Uit archiefmateriaal uit de vorige eeuw, blijkt dat de Amerikaanse regering wist van de schade die draadloze technologie kan toebrengen aan de menselijke gezondheid. Wisten en weten over de nadelige gezondheidseffecten die de blootstelling aan de straling (elektromagnetische velden) die door deze systemen wordt uitgezonden. Noemden de klachten die ontstonden dan ook ‘stralingsziekte of microgolfziekte’. In die tijd waren het meestal alleen militairen die werden blootgesteld aan hoge niveaus van microgolven en RF-straling en die microgolf- / stralingsziekte ontwikkelden. Nu, begin 21ste eeuw is het de hele wereldbevolking die blootgesteld worden aan kunstmatige elektromagnetische velden (EMV). Een heel gevaarlijke ontwikkeling waarvan men niet zeker weet of de gehele wereldbevolking hier aan ten onder gaat.

Zory R. Glaser
Onderzoeker  Zorach (“Zory”) R. Glaser, Ph.D., LT, MSC, USNR,  heeft veel onderzoek gedaan in de 20ste eeuw naar bepaalde gezondheidsproblemen en blootstelling aan microgolven en radiofrequenties.  Hij stelde zijn eerste radiofrequente (RF)- en microgolf bio-effecten bibliografie, samen in 1971 (na het behalen van zijn doctoraat), als resultaat van zijn studies na het helpen opzetten van het radiofrequente bio-effecten laboratorium aan het Naval Medical Research Institute, toen hij werd aangesteld door de Amerikaanse marine. Het leger wilde weten of blootstelling aan niet-ioniserende straling van radiofrequente en microgolfbronnen, nadelige effecten zou kunnen hebben op militair personeel. Zijn superieuren waren onder de indruk van zijn rapport en ze vroegen hem om de bibliografie regelmatig bij te werken.

Onderzoek naar de draadloze technologie
Dr. Glaser heeft daarna jarenlang onderzoek gedaan naar het verband tussen bepaalde gezondheidsproblemen en blootstelling aan magnetron- en radiofrequenties. Zorach (Glaser is één van de belangrijkste wetenschappers die de impact van draadloze technologie op de menselijke gezondheid heeft bestudeerd en begrijpt. Zijn carrière als onderzoekswetenschapper bij de overheid beslaat tientallen jaren bij de Amerikaanse marine, de Amerikaanse volksgezondheidsdienst, het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) en het Bureau of Radiological Health van de Amerikaanse Food and Drug Administration.

Radiofrequenties van radar, mobiele communicaties en microgolven
Dr. Glaser had in 1971 al meer dan 6.000 verwijzingen studies geciteerd over de bio-effecten en gezondheidseffecten van radiofrequenties-, microgolfstraling door radar en de mobiele communicatie van de scheepvaart en het leger. Bovendien waren er studies die aantoonden dat blootstelling aan microgolfstraling in staat was om onder bepaalde omstandigheden, veranderingen teweeg te brengen, waarvan sommige als gevaarlijk moeten worden beschouwd (zelfs bij lage niveaus waar een dergelijke blootstelling het lichaam niet verwarmde) voor een lichaam. Dat terwijl de World Health Organization (WHO) en de telecomindustrie voortdurend betogen dat er geen duidelijke onderzoeksresultaten waren die aantoonden dat non-thermische straling schadelijk is bij intensiteiten beneden de huidige richtlijnen.

Schadelijk effect van de draadloze communicatie
Glaser’s uitgebreide archief, levert in 2020 duidelijk bewijs dat de schadelijke effecten van de draadloze communicatie al bekend waren lang voordat de mobiele telefoons en draadloze technologie in de vroege jaren negentig in Nederland, op de markt kwamen. Uit het archiefmateriaal blijkt dat de Amerikaanse regering, met name het leger, wist van de schade die draadloze technologie kon toebrengen aan de menselijke gezondheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog begon het Amerikaanse leger namelijk radar te gebruiken en vanaf toen nam het gebruik van draadloze radiotelecommunicatie toe. Vele jaren later werd bij een groter publiek pas duidelijk dat dit gebruik de oorzaak moet wezen van veel lichamelijk ongemak. Dat draadloos gebruik op den duur de mens totaal uitschakelt! Dat dit gebruik in de 21ste eeuw alleen maar zoveel meer is geworden voor alle wereldburgers en niet alleen meer voor de leger.

Bekend bij het leger en machtshebbers
Dat het gebruik met elektromagnetische velden schadelijk is bewijst het verleden. De soldaten die toendertijd met deze systemen werkten, die radio- en microgolffrequenties gebruiken (dezelfde frequenties die worden gebruikt voor draadloze apparaten zoals mobiele telefoons en wifi, in 2021) begonnen te klagen over nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan de straling van deze systemen. Destijds werd deze ziekte die deze soldaten ondervonden, “stralingsziekte / microgolfziekte” genoemd.

In die tijd waren het alleen de militairen die werden blootgesteld aan hoge niveaus van microgolven en radiofrequente straling en die microgolf- stralingsziekte ontwikkelden. Maar in 2021 wordt de hele bevolking blootgesteld aan stralingsniveaus die miljoenen en soms miljarden keren hoger zijn dan toen Glaser een 1971 met zijn werk begon.

Stiekem de bevolking bestralen in 2021
De symptomen van “microgolfziekte” waar het militair personeel toen last van had, wordt nu in 2021 gezien bij een steeds groeiend aantal mensen in de bevolking: elektrogevoeligheid, van beginnende klachten tot invaliditeit. Van klachten meteen bij 2G tot pas klachten bij het inschakelen van 5G.De bevolking die ongevraagd en stiekem vanaf rond 1992 steeds meer, wordt blootgesteld aan deze elektrosmogvervuiling door alle draadloze apparaten en antennemasten hiervoor nodig en de drang naar steeds meer en een grotere belasting (5G) van de elektromagnetische golven in het milieu neemt snel toe.  Elektrogevoeligheid treft naar schatting officieel 10% van de algemene bevolking. Officieus misschien wel meer 50% of nog meer. Hier is nog nooit onderzoek naar gedaan.

Het Naval Medical Research Center
Dr. Glaser stelde zijn eerste radiofrequente (RF) microgolf bio-effecten bibliografie al samen in 1971. (In 1994 begon 2G in Nederland er destijds voor te zorgen dat steeds meer mensen altijd mobiel bereikbaar waren). De onderzoeken van Dr. Glaser in 1971 naar de niet-ioniserende straling van de radiofrequenties en microgolfbronnen  en de mogelijke nadelige effecten op militair personeel, leidden tot de ontwikkeling van het RF-laboratorium voor bio-effecten in het Naval Medical Research Center met laboratoria in Maryland, Texas, San Diego, Singapore, Connecticut, Egypte, Ohio en Peru.

Onderzoek
Glaser werd door het Naval Medical Research Center van de Amerikaanse marine aangesteld om  de aandachtsgebieden te onderzoeken. Het Naval Medical Research Center past biomedisch onderzoek toe  om te voldoen aan de behoeften van het Amerikaanse leger en –marinekorps. De aandachtsgebieden omvatten studie van infectieziekten, biologische verdediging, militaire geneeskunde, slagveldgeneeskunde en beenmergonderzoek.

Dr Glaser besteedde ongeveer een decennium aan het verzamelen van onderzoeksgegevens die binnen en buiten de VS werden uitgevoerd en waaruit bleek dat de straling van radiofrequenties (RF ‘s) en microgolffrequenties nadelige gezondheidseffecten hebben. Het rapport is getiteld ‘Bibiography of reported biological phenomena (“effects”) and clinical manifestations attributed to microwave and radiofrequency radiation’ en verwijst naar meer dan 2.300 onderzoeken die meerdere ongunstige biologische reacties op de radio- en microgolffrequente straling geven. Pagina’s vol in de bibliografie van het rapport vermelden deze nadelige effecten, waaronder:
-schade aan vitale organen en andere weefsels en het centrale zenuwstelsel;
-fysiologische en psychologische effecten;
-bloed- en vaataandoeningen;
-metabole (stofwisselingsziekten) en gastro-intestinale stoornissen. Gastro-intestinale infecties zijn virale, bacteriële of parasitaire infecties die gastro-enteritis veroorzaken, een ontsteking van het maagdarmkanaal waarbij de maag, dunne darm en dikke darm betrokken zijn. Typische symptomen zijn diarree, braken en buikpijn;
-endocriene (hormoon) en histologische* veranderingen.
*= weefselleer zoals epitheel, bindweefsel, spierweefsel, zenuwweefsel en bloed en lymfe.

Glaser’s bijgewerkte rapport uit 1976 bevatten 3.700 onderzoeken meer die de klachten van de soldaten bevestigen.

Geen belangstelling
Als Glaser echter zijn archief (ruim 8000 documenten in  50 dozen) na zijn pensionering ter beschikking wil stellen voor wetenschappelijk onderzoek, aan bibliotheken van overheid en universiteiten, lijkt niemand geïnteresseerd. Wel werd Glaser door advocaten en personen die voor de telecomindustrie werkten om delen van zijn verzameling gevraagd, maar Glaser
vreesde dat de informatie zou worden begraven en heeft altijd geweigerd daarop in te gaan.

Toen en nu
In die tijd (20ste eeuw) waren het zo goed als alleen militairen die werden blootgesteld aan de hoge niveaus van microgolven en RF-straling en die microgolf-stralingsziekte ontwikkelden. Maar tegenwoordig (2021) wordt de hele bevolking blootgesteld aan stralingsniveaus die miljoenen en soms miljarden keren hoger zijn dan toen Glaser met zijn werk begon in de 20ste eeuw.

Dr. Glaser heeft zijn volledige onderzoeksarchieven op het gebied van radiofrequentie-microgolven geschonken aan Professor Magda Havas van de Trent University, universitair hoofddocent milieu- en hulpbronnenstudies.

Waarom er niets gebeurt heeft diverse redenen
Overheden zijn of blind of hebben andere belangen. Namelijk:
– financiële belangen (zij innen miljarden aan telecomgelden);
– commerciële belangen telecom (miljardenbusiness);
– smartphone verslaving (doelbewust opgezet: een verslaafde bevolking protesteert niet);
– zakelijke en economische afhankelijkheid van draadloze communicatie;
– overheid en telecom vrezen schadeclaims als de waarheid bekend wordt.

Wat is er in ieder geval nodig?
– eerlijke voorlichting ter bewustmaking van het grote publiek
– veilige normen voor straling, gebaseerd op biologisch wetenschappelijk onderzoek
– veilige technieken inzetten: de knowhow is al lang aanwezig

Hoe het er nu uitziet (en alles wijst daarop) worden vogels, bijen, bomen, planten en uiteindelijk ook de mens, ziek en uiteindelijk sterven. Omdat wij als mensen afhankelijk zijn van al het andere leven, want alles hangt samen met alles. Geen bijen = geen voedsel. Geen vogels = insectenplagen.

Waar is het einde? Wanneer is ontkennen niet langer mogelijk? Als kinderen ziek worden en niet meer naar school kunnen, zoals nu? Als er steeds meer uitbarstingen van kankergevallen ontstaan, zoals nu? Als het vee gek en ziek wordt, zoals al gebeurd? Of als alle bijen dood zijn, zoals al bezig is? In dat laatste geval hebben we niet lang meer. Slechts twee dingen zijn oneindig: het universum en de menselijke stupiditeit.

Het gevleugelde antwoord van instanties die ertoe doen: “niet bewezen” is dus een leugen!

 Foto: https://www.zoeklicht.nl/nieuws/590
https://childrenshealthdefense.org/defender/government-knew-harmful-impact-wireless-technology-human-health/
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12669/archive_of_4000_documents_reveals_government_knew_about_health_impact_of_wireless_technology
https://zoryglaser.com/
EHS-Bulletin nr. 3 september 2010, blz. 17
https://community.consumentenbond.nl/computers-elektronica-5/verzwegen-gezondheidsrisico-s-draadloze-technologie-857
https://zoryglaser.com/wp-content/uploads/2020/05/BIBLIOGRAPHY-OF-REPORTED-BIOLOGICAL-PHENOMENA-EFFECTS-AND-CLINICAL-MANIFESTATIONS-ATTRIBUTED-TO-MICROWAVE-AND-RADIO-FREQUENCY-RADIATION-C.pdf
https://www.stop5gnl.nl/blog/2020/12/22/archief-van-4-000-documenten-onthult-dat-de-regering-decennia-geleden-wist-over-de-gezondheidseffecten-van-draadloze-technologie/