Maandag 25 januari 2021
In verband met de aangescherpte maatregelen tegen het Coronavirus zijn alle bezoekers van dertien jaar en ouder verplicht om een gezondheidscheck in te vullen op de dag van bezoek aan het Park de Hoge Veluwe. Dit kunt u op de dag zelf vanuit huis op uw telefoon of tablet doen via ikbezoek.nl/de-hoge-veluwe of door de QR*-code op het park te scannen.

*De term QR-code staat voor Quick Response-code. Dit is een soort streepjescode die je met je smartphone kunt scannen. 

Aangescherpte maatregelen
In verband met de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus worden alle bezoekers van dertien jaar en ouder gedwongen om een gezondheidscheck in te vullen op de dag van bezoek aan het Park de Hoge Veluwe. Gedurende de coronacrisis zal ons motto zijn: ruimte, veiligheid en genieten. Het Park biedt de bezoekers meer dan voldoende ruimte om de coronameters in acht te kunnen nemen, een veilige omgeving om in te recreëren en de bezoekers zo optimaal mogelijk te laten genieten van de natuur, kunst en architectuur. De Parkwinkel, het Museonder, Jachthuis Sint Hubertus, de camping en de vogelobservatiehutten blijven gesloten. Dit geldt ook voor het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin. De informatiebalie in het Park Paviljoen blijft open. Er zijn drie uitgiftepunten voor consumpties met verschillende openingstijden: het Parkrestaurant, de foodcontainer op het Marchantplein en de Theekoepel bij Jachthuis Sint Hubertus. De consumpties kunnen buiten in de natuur aan picknickbanken genuttigd worden. Alle publieksactiviteiten, evenementen, excursies en rondleidingen zijn tot nader order geannuleerd. Voor vragen over het Coronavirus verwijzen wij naar de informatie van het RIVM.

Het Park blijft via de entrees Hoenderloo, Otterlo en Schaarsbergen zo lang als mogelijk beperkt open voor bezoekers. Openingstijden: 09:00 – 18:00 uur. Er is geen avondopenstelling. Wel wordt een ieder verzocht om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.

Verplicht invullen
Na het invullen krijgt u op het scherm van de smartphone  de bevestiging van de check. Wanneer u ‘ja’ heeft moeten antwoorden krijgt u een rood scherm te zien en krijgt u geen toegang tot het Park. Wanneer u alle vragen met ‘nee’ heeft kunnen beantwoorden is het scherm groen. Dit scherm laat u vervolgens bij de ingang aan de portier of aan de kaartcontroleur zien. De gegevens die u invult worden na twee weken automatisch verwijderd en worden alleen met de GGD gedeeld voor het bron-en contactonderzoek.

De vragenlijst
Wanneer de smartphone tegen de vierkante zwart-witte barcode wordt gehouden zal de smartphone de code te herkennen en de onderstaande vragenlijst tonen. De vragen voor de gezondheidscheck en de bezoekersregistratie zijn:
Wij zorgen voor jouw privacy, opent het scherm mee.
GEZONDHEIDSCHECK
Had je last van één van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: niezen, hoesten, 38+ koorts of benauwdheid?

Nee    Ja
Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Nee    Ja
Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
Nee    Ja
Heb je een huisgenoot of gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 10 dagen contact met hem of haar gehad terwijl hij of zij nog klachten had?
Nee    Ja
Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
Nee    Ja

BEZOEKERSREGISTRATIE
Volledige naam

E-mailadres
Telefoonnummer
Handig: Mijn gegevens op dit apparaat onthouden voor de volgende keer

Wat gebeurt er bij het scannen van de QR-code?
Te lezen valt dat: de gegevens die u invult, na twee weken automatisch worden verwijderd en alleen met de GGD gedeeld voor het bron-en contactonderzoek worden. Maar ik lees ook: ”handig, mijn gegevens op dit apparaat worden onthouden voor de volgende keer”. Is de volgende keer dan binnen twee weken? Vast niet. Wat gebeurt er dan werkelijk met de QR-code? Wie heeft er baat bij de gegevens van mensen? De Techreuzen: http://stralingsleed.nl/blog/misbruiken-de-vier-techreuzen-hun-macht/

Verplichte QR-code
17-2-2021 is te lezen dat de Chinese overheid alle Chinese burgers verplicht om een eigen QR-code* (Quick Response-code) op hun smartphone te hebben. Zo wil het land de burgers beter in de gaten houden, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Inwoners vullen een onlineformulier in met hun paspoort nummer en of ze bepaalde symptomen hebben. Vervolgens ontvangen ze op hun telefoon een code. Leuk voor de mensen, zoals ik, die geen smartphone hebben omdat ze lichamelijk reageren op de kunstmatige elektromagnetische velden. Hoe lang duurt het willen ze dit ook in Nederland?

* Een QR-code slaat gegevens op. Deze gegevens kunnen bestaan uit website-URL’s, telefoonnummers of maximaal 4.000 tekens tekst.

Rode, gele of groene QR-code
Mensen met een rode QR-code moeten 14 dagen afgezonderd blijven en regelmatig van zich laten horen via de chatapp DingTalk. Inwoners met een gele QR-code moeten zeven dagen binnenblijven en wie een groene QR-code krijgt, mag vrij rondreizen.

Scannen op stations en in supermarkt
De QR-codes worden gescand op stations en op doorgaande wegen. Sommige inwoners zeggen tegen Reuters dat ze zelfs hun QR-code moesten laten zien voordat ze boodschappen mochten doen.

Goede bedoelingen of kwade bedoelingen?
Google en Apple gaan samenwerken om overheden te helpen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.  Jurist Dewi Deijle vindt daarom dat we de belangen zorgvuldig moeten afwegen.  Het verbaast haar niets dat grootmachten als Apple en Google, hierom staan te springen en ze verwijst naar artikel 10 van de Nederlandse Grondwet hoe ons recht op privacy geregeld is:

“Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer”.

Op Europees niveau kennen we artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM):
Artikel 8. Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven
1.Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
2.Geen inmenging van enig openbaar gezag* is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

*Waarschijnlijk, om te voldoen aan de letter van de wet, moet de wet aangepast worden in: “geen inmenging van enig openbaar gezag én belanghebbenden”. De wet is objectief en belanghebbenden (techreuzen o.a.) kunnen zo ongestraft en stiekem te werk gaan.

Landen waar een gezondheidsverklaring nodig is
Het digitaal gezondheidsformulier (FCS-formulier, QR-code, E-PLF of CyprusFlightPass) is nodig bij diverse landen om binnen te mogen in het land, zoals:

Land Overheids- maatregelen van de bestemming
Bulgarije Gezondheidsverklaring verplicht bij een vliegvakantie.
Cyprus Je hebt een CyprusFlightPass nodig. Cyprus heeft per direct een boete ingesteld van € 300,- p.p. indien de CyprusFlightPass niet ingevuld is binnen de 24 uur voor vertrek.
Frankrijk Gezondheidsverklaring verplicht bij een vliegvakantie.
Griekenland Bij aankomst in Griekenland dient iedere volwassen passagier (18 jaar of ouder) in het bezit te zijn van een eigen E-PLF formulier (OR-code).

Kinderen onder de 18 jaar kunnen geregistreerd worden op het formulier van een van de ouders. Zonder E-PLF formulier heb je geen toegang tot de vlucht.

Italië Gezondheidsverklaring verplicht bij een vliegvakantie.
Nederland Gezondheidsverklaring nodig, indien afkomstig uit een land met een hoger risico dan Nederland.
Spanje Gezondheidsverklaring (FCS) invullen die je nodig hebt bij aankomst in Spanje. Als je de verklaring hebt ingevuld, ontvang je een QR-code. Neem deze QR-code digitaal mee en houd deze gereed bij aankomst in Spanje.

Maken techbedrijven als Amazon, Google, Facebook en Apple zo misbruik van hun machtspositie. Voelen ze zich monopolyspelers in de digitale wereld?

De op een na rijkste man op aarde en de man achter Microsoft, trekt met de Bill en Melinda Gates Foundation eveneens de nodige aandacht. Is het een vooropgezet plan van deze ‘slimme koppen’ om middels de QR-code de wereldwijde macht te willen hebben? Zijn overheden slechts een speelbal in deze doelstelling? Worden burgers lekker gemaakt en laten zich als weerloze schapen naar de slachtbank leiden? De uitrol van 3G (UMTS) ging gepaard met veel onregelmatigheden:  http://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/ Is dit bij de uitrol van 5G, een poging van de Techreuzen om uitstel te omzeilen?

Het zal in 2006 namelijk een behoorlijke doorn in het oog geweest zijn voor de Techbedrijven en Telecombedrijven. De logische verwachting is dan ook dat ze er nu alles aan zullen doen om dit voor de uitrol van 5G, te voorkomen. Wil het niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Wordt hier de QR-code voor gebruikt? Of zelfs Corona-uitbraak?

 

www.rivm.nl
https://pixabay.com/nl/photos/alipay-mobiel-betalen-qrcode-5417261/ 

http://stralingsleed.nl/blog/wordt-er-met-dubbele-tong-over-5g-gesproken-is-het-nu-tijd-dat-deze-technologie-gebruik-moet-worden-om-de-toekomstige-evolutie-van-de-mensheid-bij-te-sturen-het-tegendeel-is-waar/
https://www.hogeveluwe.nl/nl/bezoek-het-park/maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5025061/china-qr-code-burgers-coronavirus-alipay-china-codes-scannen
https://www.ru.nl/cpo/verderdenken/columns/privacy-corona/
http://stralingsleed.nl/blog/schokkend-implanteerbare-5g-nanotech-biosensor-al-vanaf-2021-in-covid-19-vaccins/