Temperatuurstijging op aarde
Sinds 1880 is de temperatuur op aarde ongeveer 0,85 °C gestegen. Dat lijkt niet veel, maar wetenschappers hebben berekend dat als de temperatuur op aarde meer dan 1,5 °C stijgt, dat grote gevolgen heeft voor de mens en voor onze leefomgeving. De zeespiegel stijgt, er komen langere periodes van hitte en droogte, en periodes afgewisseld met extreem veel neerslag. Dit kan zorgen voor overstromingen, mislukte oogsten en hongersnood, meer vluchtelingen en meer ziekten en plagen.

C02
Wetenschappers hebben vastgesteld dat er vooral steeds meer broeikasgas (of koolstofdioxide CO2 en methaan*) op aarde voorkomen. De toename van CO2, is te lezen, komt vooral door de verbranding van aardolie, aardgas en steenkool o.a. ;
-de landbouw (door aardgasgebruik in de kassen en bijvoorbeeld door de mestafscheiding van vee, de toename van methaan);
-het moerasgas in waterrijke gebieden;
-door het weglekken van aardgas;
-internationale scheep- en luchtvaart;
internationaal draadloos gebruik (mijn conto).

* In de landbouw is niet kooldioxide maar methaan het belangrijkste broeikasgas. Methaan komt vrij uit de lebmaag van koeien en uit de mestopslag van alle vormen van veehouderij. Methaan is wereldwijd het tweede broeikasgas. Het derde is lachgas, ook een product van de landbouw.

Maatregelen
De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van deze klimaatverandering door te zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen verminderd. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken. Eén grote vervuiler wordt echter niet genoemd en geen maatregelen voor getroffen: het draadloze gebruik. Er komt namelijk méér CO2-uitstoot vrij van 5G, dan van de luchtvaart.

 Draadloos gebruik door ICT (Informatie- en communicatietechnologie)
In 2022 is duidelijk dat ICT ook een van de meest vervuilende sectoren is geworden
Onder ITC verstaat men het volledige domein dat de hardware, software, randapparatuur en netwerken voor de mobiele communicatie, omvat (en dat het liefst draadloos). ICT verwijst naar digitale apparatuur of diensten die gericht zijn op communicatie (draadloos).  ICT is een onderdeel van IT (informatietechnologie). Naast alles draadloos, de huidige datacenters die nodig zijn om al het verkeer van het netwerk te kunnen verwerken, zorgen voor uitstoot van CO2. In 2010, waren deze datacenters verantwoordelijk voor twee procent van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (BKG), ongeveer 4% in 2020 en in 2025 is de verwachting 10% en als de huidige groeilijn zich doorzet is ICT verantwoordelijk voor 14 procent van de mondiale broeikasgasuitstoot in 2040!

Met nog meer aankomende streamingsdiensten en het internet-der-dingen dat 5G zal ondersteunen, neemt het energieverbruik alleen al van datacenters* toe tot bijna 10% van het wereldwijde verbruik in 2025.  In 2022 telt Nederland alleen al ongeveer tweehonderd datacenters, waarvan drie hyperscalers (Meta, Microsoft en Google) en er  zijn plannen voor 20 tot 25 nieuwe vestigingen of uitbreiding. 

* Een datacenter is een fysieke locatie – meestal een gebouw – met essentiële IT- en computerdiensten en -infrastructuur. Eenvoudiger gezegd, een datacenter is een fysieke plaats om gegevens op te slaan en met computers te verwerken. Veel mensen hebben het over de cloud maar de cloud bevindt zich in datacenters.

                                                                     Datacentrum Middenmeer (NH)
Toename CO2-uitstoot door draadloos gebruik
Terwijl Google 1 miljard euro investeert in Nederlandse datacenters om deze toename op te vangen, wordt er weinig gerept over de uitstoot waarmee dit gepaard gaat. Streams in Ultra HD (vier keer scherper dan Full HD, waar in 2022 de meeste televisies nog mee zijn uitgerust) zullen met hulp van 5G hun weg naar onze telefoons, laptops en televisies vinden. Nóg mooier beeld dat uiteindelijk de standaard zal worden. Maar het kost wel vijf keer zoveel data.  Data dat wordt opgeslagen in datacenters en voorzien moet worden van stroom om continu te werken en ook gekoeld moet worden. Het dataverkeer in 2021 is zeven keer hoger het in 2016 al was.

CO2-uitstoot datacenters loopt uit de hand
Wereldwijd groeit het dataverkeer met meer dan 50% op jaarbasis en Nederland ontwikkelt zich tot een van de meest sterke datacenter- en netwerkhubs in de wereld. Deze datacenters vreten energie dat ertoe leidt dat de CO2-uitstoot ook gigantisch groeit. Vooral sociale media, HD foto ‘s en video (pornografie o.a.), online gokken, gamen en tv-on-demand dragen bij aan de groei in dataverkeer. Vorig jaar maakte Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking) met vergelijking met een Gangnam style filmpje dat leidde tot 250.00 ton CO2-uitstoot. Ook dit jaar zijn er weer internethits die bijdragen aan klimaatopwarming hierdoor. Denk onder andere aan de filmpjes van VEED (een samentrekking van video en feed) award winnaar Enzo Knol. Zijn vlogs op Youtube worden dagelijks aangeklikt door 650.000 bezoekers en zijn al meer dan 250 miljoen keer bekeken! Of StukTV (een multimediaal platform) dat zeker een net zo ‘n grote hit is op internet. Het energieverbruik dat gepaard gaat met het bekijken van deze filmpjes is enorm. Dat dergelijke filmpjes een hit worden is het probleem niet, wel dat de datacenters die een centraal onderdeel vormen van het systeem waarmee deze filmpjes voor iedereen overal te bekijken zijn, worden gevoed door stroom die niet duurzaam is.

De meest vervuilende sector en wordt niet genoemd
De ICT-sector is dus hard op weg om een van de meest vervuilende sectoren wereldwijd te worden: lekker snel internet, augmented-reality (AR), virtual-reality (VR) en mixed-reality. Maar hoe zit dat met 5G op het klimaat en waarom blijft dit onderbelicht? Want de milieu-impact hierop wordt zwaar onderschat en wettelijk niet eens genoemd. 

Bronnen:
https://www.computable.be/artikel/achtergrond/datacenters/7273521/5594136/drie-techbedrijven-vormen-helft-datacenter-voetafdruk.html
https://dutchitchannel.nl/692717/dda-nederland-drijft-op-datacenters.html#:~:text=Dit%20alles%20is%20alleen%20maar,Meta%2C%20Microsoft%20en%20Google).
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20191129STO67756/uitstoot-van-vliegtuigen-en-schepen-feiten-en-cijfers-infografiek
https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/vraag-en-antwoord/menselijke-invloed-opwarming-aarde#:~:text=Temperatuurstijging%20op%20aarde,mens%20en%20voor%20onze%20leefomgeving.
Foto: https://m.hbvl.be/cnt/dmf20201209_93957922
https://stralingsleed.nl/blog/klimaatsverandering-door-de-onnatuurlijke-invloeden-nog-veel-heftiger/
https://www.amstelveenweb.com/nieuws-Internationale-Oproep-om-5G-op-aarde-en-in-de-ru&newsid=339886488
https://www.sg.uu.nl/artikelen/2019/08/5g-heeft-consequenties-voor-het-milieu#:~:text=Met%20nog%20meer%20aankomende%20streamingdiensten,een%20sterke%20toename%20in%20uitstoot.
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/news-item/CO2-Uitstoot-Datacenters-dreigt-uit-de-hand-te-lopen-
https://tweakers.net/nieuws/190888/in-nederland-zijn-er-20-tot-25-plannen-voor-nieuwe-of-grotere-datacenters.html
https://stralingsleed.nl/blog/meer-co2-uitstoot-van-5g-dan-van-de-luchtvaart-it-de-grote-wereldwijde-vervuiler/
Foto datacentrum Noord-Holland; https://nos.nl/artikel/2398089-microsoft-mag-verder-bouwen-aan-een-datacenter-in-noord-holland