieuwe regels vastgesteld, waarin het gebruik van wifi en smartphones verboden is voor het onderwijs op afstand en op school. Het verbod is gebaseerd op de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd onder de supervisie van de Departementen van Medische Wetenschappen van de Russische Academie van Wetenschappen. De nieuwe regels voor thuis digitaal computerleren en op school, zijn onder meer:
-Een verbod op wifi en draadloze internetverbindingen voor de basisschool;
-Een verbod op smartphones voor onderwijsdoeleinden;
-Aanbeveling om boeken te gebruiken voor thuisstudie, niet de computer;
-Aanbeveling tegen het plaatsen van mobiele netwerkbasisstations (zendmasten) op schoolterreinen https://ehtrust.org/russia-bans-wi-fi-and-smartphones-for-distance-learning/.

Het RNCNIRP roept overheden over de hele wereld op om preventieve maatregelen te nemen.  Helaas adviseert de Europese tegenhanger (de ICNIRP) nog steeds erg ruime normen welke door vele experts als ontoelaatbaar hoog worden beschouwd. Deze ICNIRP normen worden ook in Nederland toegepast met goedkeuring van de overheid.

Bronnen:
https://stichtingehs.nl/blog/blootstellingsnormen-icnirp-ongepast-betere-bescherming-van-burgers-tegen-straling-gezocht
Foto: https://stichtingehs.nl/blog/blootstellingsnormen-icnirp-ongepast-betere-bescherming-van-burgers-tegen-straling-gezocht
https://stralingsleed.nl/blog/straling-en-de-internationale-5g-normen-voor-draadloos-gebruik-europa-versus-rusland-of-het-icnirp-versus-het-rncnirp/
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/10/1/012003/pdf
http://stralingsleed.nl/blog/is-het-digitale-onderwijs-wel-een-goed-idee-geweest-veel-scholen-willen-weer-aan-de-draad/