Het 5G-netwerk is een cellulair netwerk, net zoals het 2G- en 3G-netwerk. Het verschil zit in de frequentiebanden, 2G maakt namelijk gebruik van de 900 megahertz (MHz), de 1800 MHz en 2100 MHz. Het 5G-netwerk van de 700 MHz, 3,5 gigahertz (GHz) en 26 GHz. Deze gemaakte steeds hogere frequentiegolven vervuilen ons milieu steeds meer en meer. Frequentiegolven die meer en meer mensen ziek maken.

In september 2020 gaf de Gezondheidsraad het advies aan de Nederlandse overheid om onderzoeken af te wachten over de impact van de 26GHz-band op de gezondheid, alvorens deze frequentie open te stellen voor providers die 5G willen invoeren. De Tweede Kamer, bij monde van Mr. Drs. M.A.M. (Micky) Adriaansens* geeft als antwoord dat; “ er ‘geen reden is om meer onderzoeksresultaten af te wachten” en 5G wordt langzaam gebruiksklaar gemaakt, dus ook de 26 GHz.

 *Micky Adriaansens (1964) is sinds 10 januari 2022 minister van Economische Zaken en Klimaat.

21-02-2022;stand van zaken
Inmiddels zijn bij ITC-aanbieder KPN vierduizend masten voorzien van de nieuwe apparatuur die 5G mogelijk maakt. Dit jaar volgen er nog negenhonderd en in 2023 moeten de laatste honderd masten voorzien zijn van apparatuur voor die nieuwe mobiele standaard. Met het 5G-netwerk, waarop snelheden tot 210 Mbps mogelijk zijn, bereikt KPN nu tachtig procent van de bevolking.

Gebruik van de 26 GHz-band
De 26 GHz-band neemt in de 5G-ontwikkeling een belangrijke plaats in. De 26 GHz-band biedt namelijk een groot spectrum en door het beperkte bereik, een grote capaciteit. Ook kan de frequentieband door het beperkte bereik door meerdere lokale en regionale partijen tegelijkertijd worden gebruikt. Het beperkte bereik van ‘kleine cellen (slimm cells)’ reduceert de kans op interferentie tussen gebruikers. 26 GHz-band (én de 3,5 GHz) zijn in artikel 54 van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie (de Telecom code) aangewezen als prioritaire banden voor het faciliteren van de uitrol van 5G in 2022.

De 26 gigahertz-band (GHz-band)
Voor de Europese Commissie is de 26 GHz-band één van de belangrijkste frequentiebanden voor het 5G-netwerk in Europa, mede vanwege de hoge (theoretische) snelheden.

8 juli 2021
8 juli 2021 hebben Ericsson en Vodafone als eerste in Nederland een 5G-test uitgevoerd met de 26 GHz frequentie.

Mensen reageren op 5G
Nadat er al veel mensen zijn die reageren op de frequentiegolven van 2G en 3G zullen er bij het in gebruik nemen van de 26 GHz steeds meer mensen bijkomen, die onverklaarbare klachten krijgen. Er worden in 2022 al meldingen gedaan van heftige lichamelijke reacties die het gevolg zijn van het testen met 26 GHz straling getuige onderstaand bericht op facebook;

Op 27 november 2021, schrijft I.L. (Eindhoven/Best) op facebook:
“Wij hebben de laatste tijd dat we s ’nachts beide tegelijk ineens wakker worden van heftige schokkende vibraties in ons lijf (RLL: ik ook, ik noem het onwillekeurige schokken en dat is nieuw voor de al jaren elektrogevoelige). Krijgen dan ineens een gloeiend hoofd, benauwd, druk op de borst en een piep in de oren. We hebben geen idee wat het is. Het is om de zoveel dagen het voelt alsof je stroomstootjes krijgt en onwillekeurig bewegen je benen. Overdag ook regelmatig, maar s ’nachts is het ergste. Wij weten ook niet wat het is totdat we bij toeval ontdekken dat ze met testfases bezig zijn voor de 5G in Eindhoven en andere plaatsen in het land. En laat die testfase nu precies in de periodes zijn dat wij die vreemde klachten hebben. Wij zijn ons erin gaan verdiepen en hebben een test schema gevonden waarop de meeste 5G testen staan (niet alle testen worden prijsgegeven uit privacy staat er op de site) en het blijkt te kloppen! Bij een rondvraag in de straat, heeft bijna iedereen deze klachten heeft en tasten ook in het duister over wat de oorzaak kan zijn. Dit is al niet vol te houden, laat staan wanneer 5G op de bedoelde frequenties definitief gaat werken op de 700 MHz, de 3,5 GHz en de 26 GHz.”

Meetresultaten 5G-signalen op 26 GHz binnen de limiet
Agentschap Telecom heeft in september 2019 twee veldsterktemetingen uitgevoerd bij 5G-testinstallaties die gebruikmaken van de 26 GHz band. De veldsterktes bedroegen 0,28 en 0,10 volt per meter. De limiet voor deze frequentie bedraagt 61 volt per meter. De meetresultaten voor deze 5G-installaties liggen dus ruim onder de limiet, zeggen ze (RLL: en blijven dus ook altijd met deze waarden. Pas de waarden aan!).

Veiligheidslimieten zijn niet c0rrect
Er is vanaf de komst van de mobiele netwerken in de vorige eeuw dan ook onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten van deze kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden van 2G, 3G, 4G en 5G. Onderzoek naar de thermische effecten maar níet naar de biologische effecten op de mens, flora en fauna. En het zijn juist deze biologische effecten die hoofdzakelijk de schade veroorzaken aan mens, flora en fauna. Biologische effecten zijn veranderingen in het lichaam die niet tot onmiddellijke gezondheidsschade leiden, maar juist op den duur, op de langere termijn, wel.  En dit is er aan de hand, vooral met de uitrol van 5G! De limieten zijn slechts gemaakt voor de thermische effecten en de biologische effecten maken een mens ziek!

Bronnen;
https://www.vodafoneziggo.nl/nieuws/ericsson-en-vodafone-testen-de-26-ghz-frequentie-5g-hub/
https://www.transitieweb.nl/straling/is-corona-een-stralingsziekte/
https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/
Foto: https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/dossier-5g
https://www.channelweb.nl/artikel/nieuws/mobility/7320199/5226433/kpn-houdt-5g-vaart-erin.html
https://stralingsleed.nl/blog/veel-gemeenten-willen-helemaal-geen-5g-stop-met-de-uitrol/
https://stralingsleed.nl/blog/bij-draadloos-gebruik-is-het-biologisch-effect-op-mensen-niet-eens-wetenschappelijk-onderzocht/