De ziekte van Lyme
Teken bijten zich vast in de huid van mensen en dieren. Na een paar dagen zwellen de teken, door het zuigen van bloed, op tot een bruin of grijs bolletje, ongeveer zo groot als een erwt. Een op de vijf teken draagt een bacterie (Borellia burgdorferi) bij zich, die de ziekte van Lyme veroorzaakt.

Sinds 1994 houdt het RIVM elke 4 á 5 jaar een peiling onder huisartsen om het aantal mensen met de diagnose; de ziekte van Lyme, in kaart te brengen. Bij elke peiling nam dit aantal toe. Het grootste aantal diagnoses (per 100.000 inwoners) werd gevonden in gemeentes in het Noorden en Oosten van Nederland, vooral in Drenthe en Groningen. Ook in andere delen van Nederland blijft het belangrijk om te controleren op tekenbeten want elk jaar bijten ongeveer 1,5 miljoen teken in Nederland iemand. Bij ongeveer 2 tot 3 op de 100 mensen met een tekenbeet, leidt dit tot Lyme klachten.

Symptomen van Lyme
Vaak (niet altijd) is de besmetting zichtbaar door een rode ringvormige huiduitslag op de plaats van de beet en een grieperig gevoel! Als Lyme onbehandeld blijft, kunnen er na enkele weken of maanden klachten ontstaan. Klachten als:
– pijn in armen of benen,
– dubbelzien,
– flauwvallen,
– hartritmestoornissen,
– chronische huidproblemen zoals zenuwklachten, gewrichtspijn en ernstige loop- en oriëntatie klachten.

De ziekte van Lyme wordt dus veroorzaakt door een beet van een teek die besmet is met de Borrelia-bacterie. In Nederland hebben naar schatting 10 tot 30 % van de teken deze bacterie en bij besmetting met deze bacterie krijgt ook niet iedereen ziekteverschijnselen.  Elk jaar worden er zo’ n 1,5 miljoen tekenbeten opgelopen door mensen en hiervan krijgen ongeveer 27.000 mensen de ziekte van Lyme, waarvan 1000 tot 1500 mensen langdurige klachten houden.

Elektrogevoeligheid (EHS)
Is de borrelia bacterie (Borrelia burgdorferi ) dan mede de veroorzaker van elektrogevoeligheid? Is de ziekte van Lyme mede de veroorzaker van elektrogevoeligheid (EHS)?

Oorzaak ziekte van Lyme volgens Dr. Klinghardt
Lyme-specialist, Dr. Dietrich Klinghardt MD. PhD, is ervan overtuigd dat één van de factoren waardoor het mogelijk is geworden waarom de ziekte van Lyme zo explosief is toegenomen, inderdaad de elektromagnetische velden van ons eigen draadloos gebruik zijn. De elektromagnetische velden van de wifi, alle mobiele telefoons en alle zendmasten van 2G tot nu al 5G. Dat de straling van alle draadloze ervoor zorgt dat bacteriën en schimmels met een factor van honderden keren meer, meer giftigheid geven. Dus….ook de gifstoffen van de Borrelia burgdorferi bacterie! En dat sommige mensen (de HSP’ ers: high sensitieve persons) een overgevoeligheid voor deze frequentiegolven, die de draadloze apparaten uitzenden, ontwikkelen. Want bij de ziekte van Lyme ontstaat er vaak een elektrogevoeligheid voor deze draadloze elektromagnetische velden. Dr. Dietrich Klinghardt gelooft dat de toename van deze elektromagnetische velden dan ook een rol spelen in de toename van de ziekte van Lyme wereldwijd.

Symptomen van de ziekte van Lyme
De symptomen van de ziekte van Lyme zijn:
-hartaandoeningen. Wanneer het geleidingsysteem tussen boezems en kamers ernstig is verstoord, kan een trage hartslag ontstaan, waardoor de patiënt kan flauwvallen en last van benauwdheid kan krijgen, ook hartfalen en zogenoemde ‘angineuze klachten’ (pijn op de borst) kunnen het gevolg zijn;
-gewrichtsaandoeningen (de ontstekingsverschijnselen kunnen verspringen tussen diverse gewrichten);
-ernstige vermoeidheid;
-slapeloosheid;
-voorbijgaande verlammingsverschijnselen in gezicht en ledematen;
-krachtverlies;
-slecht kunnen lopen (lijkt op ataxie);
-hevige (zenuw)pijnen (vliegende pijn);
-kramp in nek, rug, benen en tenen;
-gevoelsstoornissen;
-aanvallen lijkend op epilepsie;
-ernstige duizeligheid;
-evenwichtsstoornissen;
-gehoorstoornissen;
-niet goed kunnen denken, onthouden en concentreren;
-problemen met spraak;
-afnemend en veranderend zicht;
-slecht verdragen van licht en geluid;
-pijn in de onderste wervelkolom;
-‘brain fog’ (hersenmist);
-verlies van interesse om te leven.

Bacteriën en schimmels produceren meer toxines
Schimmels en bacteriën groeien volgens Dr. Klinghardt onder invloed van de elektromagnetische velden die nodig zijn bij alles wat draadloos werkt. Dr. Klinghardt is ervan overtuigd, door eigen onderzoek, dat de klachten van de ziekte van Lyme in ernstige mate versterkt worden door de invloed van de elektromagnetische velden van alle draadloos, door de vermenigvuldiging van de Borrelia burgdorferi. Uit een van zijn onderzoeken blijkt namelijk dat de invloed van elektromagnetische velden zorgt dat schimmels 600 keer meer biotoxines gaan produceren en een verstoring geven aan de ‘normale’ werking voor een lichaam van mens, dier en flora en fauna.

Tips ter bescherming tegen EHS zijn:
-Schakel draadloos internet in je woning uit en ga bedraad internetten;
-Bescherm de muren tegen de draadloze invloed van buiten.

Na een tekenbeet
Na de tekenbeet kan de Borrelia-bacterie in de bloedbaan terechtkomen, wat tot een uitgezaaide of ‘gedissemineerde’(een over het hele lichaam uitgebreide) infectie leidt. Er zijn sterke aanwijzingen dat de bacterie zich binnen enkele etmalen door het lichaam verspreidt en onder andere het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) binnendringt.

Het blijkt dat de helft van de patiënten met een Borrelia-infectie geen tekenbeet of Erythema Migrans heeft opgemerkt. Daardoor kan het voorkomen dat de ziekteverschijnselen niet direct met een Borrelia-infectie in verband worden gebracht.

Ziekteverschijnselen bij elektro-overgevoeligheid
De ziekteverschijnselen bij elektro-overgevoeligheid (EHS) zijn:
-een aandoening van het zenuwstelsel. Een hersenvliesontsteking die vaak samengaat met ontsteking van hersen- en/of ruggenmergzenuwen. De verschijnselen zijn: hevige hoofdpijn, koorts, sufheid en nekstijfheid;
-een hersenzenuwontsteking met verschijnselen als dubbelzien en aangezichts-verlamming. Ontsteking van een ruggenmergzenuw veroorzaakt zeer heftige pijn in een arm of been of in de romp. Soms gaat dit samen met krachtverlies en een doof, tintelend gevoel in beide benen. Soms kan de urine niet worden opgehouden of wordt juist het plassen bemoeilijkt;
-subacute (is nog niet lang genoeg om chronisch te nemen) en chronische vormen van neuroborreliose (ziekte van Lyme). Bij neuroborreliose worden ontstekingscellen in het hersenvocht aangetroffen, een verhoogd eiwitgehalte en antistoffen tegen Borrelia.

Bij de niet-acute vorm van neuroborreliose kunnen de volgende klachten voorkomen:
-voorbijgaande verlammingsverschijnselen;
-krachtverlies;
-slecht tot steeds slechter kunnen lopen;
-hevige (zenuw)pijnen;
-verkramping in het hoofd, gezicht, nek, rug en benen;
-migraineachtige pijnen;
-gevoelsstoornissen;
-tintelingen en een verdoofd gevoel in delen van het gezicht en ledematen en aanvallen die lijken op epilepsie;
-duizeligheid;
-evenwichtsstoornissen;
-gezichts- en gehoorstoornissen;
-niet goed kunnen denken, onthouden en concentreren;
-problemen met spraak;
-slecht verdragen van licht en geluid;
-ernstige vermoeidheid;
-‘brain fog’ (hersenmist).

Bronnen;
https://reumanederland.nl/reuma/vormen-van-reuma/lyme-ziekte-van/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnOipBhBQEiwACyGLuvJ1OSrMm7p5qlQCvUmKVJmmz3Tis8aJKWNUI34mm63A1RWAOjwFTxoCY68QAvD_BwE
https://www.tekenbeetziekten.nl/de-teek-en-tekenbeetziekten/de-ziekte-van-lyme/symptomen-van-de-ziekte-van-lyme/
https://www.rivm.nl/nieuws/ziekte-van-lyme-neemt-toe-0
https://www.tekenradar.nl/nieuws/2023-07-13 https://lymevereniging.nl/dossiers/lyme-symptomen/ https://www.elektrogevoeligheid.nl/symptomen-van-elektrohypersensitiviteit/