Keeshond Ronnie

Huisdieren die plotseling ernstig ziek worden en overlijden is in 2021 aan de orde van de dag. Dagelijks hoor je dat huisdieren plotseling ernstig ziek worden, overlijden of plotseling geëuthanaseerd moeten worden. Wat maakt dat deze huisdieren zo snel bergafwaarts gaan? Het vermoeden is dat de extreme straling aan het toenemen is door het langzaam overschakelen in Nederland (en wereldwijd) van 4G naar de technieken van de vijfde generatie (5G) mobiel gebruik. De wereld zit vol met onzichtbare en reukloze straling van alle antenne-installaties. Het is bizar dat huisdieren plotseling in allerlei leeftijdscategorieën in grote getalen overlijden. Het moet een oorzaak hebben. Komt dit dan door alle kunstmatige straling van 2G, 3G, 4G en is, 5G de druppel die de emmer doet overlopen? En wat doet dit op den duur met een mensenlichaam?

Dieren weten niets van elektromagnetische vervuiling. Het maakt ze gewoon ziek. De effecten van de mobiele en draadloze telefoons op de gezondheid van honden, paarden, koeien en katten (ondanks dat ze stralingszoekers zijn) kan ze ziek maken. Dieren kunnen ons niet duidelijk maken wat de oorzaak is, maar ervaringsdeskundigen kunnen dat wel. Ervaringsdeskundige mensen (ongeveer 5 tot 10%, die al ziek zijn geworden doordat er een antennemast te dicht bij de woning staat. Voor 5G komen de slimm cells ook op een afstand van 150 meter naast woningen om te zorgen voor draadloos contact. Dus dan worden alle mensen ziek?

We verstoren en vernietigen de natuur dagelijks met de milieuonvriendelijke technologie om maar draadloos te kunnen bellen. Van Nederland naar alle delen in de wereld is het de uitvinding van de eeuw. Maar wat we niet willen weten of willen horen is dat planten en dieren lijden onder de effecten van mobiele telefonie en van alle communicatietechnologieën. De radiogolven, microgolven en infrarode golven (kunstmatige elektromagnetische velden) komen van nature niet voor in de natuur en eind 20ste eeuw, begin 21ste eeuw is dit drastisch veranderd in het feit dat de er een overvloed aan kunstmatige elektromagnetische velden voorkomen in de natuur. De gevolgen zijn zichtbaar door o.a:
1.het oriëntatiegevoel van walvissen dat in de war raakt.
Ze raken verdwaald en komen zo aan hun einde. https://www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/welke-invloed-hebben-data-en-stroomkabels-op-het-zeeleven. De walvissen raken gedesoriënteerd door alle onderzeekabels. Een onderzeekabel wordt gebruikt voor telecommunicatie  en is een belangrijke schakel in het internetverkeer tussen de continenten. Onderzeekabels transporteren 99% van het intercontinentale internetverkeer.

2.de bijenverdwijnziekte en bijensterfte.
http://stralingsleed.nl/blog/bewijs-dat-straling-van-mobiele-telefoons-bijen-doodt/. Albert Einstein (1879 –1955)schreef in de vorige eeuw al: “als de bij van het aardoppervlak zal verdwijnen, heeft de mens nog maar vier jaar te leven”. In de afgelopen 150 jaar is het aantal honingbijen met 75% gedaald. Meer dan de helft van alle bijensoorten staat op de rode lijst en zonder bijen hebben we geen groenten, fruit, noten, chocola en koffie, omdat o.a. de bijen zorgen voor bestuiving van 70% van de gewassen;

3.de vogelsterfte.
http://stralingsleed.nl/blog/weer-dode-spreeuwen-20-maart-2021/

4.de koeien die op hol geraken.
https://www.facebook.com/melkvee.agrio/posts/ruim-500-koeien-op-hol-in-het-friese-menaldum-op-een-ander-melkveebedrijf-blijve/2361885590489437/

5.de schimmels en bacteriën die groeien.
http://stralingsleed.nl/blog/schimmels-en-bacterien-groeien-door-elektromagnetisch-velden-grootste-pandemie-ooit-op-komst/ 

 

Straling van de mobiele telefonie maakt huisdieren ziek
Voorbeelden van zieke huisdieren uit de dagelijkse praktijk van dierenarts Christian Métraux in Wabern bei Bern, Zwitserland.

1.De straling van een DECT-telefoon.
De dierenarts meldde dat een hond kreupel was in de voorpoten en het achterpoot. De acupunctuurdiagnose identificeerde acupunctuurpunten die typisch zijn voor de spanning van hoogfrequente elektromagnetische velden. Zodra de DECT-telefoon* was weggenomen, verdween de kreupelheid. Het genezingsproces werd ondersteund door een acupunctuurbehandeling. Ook de eigenaar van de hond had zeven jaar last van hoofdpijn en pijnlijke gewrichten (pijn in haar ellebogen, schoudergewricht en vingers). Zowel de huisarts, die haar had behandeld voor artrose, als een natuurgeneeskundige arts, die haar elixers had voorgeschreven, hadden geen succes. Maar zonder de DECT-telefoon in huis waren de meeste van haar kwalen, na twee maanden volledig verdwenen (alleen de hoofdpijn stak zo nu en dan de kop op).

*DECT technologie zendt radiofrequenties van 1880 tot 1800 megahertz (MHz) uit en heeft een bereik van enkele tientallen meters.

2.Elektromagnetische hoge frequenties als belemmering voor behandeling.
Een paard met chronische kreupelheid in de rechterenkel. Na vier behandelingen zorgde klassieke acupunctuur voor een behoorlijk, maar slechts tijdelijk succes en artritis kon niet worden vastgesteld op de röntgenfoto’s. Tijdens elke sessie werden echter dezelfde, typische acupunctuurpunten consequent verstoord, wat wijst op een besmetting van hoogfrequente elektromagnetische velden. Zodra de DECT-telefoon werd weg gehaald in de stal, verdwenen de klachten van het paard binnen een paar dagen zonder enige vorm van verdere behandeling. Het paard is sindsdien niet meer teruggevallen. De eigenaar van het paard had twee jaar een DECT-telefoon en een jaar na deze aanschaf kreeg ze zelf hevige pijn in haar bovenkaak onder haar rechteroog. Tandartsen en oogartsen, acupunctuur en het verwisselen van de lenzen in haar bril leverden geen succes of oplossing op. Na het verwijderen van de DECT-telefoon in de woning, begonnen ook deze pijnen – die bijna ondraaglijk waren geworden – na twee dagen geleidelijk af te nemen en kort daarna volledig te verdwijnen.

3.Chronische diarree.
Een jonge hond lijdt aan chronische diarree en een disfunctie van de schildklier. Verschillende behandelingen waren niet succesvol. Nadat de draadloze telefoon experimenteel uit het huis was gehaald, werd de hond weer gezond.  De DECT-telefoon is nooit meer aangesloten en de diarree is nooit meer opgetreden.

4.Paard voor het slachthuis?
Een paard heeft een acute, pijnlijke zwelling in het gebied van de rechterheup. Na drie weken van mislukte behandeling zou het paard naar het slachthuis worden gebracht. Omdat de typische symptomen van acupunctuur aanwezig waren, vroeg de dierenarts om als laatste redmiddel de DECT-telefoon te verwijderen, waardoor de elektrosmog van de acupunctuurpunten werden ontladen. En zie: er trad een snel en blijvend herstel op. Ondertussen werkt het paard weer vrij normaal en neemt het zelfs deel aan tentoonstellingen!

5.Cavia en verlamming.
Een cavia lijdt aan acute verlamming in de achterhand. Ook hier is er sprake van een DECT-zendstation in de kamer waar de cavia verblijft. Het gebruik van acupunctuur leidde tot een onmiddellijk herstel in de praktijk en het dier kreeg geen terugval, omdat de eigenaren die dag hun DECT-telefoon vervingen door een klassieke snoertelefoon.

6.Katten houden van natuurlijke straling.
Een kat is een jaar lang onder de hoede van de dierenarts geweest vanwege een huidaandoening aan de buitenkant van het oor. Veel zalven en behandelingen waren niet succesvol. Enkele dagen na het verwijderen van de DECT-telefoon (kunstmatige elektromagnetische straling) begon de huidaandoening te genezen en daarna volledig te herstellen. Een tweede kat in het huishouden is na het verwijderen van de DECT-telefoon een stuk minder agressief.

Meer mensen nemen een huisdier tijdens de coronacrisis
Steeds meer mensen nemen een hond in de coronacrisis van 2020 en 2021 zegt het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). Mensen werken thuis en scholen zijn lang dicht geweest. Het vertier wordt gezocht in een huisdier naast het werken achter de computer. Eind september 2020 staat te lezen dat de tijd die kinderen achter een scherm doorbrengen dan ook dik verdubbeld is naar ruim 7 uur per dag. De lelijkheid van gedraad werken met het hele gezin doet mensen kiezen voor het draadloos werken. Volop zittend, met alles en iedereen, in de onzichtbare en reukloze kunstmatige elektromagnetische straling van alle straling. Straling waar geen biologisch onderzoek naar geweest is wat het met een mensenlichaam doet en al helemaal niet wat het met het dierenlijfje doet.

Ik weet wel wat het met een lichaam kan doen: ik ben ziek gemaakt in 2007 door het wonen onder 2G-masten (900 MHz en 1800 MHz) op 150 meter afstand. En zo anders ben ik echt niet dan andere mensen. Met mijn gezin heb ik (de oudste zoon van toen 17 jaar, reageerde ook heftig) moeten vluchten na drie en een half jaar onder de kerktoren met zijn 2G antennes gewoond te hebben. Na een poos redelijk gefunctioneerd te hebben ben ik echter in 2021 uitgeschakeld van de maatschappij (ik hoop nog steeds niet voorgoed).  Vanaf 2009 geen werk meer (toen er een DECT-telefoon kwam en draadloos internet), vanaf 2015 niet meer kunnen fietsen, wandelen en vanaf 2020 geen boodschappen meer kunnen doen. De keus is zal best moeilijk zijn om gedraad te werken, maar mensen denk toch aan het trouwe en geliefde huisdier (en! Dieren kennen het gevaar van radiogolven, microgolven en infraroodstraling van 5G niet, hebben geen stem maar ze hebben wél last van de effecten van alle draadloze toepassingen. Ze worden ziek en gaan dood. Mensen hebben nog altijd een keus maar dieren niet. En het allerergste is dat de overheid weet hoe slecht draadloos gebruik is; http://stralingsleed.nl/blog/een-bewijs-dat-ceo-s-van-telecombedrijven-weten-dat-draadloos-gebruik-gezondheidsschade-geeft/
Foto: https://keeshondje.com/vachtverzorging-keeshondje/
Foto: https://www.ad.nl/tech/thuis-achter-de-laptop-vanwege-het-coronavirus-zo-hou-je-het-ergonomisch~afbb75ba/
https://www.facts-are-facts.com/article/antenna-towers-make-it-a-dogs-life?fbclid=IwAR2GpZWyS5un9qr4RozFAuIIhymteJNCT9WWlzaAQBpacQtVSrOmpyXXsIU
http://stralingsleed.nl/blog/draadloos-gebruik-is-mogelijk-schadelijk-voor-flora-en-fauna/?preview_id=969&preview_nonce=c31d4bed88&post_format=standard&_thumbnail_id=-1&preview=true
http://stralingsleed.nl/blog/het-ntp-onderzoek-vindt-een-reeel-verband-tussen-kanker-en-straling/
https://nos.nl/collectie/13839/artikel/2336306-meer-mensen-nemen-een-puppy-in-coronacrisis-ook-piek-bij-adopties-asieldieren
https://www.trouw.nl/binnenland/de-tijd-die-kinderen-achter-een-scherm-doorbrengen-is-verdubbeld-naar-ruim-7-uur-per-dag~be89f15d/