Draadloos internet op de basisschool. Het lijkt een schitterende uitvinding, die een  oplossing biedt dat ‘gedoe’ met kabels. Een quote van de Rijksoverheid is:digitalisering biedt kansen voor verbetering van het onderwijs. Tegelijk vraagt digitalisering dat leerlingen digitaal geletterd zijn, om goed te kunnen functioneren in de samenleving.”

Basisscholen (primair onderwijs) stappen massaal over naar een digibord en lessen met de draadloze computer en/of iPhone
Voor de meeste kinderen is het gebruik van draadloze apparaten als smartphones, tablets en wifi dan gewoon dagelijkse kost, ook op school. Basisscholen hebben dan ook massaal geïnvesteerd in;
-laptops;
-chromebooks (een Chromebook is een laptop zonder besturingssysteem zoals Windows of MacOs);
-tablets;
-digiborden;
-e-books.

Maar er wordt even vergeten dat er geen onderzoek gedaan is door de ICNIRC (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) en door de Nederlandse Gezondheidsraad (Gr) naar de biologische effecten hiervan op een lichaam en dan vooral een kind dat nog in de groei zit. Het aantal lesuren dat een kind op de basisschool verblijft is wettelijk minstens 7.5 uur daags en van 5 jaar tot en met 16 jaar zijn kinderen (en adolescenten) leerplichtig. 

Ongevraagd
In je eigen huis heb je als ouder invloed op het wel of niet gebruik van draadloze technologieën. Maar op basisscholen en kinderdagverblijven (in Frankrijk wordt het gebruik van wifi verboden in kinderdagverblijven en andere instellingen voor kinderen onder de 3 jaar) worden kinderen ongevraagd steeds meer en steeds langer ongevraagd blootgesteld aan de straling van alle draadloze smartphones, iPads, en digitale schoolborden (basisscholen). Deze straling heeft is onafhankelijke wetenschappers (niet afhankelijk van de Telecomindustrie), wetenschappelijk wel degelijk als schadelijk bestempeld en geeft gezondheidseffecten, vooral bij kinderen, zoals:
-chronische vermoeidheid;
-hoofdpijn;
-concentratiestoornissen;
-slapeloosheid;
-hartritmestoornissen.

Juist kinderen
Door volwassenen zijn alle draadloze apparaten ook niet goed (of op den duur), maar voor kinderen helemaal niet. Kinderen hebben dunnere schedels dan volwassenen waardoor straling veel verder in hun hoofd doordringt. Daarnaast hebben zij zachtere botten, een nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem en hun zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Hierdoor zijn zij veel kwetsbaarder dan volwassenen. De kinderen (geboren in de 21ste eeuw) worden nu praktisch hun hele leven aan straling blootgesteld terwijl de huidige volwassenen dit pas sinds de opkomst van de digitalisering en draadloos gebruik (sinds eind 20eeuw) meemaken.

Draadloos netwerk geeft straling
En het gebruik van draadloze middelen in het onderwijs, maakt gebruik van hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) ook wel ‘straling’ genoemd. Daarvoor is een router in het lokaal nodig die deze straling uitzendt. Laptops en tablets geven zendsignalen door zo gauw ze aanstaan. Dit doen ze nonstop, 24 uur per dag, of er gebruik van gemaakt wordt of niet. Leerlingen worden zo ongevraagd blootgesteld aan de optelsom van al deze velden op school, aan elektrosmog, ook al worden ze niet gebruikt.

Maar is straling erg dan?
Ja! Elektrosmog of straling (frequentiegolven) kun je niet zien, horen en/of ruiken, maar het is er wel. In de praktijk blijkt dat leerlingen en personeel van straling ziek kunnen worden. Zo ziek zelfs, dat ze niet meer naar school kunnen of als leerkracht niet meer voor de klas kunnen staan. De verschijnselen die daarbij horen, worden helaas nog steeds niet officieel en wettelijk erkend en leerling en leerkracht worden zo aan hun lot overgelaten https://stralingsleed.nl/blog/het-gevolg-van-alle-draadloos/. De Nederlandse overheid vindt in 2021 nog steeds dat het ‘tussen de oren’ zit. En hoe vreemd het ook klinkt: dat is dus ook zo.  Want “kinderhersenen bevatten meer vloeistoffen en absorberen hierdoor meer straling dan het brein van een volwassene,” zegt Devra Davis*, een Amerikaanse epidemioloog op het gebied van kanker. Volgens Davis kunnen we nu nog niet meteen een explosieve toename van het aantal personen met hersenkanker zien, want toen er in Japan atoombommen vielen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, duurde het 40 jaar voordat de hersenkanker zich heeft ontwikkeld na de blootstelling aan de straling.”

*Devra Lee Davis, Ph.D. MPH (1946) is een Amerikaanse epidemioloog, toxicoloog. Ze is de oprichter en voorzitter van de Environmental Health Trust (2007), een non-profitorganisatie die stelt dat mobiele apparaten, wifi, 2G, 3G, 4G, 5G en andere radiofrequentiesystemen, een gezondheidsrisico vormen én voor mens, dier en milieu.  

2011
Ook de Raad van Europa heeft in 2011 de Europese overheden al dringend opgeroepen om met name voor kinderen maatregelen te treffen om de blootstelling aan elektromagnetische velden van draadloos gebruik, zoveel mogelijk te beperken https://www.kennisplatform.nl/raad-van-europa-adviseert-blootstelling-emv-verlagen/. Zij noemen daarbij specifiek de situatie in scholen en in klaslokalen. Zij roepen op om de voorkeur te geven aan bedrade internetverbindingen en strikte regels op te stellen voor het gebruik van mobiele telefoons, wel of niet toelaten op school. Daarnaast geven zij aan dat het belangrijk is dat er voorlichting wordt gegeven zodat er meer bewustwording ontstaat van de mogelijke biologische schadelijke effecten. Vooral kinderen die nog een heel leven voor de boeg hebben.

Er zijn al diverse landen waar de wifi uit scholen verbannen is of waar wifi alleen tijdelijk aangezet mag worden https://wifi-freeschools.jimdo.com/. Helaas heeft de Nederlandse overheid dit advies niet opgepakt en zijn de wifi-vrije basisscholen een initiatief van schoolbesturen en leerkrachten, die de ernst van draadloos gebruik inzien.  Het is op dit moment dan ook aan ouders van jonge kinderen om deze problematiek op school bespreekbaar te maken https://stralinginonderwijs.wordpress.com/.

Schoolnabijheid is belangrijk maar ook zijn er in Nederland al wifi-vrij basisscholen om voor te kiezen. De/Het;
-Michaëlschool; vrijeschool Leeuwarden, Hercules Seghersstraat 3, 8932 DG Leeuwarden. Wifi soms aan-soms uit. Website; https://michaelschoolleeuwarden.vrijescholenathena.nl/;
-school de Hofakker, Veldwijkerweg 1, 7251HE Vorden, Wifi-vrij. https://www.schooldehofakker.nl/;   
-Aventurijn, Hoofdweg 122, 7371 GJ Loenen, Wifi-vrij. Website. http://www.aventurijn.org/;
-Meander vrijeschool voor basisonderwijs, Celebesstraat 12, 6524 KE Nijmegen. Wifi-vrij. Website; https://www.vrijeschoolmeander.nl/
-vrijeschool Johannesschool, Priorlaan 3, 4003 AP Tiel, Wifi-vrij (in wording).
Website: www.johannesschooltiel.nl/;
-Evangelische Hogeschool, Drentsestraat 1, 3812 EH Amersfoort. No phones.
Website; www.eh.nl/;
-Maharishi Basisschool “De Fontein”, Maasstraat 29,8226 LP Lelystad
Wifi-bewust; standaard uit-soms aan. Website; http://mbsdefontein.nl/;
-Vuurvogel -Vrije School Driebergen, Faunalaan 250,3972 PS Driebergen-Rijsenburg.
Wifi-vrij. Website; www.devuurvogeldriebergen.nl/;
-vrije School Utrecht, 3512 KV Utrecht, Wifi-vrij.
Website:  www.vrijeschoolutrecht.nl/pdf/Nieuwsbrief%2013-05-2015.pdf/;
-Parcival,Nachtegaal 146, 1628 DJ Hoorn, Wifi-vrij. Website: www.parcival-hoorn.nl/;  Sinds mei 2016 alles bedraad en wifi-netwerk verwijderd;
-vrije School Kennemerland, Weltevredenstraat 9, 2022 VA Haarlem, Wifi-vrij.
Website: www.vskennemerland.nl/;
-Rudolf Steiner College, Engelandlaan 2, m2034 NA Haarlem, Wifi-vrij.
Website: www.rscollege.nl/;
-de staatsvrije vrije School  Anfortas, 4815 GC Breda, Wifi-vrij.
Website: www.anfortas.nl/;     
-Antoon Schellenscollege, Hendrik Staetslaan 54, 5622 HN Eindhoven, no phones.
Website: www.antoonschellenscollege.info/.

Wat kan een school (ouders) doen die weer gedraad wil (len)
Nog niet zo lang geleden is veel tot alles gedigitaliseerd en nu blijkt dat veel kinderen elektrogevoelig zijn geworden en kunnen worden. Alle draadloze middelen moeten er weer uit na de grote geldelijke uitgave om alles te digitaliseren moet het nu zo weinig mogelijk kosten. Wat kunnen ouders en leerkrachten zelf:

-zorgen voor bekabelde internet­verbindingen en zet de wifi-functie uit;
-zet als leerkracht de wifi, wanneer niet anders kan, alleen aan wanneer het educationeel nodig is. Na gebruik, wifi uit;
-plaats de wifi-modem/router, wanneer nodig,  op een zover mogelijke afstand van de kinderen;
-geef voorlichting aan de kinderen, ouders en leraren over de mogelijke gezondheidseffecten van straling en wat zij zelf kunnen doen aan een verantwoorde omgang met deze digitale technieken. Er is nog veel onwetendheid, dus het is belangrijk dat er meer bewustwording ontstaat;
-betrek ouders, de Medezeggenschapsraad, het Schoolbestuur en eventueel andere scholen in de buurt bij het bewustwordingsproces en de besluitvorming omtrent het niet gebruik van de draadloze technologie. Informatie is op te vragen bij: https://schooneveldadvies.nl/ of https://www.vemes.nl/leden/;
-stel gedragsregels op in scholen en klaslokalen. Zorg bijvoorbeeld dat alle leerlingen op een aangewezen plek hun mobiele telefoon achter laten, zodat het klaslokaal zelf een wifi-vrije ruimte kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld een speciale (afgeschermde) telefoonkast zijn bij de ingang van de school;
-informeer bij andere scholen die hebben gekozen voor wifi-vrij onderwijs hoe zij dit hebben aangepakt;
-besef dat scholen (en kinderdagverblijven) mede verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen.

En een ouderinitiatief kan het heel erg zinvol zijn, gezien dit volgend bericht:
De Bernard Lievegoed School, een basisschool in Maastricht, heeft in 2019, zijn wifi-straling behoorlijk gereduceerd. Dat gebeurde nadat een vader initiatief nam.

Bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toekomst-onderwijs/digitalisering-in-het-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toekomst-onderwijs/documenten/publicaties/2019/03/22/digitaliseringsagenda-primair-en-voortgezet-onderwijs
https://stralinginonderwijs.wordpress.com/2020/10/24/wifi-vrije-school-in-aantocht/
https://stralingsbewust.info/wp-content/uploads/2018/05/Brochure-Wifi-op-school-Stichting-EHS.pdf
https://www.krantvandeaarde.nl/geen-wifi-in-de-klassen-van-vrijeschool-meander/.
Foto; https://blog.econocom.com/nl/blog/de-digitalisering-van-het-klaslokaal/
https://stralingsbewust.info/straling-op-school/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1FBkT5D-xDB9r6PBwEs8jsrjVILw&ll=51.87699403255993%2C5.545042724288422&z=8
https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/455-kinderen-en-wi-fi-is-dit-wel-een-goed-idee
https://stralingsbewust.info/straling-op-school/