Is er een overeenkomst tussen de natuurlijke elektromagnetische velden en de kunstmatig elektromagnetische velden. Verstevigen deze elkaar? Veranderen deze elkaar? Heeft lichtallergie met elektroallergie te maken? Zijn de natuurlijke elektromagnetische velden in combinatie met de kunstmatige elektromagnetische velden van alle zendmasten en draadloos gebruik, de oorzaak van een zonne- én elektroallergie?

Elektromagnetische velden (of straling)
Elektromagnetische straling is de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische trillingen. Licht, radiogolven en röntgenstraling zijn vormen van elektromagnetische straling. Alle soorten elektromagnetische straling planten zich in een ruimte zonder materie en zonder druk,  voort met de snelheid van het licht.

Het elektromagnetisch spectrum

 

Het elektromagnetisch spectrum is de verzamelnaam voor alle mogelijke frequenties van de elektromagnetische straling.

Licht- of zonneallergie
Chronische Polymorfe Lichtdermatose (CPLD) of licht- of zonneallergie is de algemene term voor overgevoeligheid voor (zon)licht (zichtbaar licht). Zonlicht bestaat voor een deel uit ultraviolette straling (UV-straling = ioniserend):
-UV-A. UV-A licht veroorzaakt bij lichtovergevoeligheid, roodheid en pigmentatie, maar geen gewenning. Ook komt deze straling door glas naar binnen
-UV-B. Is zomers sterker aanwezig dan ‘s winters. De huid is 1000 tot 10.000 maal gevoeliger voor UV-B dan voor UV-A.
-UV-C. Dit licht komt volgens de wetenschap niet op aarde voor, omdat deze straling boven de ozonlaag zou blijven.

Zonneallergie is niet besmettelijk of erfelijk, terwijl een tere huid wel erfelijk kan zijn. CPLD komt vooral voor in streken met relatief weinig en vooral onregelmatig zonlicht.

EHS of elektroallergie of elektrogevoeligheid
De 2de, 3de en 4de generatie mobiele netwerken maken gebruik van radiogolven (3 hertz (Hz)-tot 30 megahertz (MHz), waar veel mensen lichamelijk klachten van krijgen, de elektrogevoeligen. 4G+ maakt voor een deel gebruik van de microgolven (30 MHz tot 300 gigahertz (GHz) en de techniek voor 5G gaat gebruik maken van infrarode straling tot ultraviolette straling (Lidar*). Kunstmatige straling, die net als de natuurlijke stralen van de zon, voor veel klachten kunnen zorgen.

*Lidar of Laser Imaging Detection And Ranging gebruikt infrarood, zichtbaar of ultraviolet licht om objecten te scannen. Het time-of-flight-principe wordt gebruikt om de afstand tussen het Lidar-instrument (op zelfrijdende auto’s) en objecten te bepalen. De zender zendt lichtpulsen uit en de ontvanger meet de tijdsduur tussen zenden en ontvangen van gereflecteerde fotonen.

Overeenkomst CPLD en EHS
De overeenkomst is de elektromagnetische straling, de voortplanting van trillingen door de ruimte. Namelijk de golflengtes van de trillingen van het:
-aantal golftoppen van een golf, trilling, of periodiek elektrisch verschijnsel per eenheid van tijd (frequentie).

De meest gebruikte frequentie-eenheid is de hertz (Hz), corresponderend met één golftop per seconde. Voor een zich voortplantende golf is de frequentie gelijk aan de voortplantingssnelheid gedeeld door de golflengte. De overeenkomst tussen CPLD en EHS zijn de trillingen van het zonlicht en bij elektrogevoeligheid de trillingen van alle draadloze apparatuur. En hoe gemakkelijk kunnen deze beide feiten een oorzaak geven voor CPLD en EHS? Licht is overdag namelijk altijd aanwezig en sinds de 21ste eeuw is het toenemend gebruik van draadloze technieken met de nodige elektromagnetische velden (trillingen) dag en nacht aanwezig.

Milieutrigger en stressreacties
CPLD’ers en EHS’ers hebben waarneembare huidreacties die ontstaan door een verstoring van het immuun- en stresssysteem. De signalen van o.a. het UV-licht van de zon en de kunstmatig elektromagnetische velden van alle zendmasten en draadloze apparaten verwerken in het limbische systeem van de hersenen (een groep structuren die tussen de hersenstam en de hersenschors) dat er iets ‘onregelmatigs’ aan de hand is en dat de ‘verstoring’ correctie nodig heeft. Het brein neemt maatregelen en organiseert een ‘stressreactie’ om de verstoring het hoofd te bieden. De standaard stressreacties bij elektrogevoeligheid zijn:
-chronische vermoeidheid;
-slaapstoringen;
-concentratieproblemen;
-spierkrampen (onderbenen, hoofd en nekspieren);
-oorsuizingen;
-hartritme storingen;
-darmproblemen.

Overlap
De gezondheidsklachten van mensen die last hebben van zonlicht (CPLD) of van elektromagnetische velden (elektrogevoeligen) vertonen een grote overlap. Velen krijgen bij blootstelling aan ’hun’ milieutrigger – UV licht of de kunstmatige elektromagnetische velden:
-huiduitslag;
-jeuk;
-medisch onverklaarde gezondheidseffecten die snel of wat later volgen op de blootstelling.

Het ‘pakket’ aan deze stresssymptomen verschilt per persoon (omdat voor iedereen de emmer, (gevuld met toxische stoffen) anders is gevuld, waardoor de arts het overzicht en de ‘ernst’ van de klachten mist. Interessant is dat blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) bij elektrogevoelige personen tot vrijwel dezelfde stressreacties leiden als het UV-licht bij lichtgevoelige personen. In eenzelfde persoon komen beide gevoeligheden dan ook heel vaak voor.

Andere uitingen in combinatie met kunstmatige elektromagnetische
Er is een studie die de overeenkomsten toont tussen reacties op:
-chemische stoffen (multiple chemical sensitivity-MCS);
-stoffen in gebouwen (sick building syndrome);
-elektromagnetische velden;
-laagfrequent geluid.

Relatie verschijningsvorm CPLD ‘er en EHS ‘er
De ervaring geeft langzaam prijs dat lichtgevoelige personen vaak ook last hebben van de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik en dat dit nog amper in de wetenschappelijke literatuur besproken wordt. De reden daarvan is dat de CPLD wél de status heeft van een erkende ziekte (volgens de International Classification of Diseases of de ICD-11 codes*), maar elektrogevoeligheid (nog) niet.

* De ICD-code  is een wereldwijd gebruikt diagnostisch hulpmiddel voor epidemiologie, gezondheidsmanagement en klinische doeleinden. De ICD wordt onderhouden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de sturende en coördinerende autoriteit voor gezondheid binnen het systeem van de Verenigde Naties.

Foto: https://pixabay.com/nl/photos/veldgenerator-mobile-zonsondergang-4590619/ https://stichtingehs.nl/blog/effecten-van-zonlicht-en-elektromagnetische-velden-op-huid-lichaam-en-geest/
https://www.sentech.nl/sensor-technologie/onthullende-wetenschap-achter-lidar-technologie/
https://stralingsleed.nl/blog/zelfrijdende-autos-werken-met-laserstraling/
https://stralingsleed.nl/blog/als-de-emmer-overloopt-waarom-wordt-iemand-elektrogevoelig/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24029726/
Boek CPLD vereniging; helaas geen gehoor van Fr. Van den Hengel.
Stralend (verenigingsblad CPLD) november 2020: effecten van 5G op huid en ogen