De markante eikenboom mooi in blad 24-4-2018 (foto links boven). Eind 2018 kwam er een zendmast voor de mobiele telefonie in het dorp. Na 2018 gaf de boom beduidend minder blad (augustus 2020) en is 23-4-2022 (foto ’s onder) gekapt! In 2018 werd er een antennemast voor de draadloze communicatie geplaatst in het dorp met een bundel op de boom.

Planten laten bij blootstelling aan elektromagnetische velden een stressreactie zien
Een stressreactie die zal leiden tot dode bomen, bij geen verandering. Een stressreactie met als oorzaak dat, door de antennemasten die nodig zijn voor het groeiend gebruik van mobiele telefoons, Internet der Dingen (IoT) en ons internet gebruik, de frequentiegolven* toenemen. Frequentiegolven die we niet kunnen zien, horen of ruiken, nemen massaal bezit van ons milieu. Niet alleen voor mensen heel schadelijk maar ook voor onze planten en bomen (flora en fauna). De bundel van een antennemast geplaatst in 2018, kwam terecht op deze prachtige eikenboom. Zie wat er gebeurde binnen 4 jaar; weg boom!

*De belangrijkste karakteristieken van de kunstmatige elektromagnetische velden zijn de frequenties, de golflengte en de intensiteit of de grootte van het veld. De frequentie van een elektromagnetische golf is het aantal trillingen dat op een vaste plaats per tijdseenheid voorbijkomt. Deze grootheid wordt weergegeven in het aantal trillingen per seconde, in de eenheid hertz.

Definitie van frequentie
Geluid is een golf dat beweegt door de lucht. Een golf met een hoogste punt en laagste punt. De afstand tussen het hoogste punt en de evenwichtsstand van de golf wordt ‘amplitude’ genoemd. De beweging die een golf maakt van dal naar piek en weer terug naar het dal heet ‘trilling’. Het aantal trillingen (oscillaties) per seconde noemen we ‘frequentie’. Eén trilling per seconde is gelijk aan één hertz (Hz). Veelvouden die dikwijls worden gebruikt om de elektromagnetische velden aan te duiden zijn kilohertz (kHz) of duizend trillingen per seconde; megahertz (MHz) of miljoen trillingen per seconde; en gigahertz (GHz) of miljard trillingen per seconde. De hertz is genoemd naar de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz, die een belangrijke bijdrage leverde op het gebied van elektromagnetisme. De onnatuurlijke frequenties van alle antennemasten hebben dan ook een getal in hertz. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger (en anders genoemd) de hertz, met namen als:

Factor Si-voorvoegsel Symbool
1 Hertz Hz
103* Kilo-hertz kHz
106 Mega-hertz MHz
109 Giga-hertz GHz
1012 Tera-hertz THz
1018 Exa-hertz EHz
1021 Zetta-hertz ZHz
1024 Yota-hertz YHz

 

*103 = 10 x 10 x 10 = 1000 = duizend;
106= miljoen of 1 000 000;
109 =is duizend miljoen of 1.000.000.000 of 109;
1012= 10x 12 = 1.000.000.000.000= een biljoen;
1018 =een triljoen dus 1.000.000.000.000.000.000 of 1018;
10 21= een triljard en is gelijk aan 1.000.000.000.000.000.000.000 duizendmaal triljoen of 1021;
1024= een septiljoen (quadriljoen) en is gelijk aan 1.000.000.000.000.000.000.000.000 of 1024.

Hoe hoger de frequentie, des te dichter komen de golven achter elkaar aan. De kortste golf, korter dan 1 picometer, wordt gammastraling genoemd. Dergelijke straling is radioactieve straling (ioniserend). 5G maakt gebruik van gigahertz, terahertz en petahertz straling (resp. microgolfstraling, infraroodstraling en ultraviolet). Op papier niet-ioniserende straling maar genoeg om mens, flora en fauna te ontregelen en ziek te maken.

Het belang van de flora, in deze de bomen in het geheel
Zonder bomen kunnen wij niet leven. Mensen en dieren gebruiken de zuurstof (O2) en als afval scheiden zij CO2 (koolstofmonoxide) uit. Bij een plant is dit precies andersom. Een plant gebruikt de CO2 om energie te krijgen en te groeien en levert als afval O2 (zuurstof) op. Zonder planten (waaronder bomen) op de wereld kunnen wij dus niet eens ademhalen want de zuurstof raakt op.

Bomen zorgen voor zuurstof en elk mens heeft zuurstof nodig om te leven. Zonder bomen zal de mens dus ophouden te bestaan.

Volgens de cijfers van ruimtevaartorganisatie NASA verbruikt een mens dagelijks ongeveer 0,84 kilogram zuurstof. Daar moeten we zo ’n 11.000 liter lucht voor in- en uitademen. Per jaar gebruiken we dus ruim 300 kilogram zuurstof.

Naast het feit dat bomen zorgen dat de mensen kunnen leven, filteren ze het water dat we drinken en bieden ze leefruimte aan dieren. Bomen voorkomen overstromingen en erosie en helpen de bodem te vullen met voedingsstoffen die nodig zijn voor de landbouw.

 Fotosynthese
Bomen groeien door koolstofdioxide (C02) en water door dit met behulp van zonlicht, om te zetten in voor hun voedzame suikers en zuurstof. Dit noemen we fotosynthese. Een boom zet het schadelijke gas voor mensen C02 (kooldioxide) om in zuurstof waardoor de bomen door fotosynthesezorgen dat mensen kunnen leven. Eén grote, gezonde boom kan voor maximaal vier personen per dag zuurstof leveren.

 De nieuwe factor: veranderingen door de draadloze elektromagnetische straling
Bij fotosynthese spelen naast de CO2-concentratie, de lichtintensiteit, hoeveelheid water en temperatuur een rol. Maar planten reageren op veranderingen. De verandering van de laatste jaren is het gebruik van de kunstmatige hoogfrequente elektromagnetische velden (EMV) van alle antennes nodig voor de draadloze apparaten zoals de mobiele telefoon, wifi of Internet der Dingen (IoT). De nieuwe factor. Omdat planten stil staan ten opzichte van het kunstmatige elektromagnetisch velden van alle masten en omdat ze een groot blootstellingoppervlak hebben ten opzichte van hun inhoud, vertonen planten een stressreactie als gevolg van die verschillende soorten straling; de hertz (H), kilohertz KHz), megahertz (MHz) en gigahertz (GHz), nodig voor 5G. Met als resultaat dat de boom op den duur dood gaat (gaat de boom niet dood dan worden ze toch gekapt omdat hoge bomen een sta in de weg zijn voor de frequentiegolven, voor het bereik.)

                                                    17-8-2020: de boom wordt in 2022 gekapt!

Groeiremming
De kunstmatige straling zorgt ervoor dat bomen in hun groei geremd worden. Deze boom in de Heurne komt, nadat er een antennemast geplaatst is in 2018, steeds minder in het blad te zitten omdat de elektromagnetische velden van een zendmast 600 maal meer biotoxines veroorzaken. Dr. Dietrich Klinghardt heeft zich in deze materie, al vele jaren verdiept. Uit een van zijn onderzoeken blijkt dat een schimmel, onder invloed van elektromagnetische straling, 600 maal meer biotoxines (giftige stoffen) gaat produceren.

Onderzoek Dr. Klinghardt
In een onderzoek van Dr. Dietrich Klinghardt, blijken dat de kunstmatige elektromagnetische velden (EMV) van alle zendmasten, wifipunten en mobiel gebruik, 600 maal meer biotoxines (giftige stoffen) in schimmelculturen veroorzaken*. In het onderzoek zijn schimmelculturen opgekweekt en werden beschermd tegen elektromagnetische velden (EMV) door in een kooi van Faraday (een constructie die ervoor zorgt dat kunstmatig elektromagnetische velden niet binnen in de kooi komen) te verblijven. Vervolgens werd gemeten hoeveel biotoxines die schimmels per dag produceerden. Na een bepaalde tijd werd de kooi van Faraday verwijderd en werden de schimmelculturen blootgesteld aan de kunstmatig elektromagnetische straling uit de directe omgeving van het laboratorium (zoals TL-lampen, wifipunten, zendmasten en alle mobiele telefoons). De onderzoekers ontdekten dat bij blootstelling aan deze elektromagnetische straling, de schimmels tot wel 600 x meer biotoxines gingen produceren.

*Schimmels zijn massaal aanwezig in de natuur, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd actief zijn. Schimmels kunnen ook ‘slapend’ aanwezig zijn in een boom, waarbij ze wachten tot de boom verzwakt (wat dus het geval is bij de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden). Aangezien schimmels niet te bestrijden zijn, is het dus heel belangrijk om te voorkomen dat de boom verzwakt. Geef dus heel Nederland geen dekking van de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden!

De schimmels worden opgedeeld in 3 groepen:
-De saprofieten: deze schimmels halen hun voedingsstoffen uit dood organisch materiaal en ruimen op die manier het bos op (ze verteren takken, en afgevallen bladeren);

-De parasieten: deze schimmels halen hun voedingsstoffen uit levende bomen en planten en maken daarmee hun gastheer ziek (houtrot en andere ziektes bij bomen); 
-De symbionten: deze schimmels leven samen met bomen op zo een manier dat zowel de schimmel als de boom voordeel halen uit de samenwerking. Bijvoorbeeld: mycorrhizavormende schimmels rond de boomwortels.

In het geval van de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden voor alle draadloze en hun masten zijn de schimmels duidelijk parasieten.

Sterkere en giftigere biotoxines door de EMV als overlevingsdrang
Niet alleen gingen de schimmels méér biotoxines produceren om zichzelf te beschermen maar ze gingen ook nog eens veel sterkere en giftigere biotoxines produceren. Deze respons is een natuurlijke overlevingsdrang die in de natuur veel voorkomt. Als een organisme wordt aangevallen gaat ze zich vermenigvuldigen om de kans op overleven te vergroten.

En wij Europeanen spreken schande van de ontbossing van het tropisch regenwoud, maar zelf zijn we dus geen haar beter (maar dan anders)!

 

Bronnen:
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/stressreactie-bij-planten-door-elektromagnetische-straling-1
https://stralingsleed.nl/blog/hogere-bandbreedte-voor-5g-geeft-zuurstof-verstoring/
https://www.wirelessinfo.nl/nieuws/eigen-nieuws/277-emv-en-de-invloed-op-schimmelvorming
https://klinghardtinstitute.com/wp-content/uploads/2015/06/1.-Biotoxin-chapter.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/bomen-hebben-last-van-kunstmatig-elektromagnetische-straling-en-gaan-dood-volgt-de-mensheid-of-grijpen-we-in/
https://emvmeting.nu/nieuws/2-bomen-hebben-last-van-elektromagnetische-straling.html?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertz_(eenheid)