Bijen zijn echte straalzoekers van natuurlijke straling.

Bijen en andere bestuivende insecten zijn er slecht aan toe. Tijdens de Nationale Bijentelling 2022, 25 april 2022 staat  de honingbij wel op de eerste plek, maar is in verhouding flink minder waargenomen dan tijdens eerdere edities van de Nationale Bijentelling  (2018 de eerste Nationale Bijentelling). Dit jaar is 25% van de waargenomen bestuivers een honingbij, ten opzichte van 35% vorig jaar.

De Nationale Bijentelling (Nederland zoemt) is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en Landschappen NL. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Meer dan 40 procent van de bijensoorten wordt in 2022 met uitsterven bedreigd. In Nederland staat zelfs meer dan de helft van de bijensoorten op de rode lijst. 

Een zeer alarmerende zaak, want bijen zijn verantwoordelijk voor de bestuiving van bijna 90 procent van de bloeiende plantensoorten in het wild en voor meer dan 75 procent van onze belangrijkste gewassen. Zonder de bijen kunnen we vele fruit-, groente- en notensoorten uit ons voedselpatroon schrappen want 80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten. 

De meest voorkomende is de honingbij
De meest voorkomende bijensoort is de honingbij. In het voorjaar (na de winterslaap) begint de koningin met het bouwen van het nest en legt eitjes. Uit deze eitjes komen allereerst de larven die uitgroeien tot volwassen wespen, de werksters. De werksters nemen vanaf dan de bouw van het nest over.  Honingbijen verzamelen nectar net als vele andere soorten bijen. Maar ze halen veel meer dan ze dagelijks nodig hebben en het overschot slaan ze op als honing in raten. Met de aangelegde voorraad kan het volk de wintermaanden overleven als het koud is en er geen bloemen zijn.

Imkers
De honingbij is om de honing sinds duizenden jaren een geliefd insect. Honingbijen kwamen vroeger in ons land in het wild voor. Door gebrek aan holle bomen en andere plekken om te kunnen wonen, plus het gebruik van bestrijdingsmiddelen, ziekten en te weinig voedsel, zijn er nagenoeg geen wilde honingbijenvolken meer. Imkers houden bijen in kasten en korven.

De werking van de circadiane (biologische) klok van de bij
De meeste bijensoorten zijn overdag actief. Door op hun circadiane klok (een interne biologische klok, die een cyclus volgt van ongeveer 24 uur) te vertrouwen om te anticiperen op zonsondergang en zonsopgang, kunnen bijen de uren optimaal benutten met voldoende zonlicht, om te foerageren. Want bijen gebruiken de positie van de zon als een hemels kompas om relatief grote afstanden naar voedselbronnen te navigeren, en wanneer ze terugkeren naar hun nesten, oriënteren ze zich door een vaste hoek met de zon aan te houden. Zelfs op een bewolkte dag kunnen ze nog steeds de polarisatie van licht detecteren, die correleert met de positie van de zon aan de hemel.

Meerdere signalen die zorgdragen voor de afstemming van de `biologische klok’ (circadiaanse ritmiek)
Meerdere signalen (zeitgebers) ‘vertellen’ bijen wanneer het tijd is om te slapen, om voort te planten, aan een winterslaap te beginnen of om stuifmeel te verzamelen. Alleen zo kunnen ze in optimale omstandigheden overleven.

*Zeitgebers zijn de signalen van diverse aard, die vanuit de `biologische klok’ (circadiaanse ritmiek) ontstaan.

Nieuwe stoorzender; de straling van mobiele telefoons
Elektromagnetische Velden (EMV), de elektromagnetische frequenties van mobiele telefoon, wifi en alle zendmasten hiervoor nodig, verstoren echter de dagelijkse gang van bijen, verstoren de circadiaanse ritmiek verstoren de biologische klok. Hele bijenvolken worden dood in het nest aangetroffen of zijn domweg met onbekende bestemming verdwenen en komen niet terug, een nieuwe logische zeitgeber, die aangeeft wegwezen hier!

Logisch
Bijen zijn echte stralingzoekers van nature, wat inhoudt dat ze de natuurlijke straling opzoeken. Door de bijenkorven precies op de sterkste energiebanen van het Groot Diagonaal Net* te plaatsen werd de honingopbrengst zelfs maximaal. Bijenkorven die op een bepaald soort natuurlijke straling staan hebben een hogere opbrengst. Met nadruk op de natuurlijke soort straling.

*Het Groot Diagonaal Net of de natuurlijke straling van energetische banen van energie waar de christenen en heidense volkeren hun heiligdommen op plaatsten. Het zijn  een specifieke soort onzichtbare energielijnen (zoals leylijnen, hartmannlijnen en currylijnen).

Echter: er zijn, na de invoering van het massale draadloze gebruik steeds meer overtuigingen dat bijen ook reageren op de onnatuurlijke en gemaakte straling van alle zendmasten voor de mobiele telefonie, wifi en IoT. Logisch dan dat veel bijen hierdoor van slag raken, niet terug komen naar het nest en dood gaan.

Het bewijs
Het bewijs is overweldigend, zeggen onderzoekers van de Nature en Biodiversity Conservation Union (Nabu), die na wetenschappelijke onderzoeken geanalyseerd te hebben, ontdekten dat deze onnatuurlijke straling een wel zeer schadelijke invloed had en heeft op insecten en met name op bijen.

De straling van mobiele telefoons en wifi veroorzaakt de meeste schade. Het activeert een biochemische kettingreactie bij de insecten die hun circadiane (biologische) ritmes en immuunsysteem ontregelt. Het verstoort ook hun vermogen om te navigeren, omdat ze interfereren met de natuurlijke magnetische velden waarop de insecten vertrouwen.

Onderzoek van Daniël Favre
Ook de Zwitserse bioloog Daniël Favre, adviseur voor bijenteelt in Lausanne en voormalig wetenschappelijk medewerker bij het Zwitsers Nationaal Laboratorium voor Biotechnologie te Lausanne, heeft onderzoek verricht naar het gedrag van bijen en een opmerkelijke ontdekking gedaan die een mogelijke verklaring geeft voor de wereldwijde verdwijning van bijenvolken. D. Favre plaatste twee mobiele telefoons boven een bijenkorf en na ongeveer 25 tot 40 minuten begonnen de werkbijen een reeks van hoge piepjes te geven, die hij heeft opgenomen. Voor bijen is dit een signaal van gevaar. Het signaal om weg te wezen! Gevaar!

                       Stop de uitrol van 5G, denk aan mens, flora en fauna!

Bronnen:
https://www.medischdossier.org/de-straling-van-mobiele-telefoons-doodt-bijen-aldus-nieuwe-studie/
https://baden-wuerttemberg.nabu.de/imperia/md/nabu/images/regional/bw/einmaligeverwendung/thill_2020_review_insekten_komplette_studie_mit_zusammenfassung.pdf
https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/van-andere-media/457-straling-mobiele-telefoons-doodt-bijen
https://konvib.be/?page_id=2150
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Chronobiologie_des_abeilles
https://innersmile.org/2020/02/18/straalzoekersbijen/
https://stralingsleed.nl/blog/geobiologie-wateraders-en-de-invloed-van-radiogolven/