KCNC-TV, is een door CBS*  (Columbia Broadcasting System ook wel Eye Network genoemd) beheerd televisiestation met vergunningen aan o.a. Denver en Colorade in de Verenigde Staten. De studio’s van KCNC-TV bevinden zich in het centrum van Denver. In de stad Aurora, een gemeente in de provincies Arapahoe, Adams en Douglas in Colorada werd een huiseigenaar op een morgen wakker met werkmensen op haar oprit.

*CBS= een Amerikaans commercieel televisie- en radionetwerk met het hoofdkantoor van het netwerk in New-york City. CBS News is het laatste nieuws van over de hele wereld.

Mysterieuze Utility Box verschijnt in de tuin van een bewoner: ‘I Want It Removed’
Stel je voor dat je wakker wordt en een soort paal met kastjes in je voortuin ziet staan. Bij een huiseigenaresse in Aurora, Colorado VS, gebeurde dat werkelijk. Ze werd wakker en vond aannemers op haar oprit, bezig met een soort paal te plaatsen.

De mannen die de box installeerden, zeiden dat ze gewoon hun werk deden. Ze vertelden haar dat het een kleine zendmast was die uiteindelijk zou helpen bij het bouwen van een toekomstig 5G-netwerk in Aurora. Een utility box is namelijk een kleine zendmast (small cell) en bestaat doorgaans uit een antenne met een diameter die op een paal is gemonteerd en een aantal kleine dozen.

De werkmannen lachten: “je hebt nu lekkere snellere service van de digitale communicatie”. De eigenaresse wil weten waarom het zonder kennisgeving is geïnstalleerd en ze wil dat het weg gaat. Niemand heeft haar vertelt dat dit eraan kwam en waar het voor nodig is. Ze denkt dat het komt omdat: “ik geen bomen in de tuin heb, is wat ik te weten ben gekomen en dat er een erfdienstbaarheid is zodat ze dus toegang hebben om te doen wat ze willen. Maar ik wil dit niet”. Ambtenaren zeggen dat; “ er een brief is gestuurd, maar dat de brief die naar dit specifieke huis werd gestuurd, als onbestelbaar geretourneerd is”.

Stadsfunctionarissen vertelden CBS4 (televisiestation) dat de doos een powerbox is voor een kleine antenne. De houten paal zal “een de antenne (small cell) herbergen. De visuele impact van deze installaties in de buurt, zullen zo laag mogelijk blijven”.

Wat zijn kleine zendmasten (small cells)
Small cells zijn kleine basisstations voor mobiele communicatie. Deze antenne-installaties bestaan uit een combinatie van antenne en zender/radio-unit en komen bij small cells voor als één geïntegreerd geheel. Sommige small cells beschikken over de optie om extra antennes toe te voegen voor functies zoals MIMO*

*MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) is voor gebruik in lokale draadloze netwerken (IEEE 802.11) en wordt gestandaardiseerd als IEEE 802.11n en spelen een rol bij 4G en wifi. Massive MIMO-antennes zijn antennes die bestaan uit meerdere antennes in een raster van tenminste 8×8 antennes met een bereik van ongeveer een kilometer en spelen een rol bij 5G. Deze antennes kunnen gericht een signaal bundelen (beamforming) en de gebruiker een ‘eigen’ verbinding op maat geven, in tegenstelling tot een sectorantenne (2G en 3G) waarbij alle gebruikers het uitgezonden signaal delen. 

Small cells hebben een klein bereik van 10 meter tot enkele honderden meters en worden zowel binnen als buiten gebruikt waar veel mensen op een relatief klein oppervlak aanwezig zijn. Ze ondersteunen de zendmasten, verlichten de druk op een mobiel netwerk en zorgen voor bereik en capaciteit op plekken waar zendmasten te kort schieten. Small cells zijn makkelijker en goedkoper te plaatsen. Het zijn kleine, niet erg opvallende kastjes. Binnen zitten small cells vaak aan het plafond en buiten op enkele meters hoogte en vastgemaakt aan muren, palen of straatmeubilair zoals lantaarns. Binnen het bereik van een small cell maakt een mobiele telefoon automatisch gebruik van deze antenne.

 Werking van een small cell
Small cells zijn kleine antenne-installaties met een bereik van tien tot honderden meters. Deze antenne-installaties bestaan uit een combinatie van antenne en zender/radio-unit en komen bij small cells vaak voor als één geïntegreerd geheel. Sommige small cells beschikken over de optie om extra antennes toe te voegen voor functies zoals MIMO. Small cells zijn speciaal ontwikkeld om extra dekking te bieden op druk bezochte plaatsen met een grote capaciteitsvraag, zoals in een stadscentrum of stadion. Deze kleine antenne-installaties zijn niet gelimiteerd tot alleen outdoor. Ze kunnen ook indoor worden toegepast, als het signaal van outdoor antenne-installaties door de isolatie van gevels wordt geblokkeerd.

Voor de werking van small cells moeten deze zijn verbonden met de backhaul van een operator. De backhaul in de telecommunicatie is een term die gebruikt wordt om dát deel van het netwerk aan te duiden waarmee de edge computing (apparaten zoals smartphones, slimme speakers en beveiligingscamera’s die zelf complexere berekeningen uitvoeren en informatie verwerken) wordt aangesloten op de backbone het netwerk ( netwerk om communicatie tussen verschillende netwerken mogelijk te maken). Small cells worden bij voorkeur aangesloten op de bedrade backhaul (glasvezel of andere breedband internet), maar deze apparaten hebben in voorkomende gevallen ook de mogelijkheid om te werken met een draadloze backhaul (point-to-point).

Frequenties small cells
De frequenties van small cells variëren per type cell, tussen de lage 800 megahertz (MHz) tot een hoge 63 gigahertz (GHz). Hieronder volgt een onderverdeling van de meeste voorkomende frequenties, er gekeken naar alle small cells van de grote leveranciers (Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE-een Chinese multinational op gebied van telecommunicatie):
-Indoor & outdoor: 1.8, 1.9, 2.1, 2.6, 3.4 en 3.6 gigahertz (GHz);
-Outdoor: 0.8, 26, 29, 59, 63 GHz (speciaal 70 en 80 GHz).

Huidige draadloze backhauls outdoor gebruiken microgolven van 6-42 GHz en 70-80GHz, ongelicenseerde millimeter wave 60GHz, en sub 6GHz (point-to-point of point-to-multipoint).

Nederland verplicht vol met small cells
Ja, er zullen meer antennes voor 5G bij komen zegt het Kennisplatform. 5G antennes zullen waar mogelijk gebruikmaken van de bestaande antenne-installaties, maar daarnaast zullen er ook antennes bijkomen om overal in Nederland voor een goede dekking en voldoende capaciteit te zorgen. Naast de antennes die erbij komen, de kleine zendmastjes of small cells. Dit geeft veel protesten en de Telecommunicatiewet bevat dan ook nieuwe verplichtingen voor gemeenten (6 mei 2021). Gemeenten moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders om gemeentelijke gebouwen of infrastructuur te gebruiken voor het plaatsen van small cells. Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, erkent dat het op dit moment nog lastig is om in te schatten hoe hoog de stralingsblootstelling van 5G precies gaat worden. Tegelijkertijd wil zij waken voor ‘te veel bangmakerij vooraf’. Monique, zorg dat het goed onderzocht wordt dan gaat het echt niet door!

Luister nu eens overheid: want waarom is een nieuw 5G netwerk kansloos?
-het schaadt de gezondheid;
-85% van de Nederlanders wil het niet;
-5G gaat minimaal 1,7 keer méér energie kosten dan 4G. Tabellen die iets anders laten zien zijn van Telecom zelf. In de loop van de tijd zal dit, naarmate meer data gegenereerd wordt, enkel nog véél meer gaan worden https://www.gelderlander.nl/home/sneller-internet-is-fijn-maar-niet-als-dat-gepaard-gaat-met-meer-straling-in-de-openbare-ruimte~af240e7d/ :
-er zijn amper bedrijven geïnteresseerd in 5G toepassingen ;
-niemand zit te wachten op zelfrijdende auto’s. Een zelfrijdende auto heeft overigens geen 5G nodig om te kunnen functioneren;
-5G functioneert alleen als alle obstakels langs de weg, weg zijn. Hiervoor is dus een enorme bomenkap nodig (zijn ze al mee bezig);
-5G wordt een gecontroleerde superstaat met dezelfde frequenties, als crowd-control wapens https://stralingsleed.nl/blog/crowd-control-wapen-en-5g-de-overeenkomst/ ;
-Er moeten 20.000 satellieten de lucht in worden gebracht voor 5G. Voor dit geld kan heel Afrika worden gevoed en verder worden opgebouwd en alleen al 35 5G satellieten, hebben per jaar net zoveel uitstoot als 1 biljoen auto’s (berekend door Arthur Firstenberg in 2018);
– Er zijn geen veiligheidstesten gedaan en staan ook niet gepland namens de WHO / ICNIRP.

Steeds meer mensen willen geen 5G, zoals:
-De weermannen en -vrouwen omdat het de weersvoorspellingen, ook die van orkanen, verstoord;
-De ouders en leraren omdat ze de kinderen verslaafd zien worden en hetgeen meerwaarde heeft;
-Veiligheidsexperts willen het niet omdat dit extreme uitbreiding voor criminele mogelijkheden biedt (ook voor sluwe overheden);
-De gemeenten, omdat de burgers (te) goede vragen stellen waardoor het onderwerp op de agenda komt en bij uitleg de mensen het niet meer willen en nodig vinden;
-Steeds meer groepen burgers  en milieuorganisaties zoals NRDC (Natural Resources Defense Council) en Milieu Defensie willen geen verdere aantasting van hun leefomgeving en protesteren tegen 5G;
-De CO2- en klimaatlobby ziet het niet zitten omdat het extreem veel extra energie gaat verbruiken;
-Meer dan 200 wetenschappers, adviseren een directe stop op dit risicovolle netwerk;
-Artsen en wetenschappers, vinden de belasting van 4G op ons leefmilieu nu al teveel , laat staan met 5G en 6G https://stralingsleed.nl/blog/het-5g-appeal-pleit-voor-geen-invoering-van-5g-draadloos-bereik-genoeg/  erbij. Wetenschappers (niet in dienst van de telecom) maken zich zorgen. Er is volgens hen nog te weinig bekend over de gezondheidseffecten van straling voor de mensen,  de insecten, omdat 5G hun gedrag en welzijn beïnvloed  wordt zoals bij de bijen, die door de straling moeite hebben om  hun korf  terug te vinden https://stralingsleed.nl/blog/bewijs-dat-straling-van-mobiele-telefoons-bijen-doodt/ . De vogels, omdat ze moeite krijgen met navigeren en bij 5G experimenten uit de lucht vallen en de bomen, die massaal gekapt worden.

Pas op de plaats vinden ook de
1.Partij vd Dieren
2.Forum voor Democratie

Ad 1. De Partij voor de Dieren is van mening dat bij ontwikkelingen op het gebied van elektromagnetische velden, zoals de stap naar 5G-netwerken, voldoende oog moet zijn voor of het veilig is. Vanuit het voorzorgsbeginsel is het verstandig om wetenschappelijk rapporten als basis te nemen, meer en ook diervriendelijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten en zo nodig een pas op de plaats te maken met het plaatsen van meer antennes.

Ad 2. Namens Forum voor Democratie verzoekt Thierry Baudet, de regering, om meer onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s die dat 5G-netwerk met zich meebrengt. Echt serieus onderzoek https://stralingsleed.nl/blog/thierry-baudet-snapt-tenminste-hoe-het-zit-met-5g/ . Hij dient 6-2-2020 een motie in om te stoppen met de uitrol van 5G! We weten allemaal dat hij 23-11-2020 dat hij zijn positie als nummer 1 op de kandidatenlijst opgeeft. Vanwege de commotie hield op 4 december 2020 FVD een referendum onder de partijleden over wel of niet handhaven als politiek leider, waarbij 76% van de stemmers koos voor Baudet.

Bronnen:
Foto en tekst: https://denver.cbslocal.com/2019/11/04/aurora-utility-box-electrical-tower-yard/
https://www.kennisplatform.nl/komen-er-meer-antennes-bij-door-5g/
https://property-telecom.com/2016-11-25/waarom-small-cells
https://denver.cbslocal.com/2019/11/05/utility-box-power-small-cell-antenna-aurora/?fbclid=IwAR3_T-IvfxXQ09E-nIabi_Q5HxQN51-rgFKGcUNIqBPEeljQ2cYSv2eR9eY
https://denver.cbslocal.com/2019/11/05/utility-box-power-small-cell-antenna-aurora/
https://vng.nl/nieuws/onderzoek-naar-verplichting-plaatsen-small-cells
https://stralingsleed.nl/blog/de-uitrol-van-5g-is-krankzinnig-vinden-duizenden-artsen-en-wetenschappers/
https://www.stratix.nl/wp-content/uploads/2019/05/SmallcellsenmassiveMIMO-eenverkenning_DEF.pdf
https://stralingsleed.nl/blog/weer-dode-spreeuwen-20-maart-2021/
https://stralingsleed.nl/blog/schokkend-bomenkap-om-5g-vrij-baan-te-geven-bewezen/
https://stralingsleed.nl/blog/studies-en-onderzoeken-naar-de-gevaren-van-draadloze-communicatie/
https://stralingsleed.nl/blog/wordt-5g-gestopt-eci-stay-connected-but-protected/