ALS betekent Amyotofische Laterale Sclerose. Een ernstige ziekte waar de spieren een voor één uitvallen. De kracht in de spieren wordt minder en minder, tot de kracht eruit is. Niet bij alle spieren. De hartspieren en het brein worden niet aangetast. Dit maakt het nog erger: de ziekte wordt heel bewust meegemaakt. De symptomen komen het meest voor tussen zo ongeveer het 40ste jaar tot het 60ste jaar. Bewust moet je dan meemaken dat je steeds minder kunt. Tot de ademhalingsspier het niet meer doet en de dood erop volgt. Bij de een sneller dan de ander. De oorzaak van ALS is in veel gevallen nog niet bekend. Volgens onderzoek uit 2019, kunnen elektromagnetische velden (EMV) een rol spelen!

Studie
Een studie uit Limousin (Frankrijk) evalueert de blootstelling aan de elektromagnetische velden van radiofrequente straling, gegenereerd door o.a. zendmasten en antennes voor de mobiele communicatie en het risico op de neuromusculaire aandoening, ALS. ALS is progressief van aard, wat inhoud dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruitgaat. In Limousin is een geo-epidemiologische populatiestudie uitgevoerd.

Wat zijn elektromagnetische velden (EMV) voor de mobiele communicatie
Kunstmatige radiofrequente (RF) straling is technisch gezien, pulserende gemoduleerde microgolfstraling. Het is RF-straling in de hoogste regionen van niet-ioniserende straling dat wordt uitgezonden door zendmasten en antennes (omgeving) en door wifi-routers, omvormers voor zonnepanelen, draadloze apparaten, gameconsoles, Bluetooth-apparaten, slimme gadgets en slimme meters (in de woning).

Wat is ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose)
Amyotrofische Laterale Sclerose afgekort als ALS. Amyotrofisch betekent verval van spieren doordat de zenuwvoorziening uitvalt. ‘Sclerose’ is het gegeven dat op een abnormale verharding van weefsel in het ruggenmerg wijst en ‘laterale’ duidt op verval van één van de zenuwbanen in het ruggenmerg, namelijk de piramidebaan*. ALS is een aandoening waar de spieren onvoldoende doen wat iemand wil tot de meeste spieren het niet meer doen. ALS is daarom een progressieve vorm. Bij de een duurt het jaren maar bij de ander kan het in een paar maanden zo zijn dat de spieren niet meer hun werk kunnen doen. ALS is dus een aandoening van de zenuwen en de spieren. Aansturing gebeurt vanuit de hersenen (zenuwcellen) en het ruggenmerg en die een groot aantal lichaamsfuncties regelen waaronder ons bewegen en denken. ALS is een zenuw-/spieraandoening (neuromusculaire), welke de hartspier niet aantast. In Nederland leven gemiddeld 1.500 mensen met ALS, ieder jaar overlijden 500 aan ALS en komen er 500 nieuwe diagnoses aan ALS bij, zo ongeveer 10 nieuwe patiënten per week. De diagnose ALS is een doodvonnis: er bestaat tot op heden geen medicijn.

*De piramidebaan wordt gevormd door zenuwvezels en loopt van de hersenschors tot in het ruggenmerg. Als dit proces verstoord raakt neemt de spierspanning van de skeletspieren toe en worden reflexen van skeletspieren sterker. Men spreekt dan van spasticiteit.

Symptomen
Enkele symptomen die kunnen wijzen op ALS zijn:
-spraakstoornissen met het verbaal communiceren;
-kortademigheid. Door zwakte van de lange rugspieren ontstaan op termijn bij alle patiënten kortademigheid;
-spierkrampen. Spierkrampen kunnen in ongebruikelijke spiergroepen voorkomen, bijvoorbeeld in de tong, spieren van de mondbodem, en in de hand-, voet- en kuitmusculatuur;
-fasciculaties. Dit zijn verspringende onwillekeurige beweginkjes in de spieren, die in het algemeen niet pijnlijk zijn maar wel als hinderlijk worden ervaren;
-spasticiteit. Spasticiteit en uitgesproken stijfheid van de spieren;
-spierzwakte. Spierzwakte en atrofie kunnen zeer lokaal of meer globaal ontstaan. De bekkenbodemspieren en de uitwendige oogspieren blijven gespaard;
-pijn. Door immobiliteit en instabiliteit kunnen spierpijn en gewrichtspijn ontstaan.

Het onderzoek
In Limousin (Frankrijk) is een geo-epidemiologische populatiestudie uitgevoerd waarvan in 2019 de uitslag bekend is gemaakt. Het onderzoek kreeg de titel: ALS, blootstelling in woningen aan ultrahoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) uitgezonden door antennes voor de mobiele telefonie, gerelateerd aan ALS (amyotrofische laterale sclerose).
De studie werd verricht door:
-Jaime Luna, is een eerstejaars scriptiestudent aan de afdeling “Tropische Neuroepidemiologie” aan de Universiteit van Limoges;
-Jean-Philippe Leleu, MD epidemioloog van amyotrofische laterale sclerose;
-Pierre-Marie Preux, Pr MD PhD, neuroloog, hoogleraar epidemiologie, gezondheidseconomie en preventie en afgestudeerd in tropische geneeskunde;
-professor Philippe Corcia, Universiteit Tours, Frankrijk en organisator in 2019 van het ENCALS congres in Tours, Frankrijk. ENCALS is het Europese Netwerk van ALS-centra’s die samen tot doel hebben om effectieve behandelingen voor ALS te vinden;
-professor Philippe Couratier, neuroloog aan het Universitair medisch centrum in Limoges, Frankrijk en coördinator expertisecentrum;
-professor Benoit Marin, Universiteit van Limoges, Frankrijk
-Farid Boumediene, Dr.PhD-IR, onderzoeksingenieur.

Reden onderzoek
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een fatale neurodegeneratieve ziekte met een onbekende oorzaak. Antennes voor mobiele communicatie zijn de afgelopen decennia toegenomen met als gevolg een enorme blootstelling aan elektromagnetische velden voor ieder organisme naast de al aanwezige EMV. Een en een is twee en de bezorgdheid over mogelijke gezondheidsrisico’s is erg groot bij de wakkere mens. Vooral nu er geen onderzoek gedaan is naar de uitwerking van de massale bouw van masten en slimm cells hiervoor nodig.

Onderzoek
Omdat er sinds de eeuwwisseling naar de 21ste eeuw een gestage toename van de blootstelling in het milieu aan ultrahoogfrequente elektromagnetische velden (UHF-EMF’s) is, die worden uitgezonden door zendmasten en antennes voor de mobiele communicatie, is de bezorgdheid groot over de eventuele gezondheidsrisico’s bij de bevolking. Voor het onderzoek is een model ontwikkeld om de blootstelling aan de ultra hoge frequenties (UHF) van de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden te schatten op basis van afstand en vermogen van de zendmasten en/of antennes. Er werd rekening gehouden met blootstelling aan meerdere emissies vanuit meerdere richtingen. Er werd een niet-cumulatief en een cumulatief model opgesteld. Een geografisch informatiesysteem integreerde het rastermodel van blootstelling en de residentiële verdeling van waargenomen en verwachte gevallen. Een gegeneraliseerd lineair model werd uitgevoerd om de associatie te testen. In totaal werden 312 ALS-gevallen geïncludeerd. De blootstellingen in stedelijk gebied is ongeveer 1,72 Vollt per meter (V/m) en in landelijk gebied ongeveer 1,23 V/m. Een significant verhoogd risico op ALS werd waargenomen tussen de categorie zonder blootstelling en de categorie met de hoogste blootstelling. De resultaten suggereren een mogelijk verband tussen de blootstelling aan radiofrequenties in de hoogste regionen van de radiogolven en met de ziekte ALS. Verdere studies zijn nodig om de mogelijke rol van elektromagnetische velden bij neurodegeneratie te verduidelijken.

Constateringen
-Er werd een statistisch significant verband gevonden tussen ALS en residentiële blootstelling aan elektromagnetische velden in de hoogste regionen van de radiogolven;
-Elke toename van 1 V / m in blootstelling geeft een hoger risico;
-Het is essentieel om de rol van EMV’s op neurodegeneratie te begrijpen als een potentieel aanpasbare risicocomponent;
-Verdere studies zijn nodig om de mogelijke rol van elektromagnetische velden bij neurodegeneratie te verduidelijken.

Constatering mijnerzijds:
-De symptomen van ALS lijken erg op de symptomen van mijn elektrogevoeligheid voor alle draadloze toepassingen.

https://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/12574/ALS:%20Residential%20exposure
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935119303202
Foto;https://pixabay.com/nl/photos/mobiele-radio-antennes-architectuur-4482230/