Een zenuwcel of neuron.

De elektromagnetische velden van alle draadloze communicatie hebben invloed op de cellen van ons lichaam en beïnvloeden ons DNA. Elektromagnetische velden van alle draadloze technieken zoals: de mobiel, wifi, Bluetooth, Z-Wave en Zig-Bee en alle zendmasten.

De werking van onze hersenen
Onze hersenen bestaan uit zo’ n 100 miljard zenuwcellen (neuronen) die ervoor zorgen, dat chemische- en elektrische signalen in de hersenen worden rondgestuurd.

De hersenen bestaan uit witte stof-1 en grijze stof-2
1-Het witte vettige omhulsel (de axonen) en heet myeline. De witte stof in de hersenen verbindt de miljarden hersencellen met elkaar en zorgt voor de onderlinge communicatie. Het geeft informatie door,
2-De grijze stof ligt om de witte stof heen en vormt zo de buitenste laag van je hersenen. Deze laag heet de hersenschors (cerebrale cortex). De grijze stof verwerkt informatie uit zenuwcellen.

Een neuron of zenuwcel
Een neuron of zenuwcel bestaat uit een cellichaam met een celkern en meerdere uitlopende sprieten. De korte uitlopers heten dendrieten, de lange uitlopers axonen. Via deze uitlopers kunnen de zenuwcellen in de hersenen dus met elkaar communiceren. Dat doen ze door elektrische seintjes naar elkaar te sturen. Er zijn verschillende typen neuronen/zenuwcellen, namelijk de;
-sensorische zenuwcellen. De sensorische zenuwen geven informatie vanuit je lichaam aan je hersenen door,
-de motorische zenuwcellen geven informatie vanuit je hersenen door aan de spieren, en de
-schakel-neuronen geleiden impulsen tussen zenuwcellen of neuronen en de meeste schakelcellen bevinden zich in het centraal zenuwstelsel.

Ook bestaan er gemengde zenuwen en een gemengde zenuw bevat zowel zenuwuitlopers van gevoelszenuwcellen (sensorische zenuwcellen) als zenuwuitlopers van bewegingszenuwcellen (motorische zenuwencellen).

Bio-elektriciteit
Recentelijk hebben onderzoekers aangetoond dat deze communicatie tussen de neuronen/zenuwcellen, bio-elektriciteit heet en de groei en ontwikkeling van mensen en dieren stuurt. Dat de hersenen een reeks elektrische impulsen uit zenden en op deze manier met elkaar communiceren.

Oxidatieve stress
De gehele dag door vindt er stofwisseling plaats in ons lichaam. Stofwisseling kost energie. Stofwisseling vindt plaats in alle cellen van ons lichaam. Helaas ontstaan bij de vorm van energieproductie met zuurstof in de mitochondriën, zeg maar de energieomzetter, van je cellen; reactieve zuurstofverbindingen (ROS)-vrije radicalen*1. Vrije radicalen beschadigen de zenuwcel: de eiwitten in de cel, de vetten in de celwand en het DNA in de celkern. Zodra je cellen door vrije radicalen beschadigd raken kunnen ze hun functie, waaronder de stofwisselingsprocessen, niet meer goed uitvoeren. De schade die door deze vrije radicalen berokkend wordt, wordt ook wel oxidatieve stress genoemd.

Een teveel aan vrije radicalen maar ook een tekort aan antioxidanten*2 zorgen voor oxidatieve stress: voor een beschadiging aan gezonde weefsels en cellen in ons lichaam. Met als gevolg ongecontroleerde celdelingen, snellere lichaamsveroudering en een grote kans op gezondheidsklachten.

*1Vrije radicalen zijn bijproducten in ons lichaam. Het zijn moleculen die een elektron missen en daardoor instabiel zijn. Dat betekent dat ze heel snel reageren met andere stoffen,
*2Antioxidanten omvatten alle stoffen die vrije radicalen, de schadelijke deeltjes die de cellen van organismen aantasten, weg kunnen vangen.

Een storing van buitenaf
Een storing van buitenaf kan dus grote gevolgen hebben voor een lichaam, resulterend in onomkeerbare biologische veranderingen. En een storing van buitenaf zijn o.a. de elektromagnetische velden van alle draadloos.

De elektromagnetische velden van alle draadloos
Want dat elektromagnetische velden, straling of EMF (ElectroMagnetic Fields) en in het Nederlands; EMV (Elektromagnetische velden) genoemd, cellen kunnen verstoren is onomstotelijk bewezen.

Hoe ernstig en gevaarlijk is dan de verstoring van de cellen door het gebruik van mobiele telefoons en andere draadloze apparaten? Van het in Nederland sinds 1991 in gebruik genomen 2G masten met hun onzichtbare, niet te ruiken en niet zichtbare radiogolven of elektromagnetische velden? En nu in 2024 al 16.027 5G masten?

Activeren elektromagnetische velden een cellulaire stressreactie?*
Een artikel uit 2009 liet al zien dat elektromagnetische velden een cellulaire stressreactie activeren. Dat extreem lage frequenties de celkern binnendringen en het DNA beïnvloeden door het verdedigings mechanisme te omzeilen.

*Een cellulaire stressreactie is het brede scala aan moleculaire veranderingen die cellen ondergaan als reactie op omgevingsstressoren en in dit geval dus de elektromagnetische velden van alle draadloos.

Hoe gaat dat proces?
Verschillende studies hebben laten zien dat de straling dit doet door reactieve zuurstofsoorten (ROS-Reactive oxygen species) voort te brengen wanneer ze de cel binnen gaan en een grote belangrijke rol hebben, alleen… te veel ROS kan toxisch worden. Teveel ROS in de cel veranderd dan de enzymactiviteit*1 en de genexpressie*2. Een verandering die is gerelateerd aan vele ziektes.

*1De enzymactiviteit houdt in hoe snel en hoe veel substraten(groeimedium) er worden omgezet in iets anders, en
*2 Genexpressie is het tot uitdrukking brengen van bepaalde genen in het fenotype (het totaal van alle waarneembare eigenschappen en kenmerken van een organisme).

Teveel ROS?
Teveel ROS kan leiden tot verschillende vormen van kanker, necrose (afsterven van weefsel) en neuronale schade (een aandoening van het zenuwstelsel) in het hersenweefsel. Hersenen zijn het meest gevoelig voor ROS-overproductie omdat ze een zeer hoge stofwisseling hebben.

Kortom, de elektromagnetische velden zorgen voor een onevenwicht tussen ROS en antioxidanten terwijl de antioxidanten juist de cellen moeten beschermen .

De elektromagnetische velden (EMV’ s) beschadigen DNA-strengen, wat resulteert in oxidatieve stress en een cellulaire stressreactie.

Hieronder enkele opties om de elektromagnetische velden van alle draadloos, richting lichaam en cellen, te verminderen:
-Ga zoveel als mogelijk; gedraad,
-Houdt afstand tussen jou en de telefoon en andere draadloze apparaten,
-Indien je de mobiel niet gebruikt: UIT,
-Houdt de bel-tijd zo kort mogelijk,
-Bel wanneer mogelijk met de telefoon op speakermodus of gebruik stralingsvrije air-tube oortjes,
-Schaf een stralings blokkerend hoesje aan voor de mobiel.

Bronnen: https://www.antistralingshop.nl/2019/06/12/wat-is-de-invloed-van-elektromagnetische-velden-op-de-cellen-van-ons-lichaam-en-hoe-beinvloeden-ze-ons-dna/#:~:text=Dit%20artikel%20uit%202009%20liet,de%20verdedigingsmechanismen%20worden%20daarbij%20omzeild.
https://ikhebvitamineb12tekort.wordpress.com/2018/12/28/oxidative-stress/
Foto: https://herseninstituut.nl/wp-content/uploads/2022/10/Neuron-color-pixabay-met-tekst-1024×512-1.png
https://www.google.com/search?q=Hoeveel+5G+masten+zijn+er+in+2024&oq=Hoeveel+5G+masten+zijn+er+in+2024&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigAdIBCTE5MDYzajBqNKgCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://debijlesstudent.nl/uitleg/havo/biologie-havo/zenuwcellen/