1 nm = 1 miljoenste milimeter

Een doof gevoel, gevoelloosheid of tintelingen zijn ongewone nare sensaties die in elk deel van je lichaam kunnen optreden; in je hand, arm, vinger, voet, teen, been, tong of lip. Dit volgens de officiële wetenschap. Veel dingen kunnen een doof gevoel, gevoelloosheid of tintelingen veroorzaken, waaronder met je benen over elkaar zitten of het in slaap vallen op je arm. Waar geen aandacht voor is in de officiële wetenschap is wat de elektromagnetische velden van zendmasten kunnen aanrichten. De onderzoeken van wetenschappers die dat wel doen blijven peer-review (toetsing door ‘collega’s’) en worden dus niet wetenschappelijk.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft zelf op de site aan dat: “elektromagnetische velden gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de werknemers. De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van de frequentie en de veldsterkte”. Hier lees ík dus; dat de frequentie en veldsterkte die alle zendmasten voor de draadloze communicatie geven, gevolgen kunnen hebben voor alle mensen. “Als de velden sterk genoeg zijn worden ze geabsorbeerd door het lichaam”. De site heeft het dan over het opwarmen van een lichaam. En dat een te sterke stijging van de lichaamstemperatuur door deze velden kan leiden tot schadelijke gezondheidseffecten. De frequentiegolven worden dus door een lichaam geabsorbeerd, het thermisch effect. Maar naast het thermisch effect is er ook nog een biologisch effect.

Biologisch effect
Het ministerie denkt dat de non-ioniserende elektromagnetische velden, van alle draadloze toepassingen veilig zijn, omdat ze onder de blootstellingslimieten zitten die opgesteld zijn door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Biologisch onderzoek is dan ook nooit gedaan en dus “officieel” is er geen bewijs dat niet-ioniserende straling op de lange termijn tot biologische gezondheidsschade kan leiden!

Maar onafhankelijke wetenschappers praten heel anders!
Onafhankelijke wetenschappers in deze materie, zijn wetenschappers die niet in dienst zijn van de telecom. Volgens deze wetenschappers zijn er legio bewijzen van de schade aan het lichaam van de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden. Schade zoals;
-dat GSM 900 (2G) en UMTS (3G) een significant grotere kans geeft op cel-beschadiging;
-onvruchtbaarheid;
-DNA-schade;
-oxidatieve stress;
-beschadiging van de bloed-hersen-barrière.

De Ramazzini uitkomsten van de National Toxicology Program (NTP) studie bevestigen in 2018, dat de straling van de zendmasten bij ratten kankerverwekkend is en dat dit níet veroorzaakt kan worden door opwarming, zoals de ICNIRP concludeert. 

Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EKZ)
De telecom is een onderwerp voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De huidige minister van EZK is Micky Adriaansens (VVD), de staatssecretaris is Hans Vijlbrief  (D66) en de secretaris-generaal  Lidewijde Ongering. Ministerie, jullie volgen en luisteren dus naar de verkeerde wetenschappers en handelen niet naar wat ervaringsdeskundigen zeggen (net als jullie voorgangers). Op de site van de stichting EHS (ElektroHyperSensitivity) is een uitgebreid overzicht te vinden van klachten die ontstaan(vaak na jaren) door de kunstmatig gemaakte elektromagnetische velden genererend  door alle draadloze toepassingen en hun masten. Biologische klachten die ikzelf ondervind door 3,5 jaar té dicht (150 meter) gewoond te hebben onder een kerktoren met 2G (en later 3G). Voor onze zoon en voor mij te lang want we moesten vluchten omdat we last hadden van:
-slaapproblemen;
-vermoeidheid en een totaal gebrek aan energie;
-verminderde concentratie en geheugen;
-hoofdpijn;
-duizeligheid;
-hartritmestoornissen met uitstraling naar linker bovenarm;
-aanhoudende piep in de oren (tinnitus);
-jeukende hoofdhuid en gezicht;
-spierkrampen (in de kuit);
-onwillekeurige bewegingen maken (schokkende benen);
-met een grieperig gevoel en verstopte neus wakker worden dat in de loop van de dag overging.

Doof (tot dood) gevoel, gevoelloosheid of tintelingen, na jaren
Na 10 jaren op een schone plek (dus de bestaande elektromagnetische velden gesaneerd te hebben) gewoond te hebben, ontstaat er langzaam een sterk verminderd gevoel in de rechter tenen, uitstralend naar de hele voet en het been. Veel krampen in de benen en rare schokkende bewegingen die ontstaan zonder er maar enkele controle over te hebben, ik noem ze onwillekeurige bewegingen. In 2018 komt er een antennemast op 1,5 kilometer afstand (ze wilden de mast op 150 meter van onze woning plaatsen!)

Een afspraak maken met de huisarts is niet meer mogelijk omdat daar draadloos bereik is dus komen de klachten terug (meegemaakt ). De huisarts komt nu aan huis en het advies is (in 2022) om verder onderzoek te doen door een specialist. Specialisten die spreekuur houden in het streekziekenhuis waar je als elektrogevoelige toch allang niet meer wezen kunt! Dus is het zoeken op de gedrade laptop wat er nu aan de hand is. Ik lees;

Het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
Het NWO bevordert wetenschappelijk onderzoek en zegt over de radio- en microgolfvelden:
bronnen van radio- en microgolfstraling zijn o.a. hoogfrequente generatoren (gyrotrons, klystrons etc.) en – zenders, microgolfovens, industriële RF-heaters, radio- en televisiezendantennes, radarinstallaties, smartphones en de basisstations (zendmasten) hiervoor nodig zoals 4G en 5G. Bronnen van radio- en microgolfvelden hebben een bereik van 10 megahertz (MHz) tot 300 gigahertz (GHz).

Blootstelling aan deze elektromagnetische velden in dit frequentiegebied leiden tot opwarmen van de blootgestelde weefsels omdat deze de radio- en microgolfenergie absorberen en in warmte omzetten. De hoogte van de frequentie bepaalt de indringdiepte in het lichaam. De opwarming door deze straling is het meest gevaarlijk voor de hersenen, ogen, geslachtsdelen, maag, lever en nieren. De indringdiepte van de straling is frequentieafhankelijk. Resonanties* kunnen optreden in delen van het lichaam kan de schade toenemen.

*Resonantie is meetrillen. Dit betekent dat datgene wat zich binnenin het lichaam en/of de geest afspeelt kan gaan resoneren met eenzelfde frequentie die aangeboden wordt vanuit de buitenwereld.

Geen woord over de biologische effecten, die er wel zijn volgens de onafhankelijke wetenschappers. Eerst dus onderzoek naar de biologische effecten voordat 5G door mag gaan. 

Radio-, microstraling en ultraviolet
Want waar 2G en 3G gebruik maakten van alleen radiostraling maakt 5G gebruik van radiostraling, microgolfstraling, infrarode straling en hoogst waarschijnlijk bij 6G ook van ultraviolet (afgekort uv, ook wel ultraviolette straling, black light of uv-licht genoemd).

“Infrarode straling is warmtestraling en heeft een frequentie van 0,3 terahertz (THz) tot 394 THz. Onze ogen kunnen infrarode straling niet waarnemen, maar onze huid kan de straling wel voelen als warmte”.

Frequent
Frequenties worden gebruikt als draaggolf die door een zendmast wordt uitgestraald. De ontvanger wordt afgestemd op de frequentie van de draaggolf. We onderscheiden 2 frequentiegroepen:
-Laagfrequent (< 100 kilohertz (kHz ) zoals hoogspanningsmasten, elektrische installaties en apparaten op wisselstroom;
-Hoogfrequent (> 100 kHz ). Globaal omvat dit alle draadloze toepassingen zoals de zendmasten, de DECT telefoons, mobiele telefonie, en wifi.

Hoe kan in Nederland (een beschaafd land) iemand zo enorm tussen wal en schip vallen?

Bronnen:

https://stichtingehs.nl/wat-is-elektrohypersensitiviteit-ehs/gezondheidsklachten-straling

https://www.scientificamerican.com/article/bioelectric-code/

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/elektromagnetische-velden/vraag-en-antwoord/wanneer-is-elektromagnetische-straling-gevaarlijk
https://www.nwo-i.nl/medewerkersnwoi/werk-en-arbo/niet-ioniserende-straling/#:~:text=zijn%20zwakke%20bronnen.-
https://stralingsleed.nl/blog/gezondheidsklachten-door-een-teveel-aan-kunstmatige-straling-van-het-draadloze
Foto; https://de258d54-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/diobits/atrikels/frequentiespectrum/frequentie%20spectrum.jpg?attachauth=ANoY7coN5SNaGi15KdbJgruwmBzykyyWzWsgHYEJzhn-hNzf-xggzvQFO5X_kxHdObhGrxJq9TZXxjUwcHh_cR2BDeW-3IyuRYI0fY963bUypi3gGedfcODPFX5ELzn-glO2w2py7lIIKcobi2XIYqXctuROzcOS-TTJ7LxVpB8S6hMEXkEkQtRNngE5P1kscMi7bt3ivU6jvbflvj5l9kzmJLHGoDeTe6W1kndZ7-8-OyUke02ZSOfAA5EbPaXBpdVH0uY1zGb_&attredirects=0
https://stralingsleed.nl/blog/dierstudie-van-de-lange-termijn-toont-link-met-straling-en-kanker/
https://stralingsleed.nl/blog/oxidatieve-stress-door-draadloos-gebruik/
https://stichtingehs.nl/blog/biologische-effecten-van-emv-door-draadloze-technologie
https://stralingsleed.nl/blog/5g-60-gigahertz-ghz-is-niet-zomaar-een-frequentie-en-vooral-niet-onschuldig/
https://stralingsleed.nl/blog/hogere-frequenties-hebben-een-korter-bereik/