De beloften rond 5G, de 5de draadloze telecommunicatie generatie, zijn enorm. Er wordt ons een betoverende hightech toekomst in het vooruitzicht gesteld. Maar hoe zit het met de gezondheid van mensen, flora en fauna: https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/ en hoe zit eigenlijk met het stroomverbruik? Hoeveel elektriciteit verbruikt 5G eigenlijk?

Elektriciteitsvraag en 5G
Om de beloofde gigabit snelheden te bereiken, gaat men met 5G werken met zeer hoge frequenties. Frequenties van 26 gigahertz (GHz) en 60 GHz. Voor 5G zijn in Nederland alleen al tienduizenden nieuwe zogenaamde ‘’small cells’ nodig in bijvoorbeeld lantaarnpalen, naast de antennemasten. Miljarden nieuwe draadloze apparaten wereldwijd en alle noviteiten hierbij behorend gebruiken elektriciteit. Het 5G-netwerk, de verwerking van de signalen, de datacentra, en de belangrijkste verbruikers: de zenders en ontvangers (de mensen). Dit alleen omdat we steeds meer en sneller draadloos willen internetten en onze woning willen uitrusten met veel draadloze snufjes.

20 maart 2022 is in de krant te lezen: ‘slagveld dreigt door de hoge energiekosten’
“De energiecrisis raakt alle lagen van de samenleving hard. Huishoudens met een kleine beurs voelen het misschien wel het meest. Volgens de Woonbond (landelijke vereniging van huurders) leven momenteel een half miljoen Nederlanders in energie-armoede. Vattenfall (voormalig Nuon) verhoogt de variabele energietarieven tussentijds per 1 april. Die tarieven worden doorgaans maar twee keer per jaar gewijzigd, op 1 januari en 1 juli. Volgens de energieleverancier stijgen de inkoopprijzen zo hard, dat ze die eerder moeten doorberekenen aan de klant.

Voor gas is dat bij een gemiddeld jaarverbruik van 1200 kubieke meter (m3) gas 8 euro per maand extra. Voor stroom komt er bij een gemiddeld jaarverbruik van 2250 kilowattuur (Kwh)* maandelijks 3 euro bij”.

*Een kiloWattuur (kWh) is de eenheid die wordt gebruikt om uit te drukken hoeveel elektriciteit een elektrisch toestel of een installatie produceert of hoeveel energie je verbruikt. Een gemiddeld Nederlands huishouden van 4 personen, verbruikt ongeveer 4500 kWh (stroom) per jaar en een eenpersoonshuishouden ongeveer 1500 kWh per jaar.

Zakelijke klanten gaan er door de verhoging naar verwachting meer op achteruit dan consumenten. Dat komt omdat zij niet profiteren van de door het kabinet aangekondigde BTW- en accijnsverlaging* op energie, aldus Vattenfall. Het van oorsprong Zweedse Vattenfall heeft zo ’n 1,2 miljoen klanten in Nederland.

*De overheid verlaagd per 1 april 2022 de accijnzen op benzine en met 21 procent. Als gevolg daarvan daalt de accijns belasting van benzine met 17,3 cent per liter en het accijnstarief van diesel met 11,1 cent. De verlaging van de accijnzen geldt voor 9 maanden. De overheid wil vanaf 1 juli het BTW- belasting op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) voor minimaal een half jaar verlagen van 21 naar 9 procent.

Nieuwe mogelijkheden met 5G
Hoewel er verbeteringen zijn in energie-efficiëntie voor nieuwe apparaten die met 5G werken, gaat deze winst volledig verloren in de toename van de vraag naar bandbreedte, naar de megabites per seconde(Mbps). Denk aan de enorme verwachte groei van games, video’s, streaming-diensten, virtual reality (VR) en de ‘metaverse´. (metaverse is het gehele netwerk van aan elkaar gekoppelde virtuele 3D-ruimtes waarin de gebruikers, vaak door middel van avatars, interactief kunnen rondkijken en interageren.)

De heersende gedachte is: ‘waarom nog met 4G-snelheid, als het ook met 5G-snelheid kan’? Streams in ultra-HD, vier keer scherper dan de huidige full-HD, zullen met 5G hun weg vinden naar onze mobieltjes, laptops en VR-brillen. Nóg mooier beeld, dat uiteindelijk de standaard zal worden. Maar dat kost wel vijf keer zoveel data. Ja, je kunt dan een fantasiewerkelijkheid laten projecteren op je VR-bril (‘augmented reality’), met allerlei fantasieproducten die je kunt kopen, in een nieuwe ‘VR-economie’. Echter, daarvoor is wel een verbinding nodig waarbij je van de ene small cell naar de andere loopt, met je VR-bril.

5G vergroot het datagebruik en dus de stroomvraag
Netwerkaanbieder Ericsson verwacht dat het wereldwijde maandelijkse mobiele datagebruik in 2026 zal zijn vervijfvoudigd t.o.v. 2020. En ING voorziet een 20x hoger wereldwijd dataverkeer in 2030 t.o.v. 2018. Telecomproviders verwachten dat hun energiekosten met de komst van 5G-technologie met 150-170 procent zullen stijgen in 2026, blijkt uit een studie van Vertiv, een Amerikaanse netwerkdienstverlener. Dat is bijna een verdrievoudiging t.o.v. 4G.

Eén 5G-basisstation zal naar schatting ongeveer evenveel stroom verbruiken als 73 huishouden en 3x zoveel als de vorige generatie basisstations 2 en 3G. Als de basisstations, datacentra en apparaten bij elkaar worden opgeteld, zal telecommunicatie tegen 2025 meer dan 20% van de elektriciteit in de wereld verbruiken, zegt Huawei-analist dr. Anders Andrae. Momenteel is dat al ongeveer 11%. Talrijke rapporten beschrijven het exponentieel toenemende energieverbruik van 5G en de Internet of Things-toepassingen.

Nog meer consequenties voor het milieu
Naast het energieverbruik, zal het produceren van miljarden nieuwe 5G-apparaten, en het vervangen van alle vorige generaties (2G en 3G), leiden tot een enorme vraag naar zeldzame metalen zoals lithium, die moeten worden gedolven. Dit met alle gevolgen van dien voor de aarde.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de ecologische voetafdruk van 5G en de toekomstige netwerken (6G is al in ontwikkeling) in ogenschouw wordt genomen. Wanneer gaan we het stroomverbruik en de milieubelasting van 5G onder ogen zien? Wat is het uiteindelijk waard om met een VR-bril van de ene 5G-zender naar de andere te kunnen lopen, als het schade aan de aarde toebrengt? Waarom is de wereld niet tevreden met alleen 2G en 3G voor degenen die dat willen?

Moratorium op 5G
Dit vraagt om een stopzetting van alle plannen voor 5G en 6G. De gezondheid staat op het spel maar ook het voortbestaan van onze aarde. Diverse mensen zien het fout gaan en komen in actie;

 5G Space Appeal. Op 17 september 2018 hebben duizenden internationale wetenschappers, artsen, ingenieurs en milieuorganisaties een dringend beroep gestuurd naar de VN, de WHO, de EU, de Raad van Europa en de regeringen van alle landen, om voorlopige stopzetting van het 5G (vijfde generatie) draadloze netwerk, op de grond en in de ruimte. De wetenschappers leggen uit in het 5G Space Appeal dat de 5G-plannen, ongekende negatieve gevolgen kan geven.

 “Wij, wetenschappers, adviseren een moratorium op de uitrol van 5G, de vijfde generatie voor mobiele communicatie, totdat potentiële gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds aanwezige draadloze elektromagnetische velden en is bewezen schadelijk voor mens en milieu”.

Stop 5G, Stay connected but protected. EU Commissie registreert 14 november 2021 een nieuw Europees Burgerinitiatief ‘Stop 5G, Stay connected but protected’. De Europese Commissie heeft besloten om het Europees Burgerinitiatief: Stop (((5G))) Stay connected but protected, toe te laten. Het initiatief is geregistreerd op 7 oktober 2021 en werd ingediend door Europeans for Safe Connections. Het initiatief vraagt de EU Commissie om een betere regelgeving tegen de schadelijke effecten van draadloze communicatie nu 5G wordt uitgerold. Om een eind te maken aan het feit dat iedereen (ook die dat niet willen) maar altijd in de straling moeten verblijven van de kunstmatige straling van 5G en het Internet of Things, zonder dat er onderzoek geweest is naar de mogelijk schadelijke effecten voor het milieu en de menselijke gezondheid. De mensen die nu niet meer in de buitenlucht kunnen verblijven (werk, winkels en overal waar mensen zijn) willen eerst weten wat er met hun lichaam gebeurt door al deze kunstmatige elektromagnetische velden in het milieu. Waarom kunnen ze hier niet tegen en een ander schijnbaar wel?

CO2- uitstoot door 5G
Het lijkt er ook op dat de digitalisering bijdraagt tot de klimaatopwarming. Meer dan ooit gedacht werd; er komt meer CO2-uitstoot van 5G, dan van de luchtvaart.

Bronnen;
https://www.jrseco.com/nl/hoeveel-stroom-gebruikt-5g/

https://stralingsleed.nl/blog/het-gigantische-stroomverbruik-van-5g/
https://www.bd.nl/geld/slagveld-dreigt-door-hoge-energiekosten-we-stoken-alleen-in-de-woonkamer-op-16-5-graden~a16861e0/
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/vattenfall-verhoogt-variabele-prijzen-gas-en-stroom-al-per-1-april
https://www.transitieweb.nl/klimaat/straling-van-draadloze-netwerken-heeft-een-opwarmend-effect-op-de-atmosfeer/
Gevolgen voor de natuur Blz. 17: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019730565-Antwoord-Gemeente-Haarlem-Aan-de-gemeenteraad-Onverantwoord-en-ondemocratisch-verplicht-uitrollen-van-5G-vraagt-om-een-tegengeluid-5.pdf
Foto; https://www.killmybill.be/nl/hoe-en-wanneer-veranderen-van-elektriciteitsmeter/
https://stralingsleed.nl/blog/wat-is-augmented-reality-ar-virtual-reality-vr-en-mixed-reality-mr-en-wat-doet-dit-met-onze-gezondheid/
https://stralingsleed.nl/blog/meer-co2-uitstoot-van-5g-dan-van-de-luchtvaart-it-de-grote-wereldwijde-vervuiler/
https://www.channelconnect.nl/telecom-en-voip/vertiv-90-procent-operators-vreest-hogere-energiekosten-door-5g/