Wat is Artificial Intelligence?
Artificial intelligence (AI), in het Nederlands ook bekend als kunstmatige intelligentie (Ki), is een technologie die inzet op automatisering. Het idee is dat het systeem basistaken uitvoert, maar ook bepaalde bedrijfsbeslissingen autonoom kan nemen. Artificial intelligence is een zelflerend systeem, het wordt met andere woorden dus steeds slimmer. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van de mens.

PS: in mijn jonge jaren  (en nu nog steeds) betekende KI: kunstmatige inseminatie. Bij een vriendin in het buitengebied stond een gebouw waar koeien kunstmatig geïnsemineerd (KI) werden of waar inseminatoren rond gingen om koeien te insemineren. Moeilijk om er nu wat anders bij te denken. Misschien de reden dat kunstmatige intelligentie met hoofdletter K en kleine letter i wordt geschreven; Ki?

Maar goed, Artificial Intelligence (AI), of kunstmatige Intelligentie (Ki), is dus nu alle intelligentie die niet biologisch is, maar kunstmatig gemaakt. Bij AI leren machines acties en beslissingen te nemen, in plaats van mensen. AI is gebaseerd op machine learning-technologie: computers die complexe algoritmes toepassen met zelflerend vermogen. Ze redeneren logisch, begrijpen taal en leren van fouten.

Vormen van Artificial Intelligence (AI)
AI wordt vaak een General Purpose Technology (GPT) genoemd. GPT’s zijn technologieën die een volledige economie drastisch kunnen veranderen. Ze hebben de potentie om samenlevingen te ontwrichten door hun impact op bestaande economische en sociale structuren. Er zijn drie overkoepelende technologieën die AI mogelijk kunnen maken:
Whole brain emulation (WBE), ook wel mind upload genoemd. WBE is het hypothetische proces van het scannen van het volledige menselijk brein, inclusief het lange-termijn-geheugen, om deze vervolgens te kopiëren naar een computer. Theoretisch gezien zou een computer dan een simulatiemodel van de informatieverwerking van het brein kunnen uitvoeren en in essentie op dezelfde wijze kunnen werken als het originele brein en daarmee bewustzijn kunnen ervaren.  De computer neemt in feite het brein van de mens over! The Human Brain Project (HBP) https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/human-brain-project-announces-new-phase/ , een wetenschappelijke project gefinancierd door de Europese Unie, werkt hier al vanaf 2013 aan samen met 500 wetenschappers en meer dan 100 universiteiten, ziekenhuizen en onderzoekscentra:
-Brain-computer interfaces (BCI) is een technologie waarbij hersensignalen gemeten en gedigitaliseerd kunnen worden. Een computer kan deze vervolgens classificeren en omzetten in acties. Zo is het o.a. mogelijk om robotprotheses aan te sturen:
-Machine Learning (ML) gaat over het creëren van algoritmen die kunnen leren van data. Vaak zeggen mensen dat een computer alleen doet waarvoor deze geprogrammeerd is, maar dat is niet altijd meer het geval. Het gaat bij machine learning over een revolutie waarin mensen niet meer programmeren, maar waarin machines zelf regels afleiden uit data. Een machine learning-algoritme is in staat om zelfstandig patronen uit data te halen, modellen te bouwen en voorspellingen te geven over uiteenlopende zaken zonder voorgeprogrammeerde regels. 

 AI (Ki) al toegepast in 2021
We komen in 2021 in het dagelijkse leven toepassingen tegen waarin Artificial Intelligence al is toegepast. Namelijk in software zoals;
-de virtuele assistent (chatbots en “persoonlijke” assistenten zoals Siri of Cortana;
-de software voor beeldanalyse;
-zoekmachines;
-de systemen voor spraak- en gezichtsherkenning;
-“Belichaamde” AI: robots (o.a. productierobots en bijv. gepersonaliseerde robots zoals o.a. van Netflix of Spotify);
-het internet der dingen;
-drones;
-zelfrijdende auto’s; (https://www.businessinsider.nl/zelfrijdende-auto-ontwikkeling-volledige-autonomie-langzaam-stand-van-zaken/).

Maar….wordt er niet wat vergeten?
Kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven heeft een grote impact, maar onduidelijk is hoe AI gaat werken. Neem als voorbeeld de zelfrijdende auto. Zelfrijdende auto’s worden uitgerust met verschillende technologische sensoren zoals camera’s, radars en lidar (Light Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging). De sensoren nemen de omgeving waar, zodat de zelfrijdende auto van punt A naar punt B kan. De laser geeft een lichtbron (laserstraal) die een smalle coherente (samenhangende) bundel licht geeft met zijn elektromagnetische stralen met één golflengte (monochroom licht) https://stralingsleed.nl/blog/zelfrijdende-autos-werken-met-laserstraling/ De golflengte hiervan varieert van één nanometer (nm) tot soms zelfs minder dan een femtometer (fm). Laserlicht valt in het elektromagnetisch spectrum onder infrarode straling: 0.3 THz (terahertz) tot 395 THz. Laser heeft een effect op alles wat leeft maar dit is nooit onderzocht https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/ wat betreft wat straling doet met alles wat leeft, het biologisch effect.

En de antenne-installaties nodig voor AI
Om het gewenste (AI of Ki) te laten werken is 2G, 3G en 4G niet voldoende. De anders werkende techniek van 5G is hier voor nodig https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/. Het Kennisplatform EMV zegt hierover: “er zullen meer antennes komen. 5G-antennes zullen waar mogelijk gebruikmaken van de bestaande antenne-installaties, maar daarnaast zullen er ook antennes bijkomen om overal in Nederland voor een goede dekking en voldoende capaciteit te zorgen”.

In een wet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat te lezen: “dat gemeenten de plicht hebben om mee te werken aan de aanleg van antenne-installaties voor het 5G internet in o.a. openbare gebouwen, lantaarnpalen en verkeerslichten en op iedere straathoek (slimm cell ‘s)”.

5G-ioniserende straling
Het blijkt dat er rondom 5G antennes, ioniserende straling gemeten is https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/08/14/alarm-u-wordt-radioactief-bestraald-overal/. Wikipedia zegt over ioniserende straling; “ioniserende straling is straling die voldoende energetisch is om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg te slaan. Hierdoor krijgt het atoom in totaal een positieve lading in plaats van een neutrale lading, het atoom wordt geïoniseerd, en wordt een ion. Deze straling kan men niet zien, horen, proeven, ruiken of voelen”.

Het Spaanse duo Richard Delgado en Dr. José Luis Sevilla, heeft met de geigerteller* gemeten dat deze 5G-antennes worden verondersteld niet-ioniserende straling uit te zenden, en tóch wordt de mensheid radioactief bestraald.

*De geigerteller is een stralingsdetector, waarmee ioniserende straling gemeten kan worden.

Van alle straling met een frequentie lager dan 300 gigahertz (GHz =microgolfstraling) en een golflengte groter dan 1 mm is het energieniveau dusdanig laag dat er geen ioniserende werking optreedt. We spreken dan van een non-ioniserende EMV. https://stralingsleed.nl/blog/maakt-5g-na-2022-gebruik-van-ioniserende-straling/

Maar de techniek voor 5G wordt uitgevoerd met het gebruik van:
-massive MIMO zenders die met beamforming werken;
-700 MHz zenders;
-3,5 GHz zenders;
-26,5 GHz zenders;
-slimm cells op afstand van 150 meter van de huizen

https://stralingsleed.nl/blog/iedereen-bestraalt-met-millimetergolven-is-5g-een-wapen-hebben-we-oorlog/.

5G wordt mogelijk gemaakt door:

Infraroodstraling (warmtestraling) 0,3 THz
394 THz
1 mm
761 nm
Ultraviolet (ook wel “black light” genoemd omdat het niet zichtbaar is met het oog) 789 THz
30 PHz
380 nm
10 nm
Extreem ultraviolet (EUV) of (XUV), harde uv-stralen 2,42 PHz
30 PHz
124 nm
10 nm
Röntgenstraling, zachte röntgenstralen (gebruikt bij röntgenfoto ‘s) 30 PHz
3 EHz
12 nm
0,1 nm

Ultraviolette stralen bevinden zich op de grens van ioniserende en niet-ioniserende stralingen.

Bronnen:
https://www.sogeti.nl/expertises/themas/artificial-intelligence-ai
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200827STO85804/wat-is-artificiele-intelligentie-en-hoe-wordt-het-gebruikt
https://detoekomstvanai.nl/artikelen/deel-i-de-technologie-duikboten-zwemmen-niet/wat-is-artificiele-intelligentie/hoe-werkt-ai/
Foto: https://business.techpulse.be/nieuws/174714/hoe-de-combinatie-van-5g-en-ai-furore-maakt-de-telecom-industrie/
https://stralingsleed.nl/blog/geactiveerd-door-5g/
file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/nvvkprijs1614albers.pdf%20(3).pdf