Een klimaatsverandering is iets van eeuwen. Het optreden van warmere en koudere periodes in het klimaat is altijd geweest. Zo ontstonden in het verleden duidelijk drie perioden: twee met veel warmte en een periode met veel kou. De eerste is het Middeleeuwse Klimaatoptimum (eindigend in 1430 na Christus), de tweede de Kleine IJstijd (1430 tot circa 1850) en het Moderne Klimaat-Optimum, waar we nu (2021) inzitten http://weet-magazine.nl/artikelen/Weet%2016%20 %20het%20klimaat%20door%20de%20eeuwen%20heen.pdf.

20ste eeuw
Extremen in het weer zijn er altijd geweest. De vorige eeuw bijv. in 1925 op 10 augustus de lucht loodzwart kleurde in de Achterhoek. Na eerst een akelige stilte ontstond een vreselijk windgehuil en geloei, zoals men nog nooit gehoord had. Onmiddellijk gevolgd door een ontzettend gekraak en oorverdovend lawaai van instortend gesteente, vallende dakpannen en omvallende bomen. De cycloon van Borculo (Gelderland) https://anderetijden.nl/artikel/2821/De-stormramp-in-Borculo-1925-  

                                                                                          Borculo 1925 

 En in de strenge winter van 1929 vroor de rivier de Lek stevig dicht. Waar zich anders het water kolkend voortbewoog, kon je toen droogvoets naar de overkant wandelen. In het jaar 1953 was de watersnoodramp in Zeeland waar meer dan 1800 mensen om in de kolkende watermassa.

Wat dus van alle tijden is, is dus het optreden van warmere en koudere periodes in het klimaat en overgangsperioden met een extreem weerbeeld. Vandaag de dag hebben we te maken met het Moderne Klimaat-Optimum maar drukken de niet natuurlijke invloeden eveneens een belangrijke stempel op het klimaat in vergelijking van vroeger.

Natuurlijke invloeden
Tot aan 1950 waren alleen de natuurlijke invloeden van belang op het klimaat. Vanaf 1950 komt er de invloed van het menselijk handelen bij.

Invloed van de mens
Want vanaf het begin van de Industriële Revolutie (2de helft 19de eeuw) oefent de mens een steeds grotere invloed uit op het klimaat door het gebruik van fossiele brandstoffen, grootschalige houtkap en veeteelt. Hierdoor komen onnatuurlijk grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer, wat het broeikaseffect versterkt en de opwarming van de aarde versnelt. De gemiddelde wereldtemperatuur is sinds die tijd gestegen met ongeveer 0,8 graad Celsius. In Noordwest-Europa (waaronder Nederland) steeg de gemiddelde temperatuur met 1,5 graad. De zeespiegel is ongeveer twintig centimeter gestegen en de meeste gletsjers nemen sterk in omvang af.

Aërosolen
Minder bekend dan de broeikasgassen, zijn de aërosolen. Dit zijn stofdeeltjes in de atmosfeer die, naast CO2, in grote hoeveelheden vrijkomen bij verbranding van fossiele brandstoffen en hout. Een deel van de aërosolen heeft een koelende invloed op het klimaat, een ander deel heeft een opwarmend effect. Alle aërosolen bij elkaar zorgen voor een afkoelend effect. Hoe groot dit effect is, is zeer onzeker. Dit komt doordat wetenschappers nog steeds niet goed begrijpen hoe de aërosolen de eigenschappen van wolken en de hoeveelheid wolken, beïnvloeden.

Onbalans
Broeikasgassen en aërosolen zorgen voor een onbalans in de natuurlijke in- en uitgaande straling in de atmosfeer. Dit noemen we stralingsforcering. Bij opwarming van de aarde komt er meer kortgolvige straling afkomstig van de zon binnen dan dat er langgolvige warmtestraling de atmosfeer verlaat. Sinds het eind van de achttiende eeuw is de CO2 -concentratie met zo ’n 30 procent gestegen en daardoor is, naar men aanneemt, een extra warmte terug-straling ontstaan overeenkomend met bijna 2 watt per vierkante meter aardoppervlak. In broeikaskringen heet dat een stralingsforcering van 2 Watt per vierkante meter (W/m). Alleen al tussen 1980 en 1990 was de stralingsforcering door de oplopende CO2-concentratie ongeveer 0,3 W/m https://nl.wikipedia.org/wiki/Stralingsforcering

Nog meer stralingsforcering in de 21ste eeuw
Deze 21ste eeuw komt daar, naast broeikasgassen en aërosolen, een extra  rol bij van de:
vele frequentiegolven van alle extra draadloze toepassingen in ons milieu en atmosfeer en:
HAARP.

Wat doet dit nu in 2021, bovenop de al aanwezige onnatuurlijke stralingsforcering?

Ad.1 Frequentiegolven van alle draadloos
Alle frequentiegolven van 2G, 3G, 4G, 5G en 6G al in de maak, met onzichtbare, reukloze en onhoorbare frequentiegolven extra in het milieu? Alle antenne-installaties op aarde en sinds 2020 alle extra satellieten voor 5G in de aardatmosfeer?

Magnetosfeer
De magnetosfeer van een planeet (bijvoorbeeld de Aarde) is het gebied rondom die planeet waar magnetische velden relatief sterk zijn. De magnetosfeer van de Aarde beschermt ons tegen schadelijke deeltjes uit de ruimte, zoals die van de zonnewind. Boven de polen werkt het magnetisch veld niet. Daardoor lopen passagiers van een vliegreis over een pool meer straling op en is het verschijnsel het poollicht (aurora, noorderlicht of zuiderlicht) zichtbaar. De vele satellieten die in vanaf 2020 geplaatst zijn en worden in de magnetosfeer van onze aarde voor draadloos gebruik, hebben die invloed op de elektrische eigenschappen van de atmosfeer (en zo ook voor mens flora en fauna?). De wetenschap weet het niet (althans ze maken het niet bekend).

Satellieten in de magnetosfeer
Want de vele satellieten die in vanaf 2020 geplaatst (100.000 als eindtotaal?) worden in de magnetosfeer van onze aarde voor draadloos gebruik, hebben een significante (niet door toeval) invloed op de elektrische eigenschappen van de atmosfeer (en zo dus ook voor mens flora en fauna). Het doel van 5G is het doorgeven via satellieten, om overal toegang te krijgen tot snel en betaalbaar internet. Dat gebeurt via onzichtbare, onreukbare en onhoorbare radiogolven, microgolven en infrarode straling.

Aardmagnetisch veld versus kunstmatige straling
Het leven op Aarde wordt door het aardmagnetisch veld beschermd tegen de straling van de zon en de kosmische straling (de natuurlijke straling). Maar de kunstmatige straling van de satellieten, gemaakt door mensenhanden, valt niet onder het proces van het leven op aarde en het is dan ook maar de vraag of dit de mens wel beschermt?

Ook nog het groeiende gevaar van de massa’s afgedankte satellieten
Na een halve eeuw ruimtevaart is de ruimte om de aarde al gevuld met afval van alle satellieten. Stukjes isolatiemateriaal, onderdelen van raketten, geëxplodeerde satellieten en weggezweefd gereedschap: naar schatting trekken zo ’n 13.000 stukken ruimtepuin met een afmeting van 10 cm. of groter hun baantjes om de planeet. Door de enorme snelheid van zo’n tien km/sec (36.000 kilometer per uur) die nodig is om in een omloopbaan te blijven kan zelfs een verfsplinter een satelliet beschadigen. En na 2020 komen ook alle satellieten voor 5G erbij, die ooit afgedankt zullen worden.

Ad.2 HAARP
Bij het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), verhitten ze met frequentiegolven stukjes van de ionosfeer om na te bootsen wat de zon doet. De ionosfeer is de bovenste laag van onze atmosfeer die varieert van ongeveer 30 mijl (50 km) tot 600 mijl (1.000 km) boven het aardoppervlak. Er worden experimenten uitgevoerd waarbij elektromagnetische frequenties worden gebruikt om gepulseerde, gerichte energiebundels af te vuren om tijdelijk een beperkt deel van de ionosfeer te prikkelen. Sommige wetenschappers stellen dat het doelbewust verstoren van deze gevoelige laag, grote en zelfs desastreuze gevolgen kan hebben  https://stralingsleed.nl/blog/geeft-haarp-in-hamminkeln-duitsland-geeft-nog-meer-elektromagnetische-velden/ .

Andere HAARP locatie ‘s
Andere onderzoeksgebieden van HAARP in verschillende andere landen zijn;
-de VS hebben er drie;
-Rusland heeft er in ieder geval een in Novgorod.2;
-EU/NAVO heeft er een in noord Noorwegen (Eiskat) en Duitsland (in een voormalig depot voor kernwapens in Hamminkeln) http://stralingsleed.nl/blog/haarp-de-geheime-weermakers/ . Verder zijn er vermoedelijk al zendstations in de Sahara, en ook India en China. Daarnaast een mobiel HAARP-station, op onder andere Groenland.

https://www.wur.nl/nl/artikel/Oorzaken-klimaatverandering-1.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdronken_Land_van_Saeftinghe
https://www.scientias.nl/voor-het-eerst-bewezen-dat-co2-het-broeikaseffect-versterkt/
Foto: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormramp_van_1925 https://brandhaard.com/2021/07/21/klimaatcrisis-neen-haarp-weer-als-wapen-the-great-reset-gaat-veel-verder/