Slechte lucht blijkt nog veel schadelijker te zijn voor onze gezondheid dan we al dachten. Bij de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) gaan dan ook in sept. 2021, alle alarmbellen af. De luchtverontreiniging moet teruggedrongen worden.

Wat is er aan de hand?
Verschillende studies tonen aan dat slechte lucht veel schadelijker is voor de mens dan lange tijd werd aangenomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de WHO sterven wereldwijd jaarlijks zeven miljoen mensen te vroeg, als gevolg van luchtverontreiniging. Daardoor is het volgens de organisatie een van de grootste bedreigingen voor de menselijke gezondheid door het milieu, naast klimaatopwarming.

Lekker zeg
Je ziet het niet, maar het is overal: fijnstof. Kleine deeltjes die in de lucht zweven en erg schadelijk zijn voor de gezondheid. Laat je, met veel moeite de sigaretten links liggen, krijg je het volgende te horen: elke dag krijg je een paar sigaretten aan schadelijke stoffen binnen, ook als je niet rookt! En dit heeft alles te maken met het fijnstof in de lucht. 

Maar wat is fijnstof?
Fijnstof is een verzamelnaam voor hele kleine deeltjes die in de lucht zweven. Het is een vorm van luchtvervuiling. Deeltjes die voor 75% de oorsprong vinden in menselijke activiteiten, zoals uit de uitlaat van auto’s, bussen, vrachtwagens, motoren, scooters en brommers en dieselwagens. Fijnstof komt vrij als roetdeeltjes bij de verbranding van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales, de open haard, de chemische industrie en metaalbedrijven. De natuurlijke oorsprong van fijnstof zijn o. a; vulkaanuitbarstingen, bodemerosie, zeezout of de aanvoer van woestijnzand. Ook stuifmeel (van plantaardige oorsprong) kan een component van fijn stof zijn.

Fijnstof-deeltjes zichtbaar gemaakt
Fijnstof is onzichtbaar voor het blote oog. Het wordt pas zichtbaar als bij bepaalde weersomstandigheden smog ontstaat. Bij windstil, mistig weer hangt er een grijzige tot gele waas dat bestaat o.a. uit fijnstof (en tal van andere stoffen).

Technische ElektroMagnetischeVelden (EMV) een vorm van fijnstof
Maar onder invloed van de technische elektromagnetische velden (van alle draadloze en hun masten) van begin 21ste eeuw, wordt ons bloed ook langzaam dikker en gaat vervolgens samenklonteren (bij de een sneller dan bij de ander).  Dit noemen we het geldrol-effect of rouleaux-effect en bedoeld wordt hiermee: bloedklontering. Rode bloedlichaampjes die samenklonteren tot ze lijken op geldrollen en munten veroorzaakt door de technische elektromagnetische velden (EMV) van alle draadloze technieken.  Door opname van bepaalde elektro-actieve stoffen zoals fluor, chloor, kwik, aluminiumoxide (vaccins) kan het rouleaux effect veroorzaakt worden (wetenschappelijk gezien) maar ook door de uitwerking van straling van zendmasten (2G, 3G, 4G en 5G), mobiel gebruik, DECT-telefoon, wifi en IoT, zeggen de wetenschappers niet afhankelijk van de telecom. Ook door de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van alle draadloos gebruik, klonteren rode bloedcellen als geldrolletjes aan elkaar en geven het rouleaux-effect. Heel logisch eigenlijk, want er zit ijzer in ons bloed.

Wat is dan het rouleaux-effect?
Normaal gesproken zwermen de rode bloedcellen uit naar de bloedbaan waar ze door het plasma vervoerd worden door het lichaam. Onder invloed van de draadloze straling gaan ze bij elkaar klonteren. Als kwartjes in een geldrol worden de cellen op elkaar gestapeld. Het bloedeiwit fibrinogeen houdt deze rollen bij elkaar. De krachten die de cellen bijeen houden zijn klein en de stapeling treedt dan ook alleen maar op in aderen met een lage bloedstroomsnelheid. Het gevolg is echter dat de bloedtoevoer naar de organen verstoord wordt of zelfs stagneert. De rode bloedcellen kunnen de weg door de haarvaten niet meer vervolgen door de klontering. Het gevolg is dat de lichaamscellen langzaam geen zuurstof meer ontvangen en afvalstoffen eveneens niet meer getransporteerd kunnen worden. Dit heeft ook gevolgen voor de witte bloedcellen, waardoor de weerstand tegen micro-organismen en ziekten verminderen. Dit geldt niet alleen voor de functies van het bloed zoals transport van voeding en zuurstof maar ook voor het transport van hormonen.

De frequenties worden hoger met 5G
Bij 3 tot 10% van de mensen klonterden de rode bloedcellen al bij het gebruik van 2G en 3G (de elektrogevoeligen). Nu 5G op het punt van uitrollen staat is het de vraag: hoeveel mensen komen erbij? Want de aard van de elektromagnetische straling (EM) bij 5G is hetzelfde als de vorige netwerken, alleen gaat 5G met veel hogere frequenties werken, zoals de frequentie van 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. Een natuurkundige wetmatigheid zegt: hoe hoger de frequentie, hoe minder ver straling komt. Dus 5G heeft naast de grote hoge antenne-installaties (Massive MIMO), heel veel kleinere masten nodig, dicht bij de bebouwing (slimm cells*).

*Slimm cells (of small cells) zijn kleine antennes met een bereik van tien tot honderden meters en komen i.v.m. het bereik, dicht bij de huizen te staan!

Combinatie fijnstof en 5G straling
Zeker de combinatie 5G met fijnstof is een slechte ontwikkeling, dit kan nog meer schade aanrichten omdat het fijnstof door de straling dieper kan doordringen in het weefsel. Klachten die je kunt ervaren zijn duizeligheid, stijfheid in benen en voeten. Misselijkheid, oorsuizen en pijnvlagen. Mensen hebben zelfs loopneuzen (verkoudheidsgevoel) of oogproblemen.

Magda Havas is een Canadese wetenschapper, met als specialisme effecten van elektromagnetische straling op levende organismen, waarschuwt voor de gevaren van het rouleaux effect, een fenomeen dat al bekend is sinds 1935 toen Linus Paling hier onderzoek naar deed. Rode bloedlichaampjes klonteren samen tot ze lijken op geldrolletjes met munten. Het heeft te maken met ladingverschuiving binnen rode bloedcellen. Rode bloedcellen kleven aan elkaar door tegengestelde ladingen. Behalve door opname van bepaalde elektro-actieve stoffen zoals fluor, chloor, kwik en aluminiumoxide (vaccins) kan het rouleaux effect nu ook veroorzaakt worden door de uitwerking van straling (microgolven, GSM, UMTS, 5G, wifi, IoT). Behalve bloedcellen kunnen ook eiwitten onderhevig zijn aan de ladingverschuivingen. Deze worden dan misvormd en onbruikbaar.

Het rouleaux effect is nadelig omdat het de zuurstofopname en het zuurstoftransport bemoeilijkt. Straling kan dus leiden tot zuurstoftekorten.

Feiten herhalen zich
In de vorige eeuw kon het roken en het asbestgebruik ook heel lang geen kwaad; inmiddels weten we beter. Het kan een kwestie van tijd tot ook straling als gezondheidsrisico wordt beschouwd.

Bronnen:
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/
Foto: AFP
https://gezondidee.mumc.nl/fijnstof-een-sluipmoordenaar
https://stralingsleed.nl/blog/opwarming-van-de-aarde-door-ons-eigen-draadloos-internet/
https://corona-nuchterheid.nl/bronnen/magda-havas-over-5g-en-rouleaux-effect/
https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY