Zenuwschade door straling
De correlatie tussen EMV en gezondheidsproblemen is met een gepuzzel wetenschappelijk goed te verklaren. Want ook het zenuwstelsel kan zenuwschade onder vinden van alle draadloze technieken door de elektromagnetische velden ( ook vaak straling genoemd). Straling die met het toenemen van de jaren hoger en hoger wordt tot over de grens in het elektromagnetisch spectrum van het zichtbaar licht. Veroorzaakt deze draadloze straling van zendmasten, iPads, mobieltjes en Internet der Dingen (IoT) zenuwschade? Zenuwschade door aantasting van de myeline?

Wat is zenuwschade
Zenuwschade is een aandoening van het perifere zenuwstelsel* waarbij meerdere zenuwen verspreid over het hele lichaam zijn aangedaan. Medicijnen, straling (zoals radiotherapie) en toxische stoffen (zoals alcohol) kunnen de oorzaak zijn van deze zenuwschade.

* Er wordt onderscheid gemaakt tussen het centraal (CZS) en het perifere zenuwstelsel (PZS). De hersenen en de ruggengraat vormen het centrale deel en het perifere deel is de verbinding tussen het centrale stelsel, de spieren en de organen.

Zenuwschade door straling
“De UV-stralen bevorderen bovendien de vorming van vrije radicalen* (zeer agressieve chemische stoffen) binnenin de cellen. Als ze niet onmiddellijk geneutraliseerd worden, gaan deze vrije radicalen ook de DNA-moleculen aanvallen”, staat te lezen bij https://www.kanker.be/kankerpreventie/slimmer-de-zon/gevaren-uv/ultraviolette-straling

* Vrije radicalen zijn, kort door de bocht gezegd, bijproducten in ons lichaam. Het zijn moleculen die een elektron missen en daardoor instabiel zijn. Dat betekent dat ze heel snel reageren met andere stoffen.

Een teveel aan UV-straling (zonlicht) heeft bijv. invloed op de hoeveelheid vrije radicalen in je lichaam. Het zenuwstelsel heeft een witte isolatielaag; de myeline. Myeline is een vettige stof die op veel plaatsen in het zenuwstelsel het axon (de zenuwvezel) omhult. Myeline wordt gemaakt door speciale cellen die oligodendrocyten worden genoemd. Een oligodendrocyt lijkt een beetje op een octopus en draait zijn lange ’tentakels’ rond de zenuwdraden. Dit gaat door totdat veel laagjes van cellen een beschermende myelinelaag vormen.

Myeline zorgt er vervolgens voor dat zenuwimpulsen worden doorgestuurd, van 2 m/s(meter per seconde) naar 120 m/s. Zonder myeline bereikt de impuls de zenuwcel niet en komt de boodschap niet over. De ‘normaalste’ dingen kunnen dan niet zoals lopen, fietsen, autorijden of sporten. Zonder myelinelaag om de zenuwen te beschermen en ze gezond te houden, kunnen onbedekte zenuwbanen blijvende schade oplopen.

Myeline-afbraak
Normaal gesproken helpt ons immuunsysteem de bacteriën en virussen te helpen verslaan. Bij een teveel aan vrije radicalen dringen radicalen de immuun-cellen van het centraal zenuwstelsel binnen en veroorzaken er daar een afbraak van de oligodendroyten. Ze beschouwen myeline en oligodendrocyten (de cellen die myeline maken) abusievelijk als ‘vreemd materiaal’ en vallen het aan, met als gevolg op den duur; myeline-afbraak.

De straling van het zonlicht wordt beschreven als zeer kwalijke factor. Een nieuwe factor straling zijn de straling van alle draadloze producten en hun masten met begin 21ste eeuw alle draadloze toepassingen massaal erbij. De myeline-afbraak van deze straling kan net als de myeline-afbraak van UV straling van de zon, diverse uitvalsverschijnselen geven, zoals:
-minder goed kunnen lopen tot niet meer zelfstandig kunnen lopen omdat de boodschappen vanuit het centrale zenuwstelsel naar de spieren steeds minder tot niet, aankomen;
-krachtverlies door de spieren in benen en armen;
-extreme moeheid;
-geheugenproblemen;
-wazig of dubbel zien;
-tintelende of slapende lichaamsdelen tot kramp;
-problemen met het evenwicht;
-moeilijkheden met naar de wc gaan;
-minder geconcentreerd, slechter geheugen en de aandacht bij iets houden gaat erg moeilijk.

Oorzaak myeline-afbraak
De ziekte die wetenschappelijk gegeven worden voor myeline-afbraak is MS (Multiple Sclerose). Bij MS is de  isolatielaag (myeline) van de zenuwen aangetast door oorzaken, zoals:
1. virussen:
2. man-vrouw verschillen;
3. bloed-hersenbarrière;
4. betrokkenheid van het afweersysteem;
5. erfelijke aanleg.

Klachten die overeenkomen van MS met EHS
Klachten die hierboven genoemd zijn komen overeen met elektrohypersensitiviteit (EHS). Een nieuwe ziekte die sinds het begin van het computertijdperk ontstaan is. Nog meer mensen met klachten die erbij zijn gekomen,  na het gebruik van draadloos werken met de laptop en alle draadloze technieken in het dagelijks leven.

Klachten die overeenkomen
Myeline-afbraak door de kunstmatige elektromagnetische velden is zogenaamd nog totaal onbekend bij de wetenschap. Meerdere klachten die hierboven genoemd worden en staan voor MS*, komen dan ook wel overeen met elektrohypersensitiviteit (EHS), dat wetenschappelijk (nog) niet bestaat. Klachten van EHS ontstaan bij draadloos gebruik en in mijn geval door het wonen onder een kerktoren waar achteraf in 2003 antennemasten voor de draadloze telefonie (2G en 3G masten) in verstopt waren (verstopt omdat ze dezelfde kleur hebben dan de stenen van de toren).

* MS (Multiple sclerose) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). De precieze oorzaak van MS is onbekend maar er zijn aanwijzingen dat de omgevingsfactoren en virusinfecties een rol spelen. Omgevingsfactoren met zijn onzichtbare, reukloze en onhoorbare elektromagnetische velden? Dat de frequentiegolven hiervan de klachten geven? Klachten van de MS ‘er ten opzichte van de EHS ‘er:

MS EHS
Loopstoornis Zwakte in de benen. Een constant pijnlijk gevoel in de benen, die niet doen wat ze moeten doen (lopen).
Krachtverlies van een of meerdere ledematen Krachtverlies van meerdere ledematen
Spierkrampen krampen
Problemen met zien Minder scherp kunnen zien
Blaasproblemen Blaasproblemen
Vermoeidheid Vermoeidheid
Problemen met coördinatie Problemen met de balans
Psychische klachten Psychische klachten door het onbegrip van de omgeving
Gevoelsstoornissen. Doof of veranderd gevoel van bijvoorbeeld beide benen, of handen, of één arm en/of been. Gevoelsstoornissen. Doof of veranderd gevoel in beide benen.
Cognitieve problemen

Meer dan de helft (43-70%) van de mensen met MS ervaart problemen met het geheugen en de aandacht (cognitie).

Cognitieve problemen zoals niet meer op woorden kunnen komen.
Seksuele problemen Seksuele problemen
Maatschappelijke problemen Maatschappelijke problemen. Moeten stoppen met werken, familie begrijpt er niets van en willen je niet meer zien, net zoals veel kennissen.
Slikproblemen Naast moeilijk urineren ook obstipatie

Myeline-afbraak oorzaak
Bij MS valt het afweersysteem dus de myeline-cellen aan. Waarom dat gebeurd is niet bekend. Onderzoekers denken dat het afweersysteem bij mensen met MS gevoeliger is. Daardoor reageert het systeem te snel en te heftig, waardoor de myeline kapotgaat. Bij deze aandoening (MS) komt er ook een grote hoeveelheid witte bloedlichaampjes in de hersenen terecht en valt de beschermlaag rond zenuwcellen (myeline) aan. Hierdoor ontstaan neurologische stoornissen zoals krachtverlies. Wetenschappers hebben nog niet ontdekt hoe ze een lekkage in de bloed-hersenbarrière bij MS kunnen repareren en de wetenschap ontkent nog steeds dat myeline afbraak door de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze kan komen https://stralingsleed.nl/blog/lekkende-bloed-hersenbarriere-bhb-door-mobiel-gebruik-en-hun-masten/ .

Zijn mijn klachten hieraan gerelateerd?
Hebben mijn klachten te maken met het te lang (van 2003 tot 2007) gewoond te hebben onder een GSM-mast 900? Een mast die mij qua gezondheid heeft gemaakt tot de klachten die ik nu heb (tot een wrak?) Dat ik na jaren verhuisd te zijn, buiten de maatschappij val en deze klachten heb die erg veel lijken op MS.

Zijn van myeline-beschadigingen, met als wetenschappelijk de nog niet bekende oorzaak, de kunstmatige elektromagnetische velden, die het immuunsysteem veranderen https://stralingsleed.nl/blog/hoe-emv-s-ons-immuunsysteem-verstoren/ de oorzaak? Iedereen komt na 2022 onder een antenne voor de mobiele communicatie (5G) te wonen (small cell) https://stralingsleed.nl/blog/5g-is-wel-wat-anders-dan-de-vorige-netwerken/. Krijgt dit dan ook iedereen?

Is het niet te vroeg dan om nu 5G al te activeren? Eerst een eerlijk en gedegen onderzoek!

Bronnen:
Foto: https://www.antoniusziekenhuis.nl/ms-multiple-sclerose
https://bioinitiative.org/
https://stralingsleed.nl/blog/hoe-emv-s-ons-immuunsysteem-verstoren/
https://stralingsleed.nl/blog/zenuwuitval-door-de-kunstmatige-elektromagnetische-velden-emv/
https://www.vumc.nl/zorg/expertisecentra-en-specialismen/ms-centrum-amsterdam/informatie-voor-patienten-ms-centrum/symptomen-en-problemen.htm