Niet-HSP’ er en HSP’ er

In principe is het fysieke lichaam van iedereen hetzelfde. We bestaan uit dezelfde lichaamsdelen en organen, onze processen zijn hetzelfde en we hebben dezelfde dingen nodig om te overleven. Toch zijn geen twee lichamen exact hetzelfde want iedere persoon is uniek.

Ieder persoon is uniek
Maar dit geldt ook voor elektromagnetische straling, ook wel EMV (elektromagnetische velden) of straling genoemd, en dan de straling van alle draadloos. We kunnen allemaal de negatieve gevolgen van deze onzichtbare, niet te ruiken en niet zichtbare straling ondervinden en toch zijn sommige mensen er gevoeliger voor dan anderen. Als de symptomen van EMV-blootstelling heftig zijn, dan zou iemand last kunnen hebben van elektromagnetische overgevoeligheid (EHS). Wanneer de gevolgen intens zijn en hulp willen zoeken bij een arts dan kan een EHS’ er simpelweg niet in gebouwen zijn met draadloze technologieën. Dus niet naar een arts kunnen gaan, niet naar een tandarts kunnen en niet in een ziekenhuis kunnen zijn.

De arts waar ik heen moest(30-4-24) zat gelukkig ‘gedraad’ achter een PC, maar in de wachtkamer zaten mensen achter een mobiel en ‘voel’ je! Het wachten had ook niet veel langer moeten duren want ik voelde me ‘wegzakken’. Weten artsen soms hoe slecht draadloos is en wel ‘gedraad’ gaan werken?

EHS bestaat echt!
Recentelijk is er een studie geweest die EHS ook heeft bevestigd. Een studie uit 2017 al, liet zien dat bij mensen met deze aandoening consistente afwijkingen in bepaalde hersengedeeltes opspeelden.

Dat van nature onze hersenen een reeks elektrische impulsen uitzenden en op deze manier onze cellen met elkaar communiceren. Dit gebeurt door middel van zenuwuiteinden, synapsen en andere verbindingen en dat elektromagnetische straling dit proces verstoort.

Elektrogevoeligheid (EHS) en High Sensitive Person (HSP)
De term HSP is in 1996 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe dr. Elaine N. Aron. Zij is universitair docent psychologie en psychotherapeute in Amerika. Gebaseerd op onderzoeken komt Dr. Elaine N. Aron tot de conclusie dat hoogsensitiviteit (of hooggevoeligheid) sterk aangeboren en genetisch bepaald is. Dat HSP ‘ers een gevoeliger zenuwstelsel hebben en sterker worden geprikkeld dan de doorsnee mens. Uit een resultaat van scans blijkt dan ook
dat de HSP’ er veel grotere witte vlekken heeft in de frontale schors (een van de vier hersenkwabben) heeft en dat ongeveer 20% van de wereldbevolking hoog gevoelig is.
En dat een HSP’ er dus op de onzichtbare, niet te ruiken en niet te horen trillingen van de straling wél reageert!

En dat én EHS én HSP als eigenschappen nog niet algemeen bekend en erkend zijn in de reguliere zorg. Dat verbanden tussen symptomen van stralingsgevoeligheid en hooggevoeligheid aantoonbaar zijn, maar door onwetendheid van de reguliere zorg resulteren in het regelmatig verkeerde diagnoses stellen. En dat dit voor betrokkenen veel gevolgen heeft.

Want door de studie van 1917 werd er al beseft dat veel symptomen van EHS overeenkwamen met patiënten die langdurig aan neurotoxische* chemicaliën waren blootgesteld. Bij dit onderzoek met neurotoxische chemicaliën waren acht personen die dergelijke klachten hadden. Jaren later hadden ze neurologische verschijnselen, als hoofdpijn, trillen en cognitieve stoornissen en dat de verschijnselen begonnen bij blootstelling aan EMV en afnamen wanneer de bron weg werd genomen. Conclusie was dat elektromagnetische straling neurotoxisch is voor de hersenen.

*Neurotoxisch is wat giftig is voor het brein.

Vrouwen lijden meer aan elektrosensibiliteit
Een andere risicofactor voor elektrogevoeligheid is het geslacht. De vrouw is simpelweg gevoeliger voor de EMV-straling. Juist terwijl vaak mannen beroepen hebben waarbij ze dicht bij stralingsbronnen zijn, zijn het de vrouwen die meer last hebben van EHS. Er werden verschillende enquêtes verspreidt in Nederland, Japan en Finland. Hieruit bleek dat de vrouwen zeer sterk in de meerderheid waren: 68, 81 en 95 procent. De elektrogevoeligheid van vrouwen is dus behoorlijk sterker dan bij mannen.

Waarom vrouwen gevoeliger voor elektromagnetische straling lijken is nog onduidelijk. Op dit moment is er nog niet voldoende onderzoek naar gedaan. Dit moet dus nog grondig onderzocht worden voordat hier een antwoord op is.

Stof tot nadenken
EHS werd herkend toen het gebruik van de mobiel, draadloze laptops, en de gsm masten (160.27) toenamen. Er waren toen nog niet eens 5G zendmasten. Tijdens het onderzoek in Nederland gaf meer dan de helft van de proefpersonen aan dat ze werden gediagnostiseerd met psychosomatische aandoeningen*.

* Psychosomatische klachten zijn officieel lichamelijke klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar verergeren door of het gevolg zijn van een psychologisch probleem, werd heel lang gedacht. Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. Heel langzaam beseffen artsen dat ook de straling van alle draadloze invloed heeft. Driekwart van de proefpersonen in de Finse enquête gaf aan dat het reduceren van EMV-straling de problemen lieten verdwijnen en dat dit met medicatie niet het geval was.

Elektrogevoeligheid
Ruim 80% van de mensen uit een Japanse enquête moesten maatregelen nemen om de blootstelling aan EMV-straling te verminderen. Maatregelen als verhuizen naar een ander gebied en andere apparaten kopen. Veel mensen verloren hun baan en bijna 1 op de 10 kon niet meer van het openbaar vervoer gebruik maken vanwege elektrogevoeligheid.

Kortom, we krabben aan de oppervlakte van een in potentie heel groot probleem. Elektrosensibiliteit is iets wat al is aangetoond. Hoe ernstig EHS exact is weten we nog niet. Er is nog veel onderzoek nodig terwijl we vol gas verder gaan in het draadloze tijdperk.

21 december 2023
Historische omslag: erkenning EHS in Nederland is een feit!

Bronnen:
hugoschooneveld.nl
https://stichtingehs.nl/blogberichten/fmri-studie-aan-hersenen-voor-diagnose-elektrohypersensitiviteit-ehs/
https://stralingsleed.nl/blog/van-een-high-sensitive-person-hsp-er-naar-een-electrogevoelig-persoon-ehs-er/
https://www.stichtingehs.nl/gezondheidsklachten-straling/altijd-moe
https://stralingsleed.nl/blog/biologische-effecten-door-draadloze-technologie/
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vl0s586qdys2/f=/vl0s586qdys2.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-van-een-hooggevoelig-iemand-geen-elektrogevoelig-iemand/ https://www.google.com/search?q=HSP+en+EHS&oq=HSP+en+EHS&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggAEEUYOzIGCAAQRRg7MgoIARAAGIAEGKIEMgoIAhAAGIAEGKIEMgYIAxBFGDwyBggEEEUYPTIGCAUQRRg80gEIODcyN2owajSoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://stralingsleed.nl/blog/zenuwuitval-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv/ https://stralingsbewust.info/2023/12/21/historische-omslag-erkenning-ehs-in-nederland-is-een-feit/