Heel benieuwd hoelang dit artikel op mijn site staat. Veel artikelen over corona (in combinatie met 5G) zijn verdwenen op mijn site. Mijn betaalde site in een democratisch Nederland! Dit is míjn gedachtengang en helaas gebaseerd op ervaring.

Is de corona pandemie in eerste instantie gemaakt om een herhaling te voorkomen? Een herhaling van de uitrol van 3G oftewel UMTS? De derde generatie mobiele communicatie in 2003?

Zogenaamd onafhankelijk onderzoek
De aanloop naar deze uitspraak begon in 2003 toen TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek, een onderzoek uitvoerde naar het welbevinden en verstandelijk functioneren van proefpersonen onder invloed van radiofrequente staling in een stralingsvrije ruimte: het COFAM 1 onderzoek (een eerlijk en onafhankelijk onderzoek). Het resultaat staafde het vermoeden dat de steeds toenemende mix van radiofrequentiestraling van alle 2G antennemasten, toch wel eens slecht zou kunnen zijn voor de gezondheid van mensen en voor flora en fauna. Dan moesten de UMTS- masten níet geplaatst worden in Nederland, wat de bedoeling was. Zowel TNO als de Gezondheidsraad*, gaven opdracht voor een replica onderzoek in Zwitserland, het COFAM II onderzoek, in de volksmond het Zwitsers onderzoek genoemd.

* De Gezondheidsraad moet een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement zijn. Echter is de Gezondheidsraad, een volledig door de overheid gefinancierde instantie, die vooral de overheid adviseert over gezondheidsvragen, wel onafhankelijk? De Gezondheidsraad verschuilt zich achter de stralingslimieten van een private instelling (ICNIRP), die goede banden lijkt te hebben met de telecomindustrie. En ‘toevallig’  is de Nederlandse Eric van Rongen lid bij de Gezondheidsraad vanaf 1882, het adviesorgaan voor de Nederlandse overheid met betrekking tot het beoordelen van de veiligheid van Elektromagnetische Velden, ook voorzitter geweest van het bestuur van genoemde private Europese organisatie ICNIRP, van 2016 tot 2020 en is nu de ICNIRP vice-voorzitter sinds mei 2020.

Uitslag Zwitsers onderzoek of Cofam I en Cofam II
Veel gemeenten (ongeveer 60) weigerden vervolgens de plaatsing van UMTS-masten en het herhalingsonderzoek werd het COFAM II onderzoek genoemd. De uitslag van het tweede Zwitserse onderzoek liet jaren op zich wachten en veel gemeenten wachten dan ook van 2003 tot 2006 om te besluiten of er wel of geen UMTS masten in hun gemeente geplaatst werd. Er hing dus voor de overheid veel van dit onderzoek af.

De uitslag: 06-06-06
Op 06-06-06 (het duivelsgetal) komt toenmalig minister Pieter van Geel (VROM) morgens om 08.00 uur al op het nieuws (was niet de afspraak). Alle nieuwsmedia melden: geen negatieve invloed op welbevinden van de uitrol van 3G!

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Dankzij een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, door Jur. Adv. Paul Baakman werkzaam als Jur. Adv. bij Rechtspraktijk BAWA c.s. te Haaksbergen, werd pas jaren later bekend dat 3,7 tot 6,5% van de deelnemers aan Cofam II, onwel zijn geworden! Het onderzoek vroegtijdig moesten verlaten en NIET zijn meegeteld bij het eindverslag! Conclusie: er is gesjoemeld met de uitslag. De uitrol van 3G had niet door mogen gaan! Is dit bewust gedaan?

Oorzaak uitbraak in 2020
Wat niet gezegd mag worden: al sinds de eerste uitbraak van het coronavirus, in Nederland 2020, is dat vooral op social-media berichten opduiken als zou het coronavirus ontwikkeld zijn in een laboratorium om in te zetten als biologisch wapen. Het verhaal wordt door de media en regering, beschouwd als niet waar, maar waar rook is, is vuur zegt een spreekwoord. De verwoestende uitbraak van het dodelijke coronavirus op alle continenten – met uitzondering van Antarctica – geeft op social media de vraag: wát als het virus wel een biologisch wapen in ontwikkeling is? Wát als duistere machten zo de wereld willen beheersen?

Het elektromagnetisch spectrum
De eerste (draadloze( netwerken maakten gebruik van radiogolven. Het netwerk voor 5G maakt gebruik van microgolfstraling, infrarood licht, zichtbaar licht en ultraviolet licht.

Het zichtbaar spectrum
Zichtbaar spectrum is het gedeelte van het elektromagnetisch spectrum dat gezien kan worden door het menselijk oog. Elektromagnetische straling binnen dit spectrum wordt ook wel zichtbaar licht genoemd. Het zichtbare spectrum bestrijkt de golflengten tussen ca. 400 nm of nanometer (violet) en 750 nm (rood). Dat komt neer op frequenties van ca. 400 THz of terahertz (rood) tot 750 THz (violet). De verschillende golflengten worden door het oog gezien als verschillende kleuren: rood voor de langste golflengte en violet voor de kortste. De grootste gevoeligheid van het menselijk oog ligt bij 555 nm (geelgroen) bij daglicht, en bij 507 nm (blauwgroen) bij nacht. Wikipedia zegt dat straling van een frequentie van ongeveer 3,28 1015 hertz*, overeenkomt met de frequentie van ultraviolet licht en energie geeft die een foton nodig heeft om een atoom te ioniseren.
*Een terahertz is gelijk aan 1012 Hertz, ofwel 1 000 000 000 000 hertz.

                         Zonlicht bestaat voor een deel uit ultraviolette straling (UV-straling = ioniserend):
-UV-A licht, veroorzaakt bij lichtovergevoeligheid, roodheid en pigmentatie, maar geen gewenning. Ook komt deze straling door glas naar binnen;
-UV-B is zomers sterker aanwezig dan ‘s winters. De huid is 1000 tot 10.000 maal gevoeliger voor UV-B
dan voor UV-A;
-UV-C licht komt volgens de wetenschap niet op aarde voor, omdat deze straling boven de ozonlaag zou blijven.

Straling heeft invloed op virussen
“Er ontstaat een chemische reactie tussen het UV-licht en het virus en daardoor beschadigt het dusdanig dat het niet meer goed functioneert”, legt Fred Brouwer uit, hoogleraar natuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. “UV-licht met bepaalde golflengtes kunnen zorgen voor grote beschadigingen van de ogen of de huid. Het kan zelfs kankerverwekkend zijn.”

Stroomversnelling
De wereldwijde gevolgen van de pandemie komt door alle draadloos gebruik in een stroomversnelling. Als gevolg van de coronapandemie is de draadloze digitalisering namelijk in een stroomversnelling geraakt. Scholieren moeten thuis onderwijs volgen op de laptop, thuiswerkers hebben een laptop nodig en sociaal contact gebeurd massaal middels de laptop. Plekken te weinig in huis en overal worden snel plekken gecreëerd. Natuurlijk niet gedraad want dat is veel te moeilijk. En bovendien liggen er dan overal kabels, neen daar wordt niet voor gekozen. Zo goed als 100% van de bevolking werkt zonder draad. Alleen de mensen die al elektrogevoelig gemaakt zijn door de vorige netwerken (2G, 3G en 4G) blijven werken aan draad; de elektrogevoeligen. Ik ken veel elektrogevoeligen die zelfs de gedrade laptop of computer, weg gedaan hebben omdat ze er ziek van worden.

De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-pandemie is de wereldwijde verspreiding van de ziekte Covid-19 met ingrijpende gevolgen voor de wereldwijde samenleving. De veroorzaker is SARS-CoV-2, een voor de mens nieuw virus: het coronavirus. Het SARS-CoV-2 is in China in december 2019 op één plek ontstaan, als menselijk virus. Sindsdien zien we dat het virus de wereld overgaat met steeds een net iets andere genetische code: het virus muteert zich. De mutaties doen zich voor op een van de uitsteeksels – de spikes – van de ‘kroon’ van het coronavirus. Ook in Nederland zien we verschillende varianten van het virus rondgaan.

EHS of elektroallergie of elektrogevoeligheid
De 2de, 3de en 4de generatie mobiele netwerken maken gebruik van radiogolven (3 hertz (Hz)-tot 30 megahertz (MHz), waar veel mensen lichamelijk klachten van krijgen, de elektrogevoeligen. 4G+ maakt voor een deel gebruik van de microgolven (30 MHz tot 300 gigahertz (GHz) en de techniek voor 5G gaat gebruik maken van infrarode straling tot ultraviolette straling *. Kunstmatige straling, die net als de natuurlijke stralen van de zon, voor veel klachten kunnen zorgen.

Bronnen:
https://gedachtenvoer.nl/2018/11/03/4g-lte-mobiel-internet-en-wifi-de-grootste-pandemie-ooit/
https://www.propeaq.com/nl/blauw-licht-wat-is-het-wat-doet-het-en-hoe-kunnen-we-het-blokkeren/
https://stralingsleed.nl/blog/uitslag-van-het-cofam-ii-onderzoek-of-zwitsers-onderzoek/
https://www.jrseco.com/nl/duidelijk-bewijs-van-de-risicos-voor-kinderen-van-radiofrequente-straling-van-smartphones-en-wifi/
https://stralingsleed.nl/blog/is-deze-covad-pandemie-gepland-is-dit-doelbewust-gebeurd/
https://stralingsleed.nl/blog/misbruiken-de-vier-techreuzen-hun-macht/